AEC

PTT (LAO) : บริษัทไทยใน สปป.ลาว

สิ่งสำคัญในความสำเร็จของการทำธุรกิจและการลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว ดั่งคำกล่าวที่เรามักได้ยิน put the right man into the right job in the right place at the right time นั่นย่อมแสดงว่า การเลือกคน เคาะเรื่องงาน วางสถานที่ และกำหนดเงื่อนเวลา หากได้รับการจัดสรรให้ถูกที่ ถูกคน ถูกจังหวะและเวลาอย่างลงตัว สามารถนำมาซึ่งโอกาสของความสำเร็จ

และนั่นคือเป้าหมายของเหล่านักธุรกิจและผู้ประกอบการ แต่การจะวางแผนและจัดวางองค์ประกอบจะให้ได้ดีก็ย่อมต้องอาศัยข้อมูล หรืออินฟอร์เมชันเพื่อการขบคิดและพิจารณา ในโอกาสที่ทีมงานนิตยสาร MBA ได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองเวียงจันทน์ แห่ง สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ มีเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์และการเรียนรู้จากการดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการในประเทศลาวมากว่า 5 ปีโดยผู้บริหารของบริษัท ปตท. (ลาว) ทาง MBA เห็นว่าสามารถเป็นอินฟอร์เมชันสู่ความรู้และเข้าใจ หรือแม้แต่อาจเป็นการจุดประกายไปสู่การเล็งเห็นโอกาสหรือแรงบันดาลใจของ SMEs หรือนักลงทุนในเมืองไทยต่อตลาดในประเทศลาวแห่งนี้ได้ในอีกมุมมอง

 

Mission in Lao PDR

 

นิสิต พงศ์วุฒิประพันธ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ปตท. (ลาว) บอกเล่าจุดเริ่มและเรื่องราวของบริษัท ปตท. ในประเทศลาวว่า “การเสาะแสวงหาโอกาสในด้านการลงทุนและทำธุรกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรขององค์กรถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัท ปตท. กรณีบริษัท ปตท. (ลาว) ที่แท้แล้วมีมาตั้งแต่ปี 2002 โดยตอนนั้นบริษัท ปตท.ไทยได้เข้าไปซื้อกิจการของ บริษัท หัวของเทรดดิ้ง (คำว่า หัว ในภาษาลาว หมายถึง ต้นน้ำ และ ของ เป็นชื่อเรียกที่คนลาวเรียกแม่น้ำโขง) ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของคนลาวและชาวอังกฤษที่ค้าน้ำมันทางภาคเหนือของลาว และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. (ลาว) ดั่งในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดในการค้าขายน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. การทำตลาดในระยะแรกเริ่มก็เริ่มที่ตลาดอุตสาหกรรม เพราะเป็นผลพวงมาจากการที่ บริษัทของไทยหลายแห่งได้ขยายตัวมาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศลาว หรือแม้แต่ ปตท.เองก็มีเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อน จึงเป็นโอกาสที่หน่วยงานในสาย down stream oil จะเข้ามาบริการน้ำมัน เพื่อขายน้ำมันให้กับบริษัทเหล่านั้น ในประเทศลาว 80% ของน้ำมันที่นำเข้า มาจากประเทศไทย ส่วนอีก 20% นำเข้าจากเวียดนาม เมื่อจุดเริ่มจากตลาดอุตสาหกรรม ก้าวต่อไปก็ต้องเริ่มมองตลาดพาณิชย์ คือการเปิดสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน เพราะวันหนึ่งเมื่อตลาดอุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัว หรือลดปริมาณ เราต้องสร้างตลาดพาณิชย์หรือตลาดค้าปลีกไว้เตรียมรองรับ จนทุกวันนี้ไม่เพียงขายน้ำมันในปั๊ม แต่ยังมีธุรกิจบริการอื่นๆ ตั้งแต่ร้านค้าปลีก จิฟฟี่ คาเฟ่อเมซอนและธุรกิจบริการอีกหลายอย่างภายใต้แนวคิด PTT life station อันเป็นการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มต่อพื้นที่การลงทุน ทุกวันนี้ ปตท. (ลาว) มีปั๊มน้ำมันเปิดบริการอยู่ 23 แห่งทั่วประเทศ และจะเปิดอีก 5-6 แห่งภายในปี 2015 ยอดขายน้ำมันในปี 2014 ประมาณ 130 ล้านลิตร และคาดว่าปีนี้ 2015 ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นกว่า 10% เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 3 รองจากบริษัทน้ำมันท้องถิ่นอีก 2 เจ้า โดยเราเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 แบรนด์ คือ ปตท. (ลาว) และอีกสองบริษัทของเวียดนาม ในด้านเป้าหมายทางการตลาดเราก็คาดหวังไว้ว่า เราอยากเป็น บริษัทน้ำมันต่างชาติที่อยู่ในลาว และเป็นที่นิยมของคนลาว เป็น top-of-mind brand ของบริษัทต่างชาติที่คนลาวชื่นชอบ

 

 

และที่สำคัญเรายังมีอีกภารกิจคือการแสวงหาโอกาสในตลาดลาว ค้นหาศักยภาพของลาวเพื่อมาทำธุรกิจ หาลู่ทางในการขยายโอกาส โดยภารกิจนี้สามารถจะให้ประโยชน์ได้ทั้งต่อ บริษัท ปตท. และต่อผู้ประกอบหรือ SMEs ทั้งในเมืองไทยหรือแม้แต่ SMEs ในเมืองลาวเอง”

 

ยุทธ์ศาสตร์ของ สปป.ลาว

 

นิสิตเล่าว่า “ผู้บริหารของ สปป.ลาว กำหนดจุดยืนของประเทศตนที่จะเป็นดินแดนแห่ง land link เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของหลายประเทศ และด้วยจุดแข็งในความพรั่งพร้อมของทรัพยากร เช่นแม่น้ำ ที่ลาววางยุทธศาสตร์จะเป็นประเทศส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งน้ำระดับใหญ่ในอนาคต เมื่อเขื่อนขนาดใหญ่ราว 4-5 แห่งสร้างเสร็จในอีกไม่กี่ปี ลาวก็จะเริ่มส่งออกไฟ นอกจากนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของสินทรัพย์ในดินพวกแร่ธาตุ เช่นทองคำ แม้ปัจจุบัน ปริมาณจะลดน้อยลงและใกล้หมด แต่ทองแดง และอะลูมิเนียม ยังมีในปริมาณที่คาดการณ์ว่าสามารถขุดได้อีก 40-50 ปี นอกจากนั้นก็ยังมีพลังลม แต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังต้องการการพัฒนาด้าน infrastructure เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว” 

 

ตลาด สปป.ลาว : ขนาดและการเติบโต

 

หากเราใช้ข้อมูลการทำสำรวจหรือวิจัยด้านการตลาดมาวิเคราะห์ ตัวเลขที่เห็นจะดูเหมือนว่าลาวไม่น่าสนใจ หรือจัดอยู่ในลำดับท้ายๆ เพราะขนาดของประชากรที่มีน้อย ตลาดขนาดเล็ก สเกลไม่ได้ ทางลาวเองก็ตระหนักในข้อนี้ และคิดว่าแม้จะเล็กแต่ต้องหาทางสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน เกาหลี และเวียดนาม ล่าสุด รัฐบาลลาวได้เปิดให้คนจีนเข้ามาลงทุนพร้อมข้อแลกเปลี่ยนให้คนจีนเข้ามาอยู่อาศัย โดยการเซ็นสัญญาล่าสุดมีชาวจีนอพยพเข้ามาถึงแสนครอบครัว มีการจัดเขตเป็นหมู่บ้านโซนจีน กระจายอยู่ในเวียงจันทน์หลายแห่ง อาจกล่าวได้ว่าลาวก็มีการเตรียมตัวเรื่องเออีซี ซึ่งเมื่อถึงเวลาเปิดจริง จะเห็นการเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างชัดเจน เพราะลาวใช้วิธีนำเข้าทันที ทั้งเงินทุน การลงทุนและจำนวนคน โครงการต่างๆ ในลาวตั้งแต่ รถไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ถนน เขื่อน เป็นภาพที่ชัดเจนเพราะคนจีนส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะอยู่เลย

หากสังเกตดูช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ จะเห็นรถจากจีนวิ่งเข้าจากคุนหมิงมาที่ลาว บ้างก็ไปถึงไทย เชื่อว่าเมื่อการเปิดมีมากขึ้น traffic เหล่านี้ก็จะมีมากตาม ตลาดลาวจึงดูน่าสนใจขึ้นมาทันที ปตท. ทำธุรกิจบริการด้านน้ำมัน เมื่อเห็นรถติดรอเติมน้ำมันในปั๊มยาว 300 เมตร ก็เห็นโอกาส อย่างไรก็ตาม ลาวก็เหมือนไทยในอดีตที่ความเจริญยังกระจุกตัวเฉพาะในบางทำเล

 

ตลาดท่องเที่ยว

 

ในปี 2014 ลาวมีนักท่องเที่ยวเกือบ 4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน คนไทยและเกาหลี ญี่ปุ่นก็มีเข้ามา นักท่องเที่ยวเกาหลีมากันที

บ้างก็เช่าเหมาลำ และใช้เวลากันนาน 3-4 เดือน กลุ่มนี้พักผ่อน นอนโรงแรม กินข้าว ตีกอล์ฟ เข้าสปา หาความสุข กำลังซื้อในระยะหลังจะโน้มเอียงมาทางเอเชีย ส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปที่เข้ามามักเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้จ่าย เป็นกลุ่มแบ็กแพ็กและนักปั่นจักรยาน มีอัตราการใช้สอยน้อยกว่า ต่างไปจากกลุ่มทางเอเชียที่เน้นการพักผ่อนและต้องการความสะดวกสบาย 

ในปีนี้ สภาพตลาดท่องเที่ยวของ ลาวจัดอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะแม้เดือนกรกฎาคมที่นับว่าเป็นเดือนที่ต่ำสุดของปีก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ขาดตา โดยปกติไฮซีซันของลาวจะเริ่มกันที่เดือนกันยายนไปจนถึงหลังสงกรานต์ สภาพธุรกิจทั่วไปของลาว ก็จัดว่าอยู่ในทิศทางที่น่าสนใจต่อ SMEs ด้านบริการได้ในเชิงของโอกาส 

 

 

ที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนแต่ยังมีที่เป็นโอกาส

 

การขาดความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภค หรือ infra-structure ทำให้อุตสาหกรรมหนักเกิดยากในลาว ทั้งความสะดวกของน้ำประปา ไฟฟ้า ถนนหนทาง ความพร้อมของคน เป็นจุดอ่อนของลาวในตอนนี้ แต่ถ้าหันไปมองในอีกมุมก็จะเห็นโอกาสในความขาดที่ยังต้องการธุรกิจและบริการที่จะเข้ามาตอบสนองและรองรับ ส่วนเรื่องคนและแรงงาน เป็นด้านลบในทุกพื้นที่ เพราะความมีประชากรน้อย แรงงานหายาก ทั้ง skill และ unskilled หายากพอกัน ยิ่งการลงทุนในลาวมีมาก เกิดการแย่งคน ดึงคน ขาดคน แม้แต่ unskilled ในระยะหลังก็จะพบลาวสูงหรือชาวเขา ซึ่งส่งผลให้ในที่สุด พอทำธุรกิจไปก็ต้องไปจบที่ต้องทำโรงเรียนเพื่อสอนและพัฒนาความรู้และทักษะให้คนทำงานไปพร้อมๆ กัน อัตราการเข้า-ออกงานในลาวก็สูง เรื่องคนจึงยังเป็นปัญหาที่ต้องมีกระบวนการแก้ไข กรณีของ ปตท. มีการเปิดโรงเรียนสอนตั้งแต่เด็กปั๊ม แม่บ้านไปจนถึงพนักงาน และยังทำโรงเรียนอเมซอน ปตท.ถือว่าเป็นการพัฒนาทั้งธุรกิจและร่วมพัฒนาคนในท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน โดยมุมนี้ระดับสูงของทาง สปป.ลาวเค้าก็มองว่า ปตท.เข้ามามีส่วนทำให้ตลาดน้ำมันและงานบริการด้านนี้ของลาวพัฒนา คู่แข่งในประเทศก็หันมาพัฒนาเพื่อแข่งขันและ

ทำตาม สุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกกับประชาชนของลาวนั่นเอง

 

ความเด่นในความด้อย

 

ด้วยเหตุที่ลาวมีคนน้อย เมื่อเทียบสัดส่วนกับขนาดของพื้นที่และการใช้สอย ประเทศลาวจึงยังมีพื้นที่อีกจำนวนมาก เป็นโอกาสได้สำหรับในอีกอุตสาหกรรม เช่นการเกษตร หากมีความพร้อมที่จะลงทุนเรื่องเครื่องจักร และไม่คาดหวังการพึ่งพาแรงงานมาก ก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ โดยทางรัฐบาลได้เปิดสัมปทานการเช่าพื้นที่ในระยะยาว อย่างธุรกิจบริการเช่น ปตท. มีสัญญา 30 ปี แต่ก็มีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับสัมปทานยาวได้ถึง 60 หรือ 99 ปี เช่น การทำไร่ โรงงาน หรือการสร้างเขื่อน ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุน ไม่นานนี้ นักลงทุนไทยหลายกลุ่มก็ได้ขยับเข้ามาลงทุนพื้นที่ในลาว เช่น กลุ่มคุณเจริญเข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟหรือแม้แต่สวนส้มธนาธร กลุ่มเบทาโกร หรือกลุ่มน้ำตาลมิตรผลก็มีโรงงานน้ำตาลที่ใช้ชื่อว่ามิตรลาว แต่ลาวยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนอีกมาก

 

Knowledge sharing 

 

ประสบการณ์ทำงานหลายปีในประเทศลาว ปตท. เรียนรู้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดของแต่ภูมิภาคแต่ละเมืองแตกต่างกันชนิดที่ต้องอาศัยการทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาดกันเป็นเฉพาะจุดๆ เวียงจันทน์จะคล้ายๆ กับเมืองไทย หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยว ลักษณะเมืองทางผ่าน กว่าจะลงธุรกิจ หรือรูปแบบปั๊มที่รองรับกับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมก็ต้องทำการบ้าน ทำงานวิจัยศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ เมืองบางเมืองอย่างปากซอง อากาศดี หนาวเย็นทั้งปี การแต่งร้านก็ต้องสอดคล้องและเสริมเน้นให้เห็นแบล็กกราวด์ที่โดดเด่น บางโซนไม่เหมาะกับการลงร้านอาหาร บางแห่งต้องการร้านจิฟฟี่ขนาดใหญ่ แต่ในบางที่มีเล็กๆ ก็เพียงพอ การตอบโจทย์เหล่านี้ล้วนอาศัยการสำรวจ เก็บข้อมูลและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และวันเวลา การขยายงานของ ปตท. แม้จะช้าแต่เน้นความชัวร์ เพราะข้อมูลไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางสถิติที่รวบรวม รายละเอียดแม้กระทั่งทิศของแสง ทางของลม ต้นไม้และพฤติกรรมคน ล้วนความสำคัญต่อการตัดสินใจในทุกๆ จุด เมื่อตกผลึกทางข้อมูลและการตัดสินใจได้แล้ว จึงจะสามารถสรุปส่งเป็นข้อมูลไปยังฝ่ายวิศวกรเพื่อออกแบบและดำเนินการ ฟังดูแล้วเหมือนไม่ง่าย แต่จะคิดไปก็เหมือนไม่ยาก แต่หากจะต้องลงมือหรือตัดสินใจ ถึงอย่างไรก็น่าจะง่ายกว่าถ้าผู้คิดจะไปลงทุนใน สปป.ลาว ได้ผนึกหรือร่วมมือกับผู้รู้ในพื้นที่ที่มีประสบการณ์

 

 

เส้นทางสู่ลาว ช่องทางสู่การลงทุน

 

ลาว-ไทย ทุกวันนี้มีเส้นทางเข้าออก เชื่อมต่อตรงระหว่างประเทศกันอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทางเชียงราย-ห้วยทราย, นครพนม-คำม่วน, หนองคาย-เวียงจันทน์และมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ยังไม่นับอีกหลายเส้นสายที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อช่องทางสู่กันและกัน เป็นประตูที่เปิดกว้าง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กัน

อย่างไรก็ดีเส้นทางสู่ลาวมิใช่เพียงนัยเพียงเรื่องคมนาคม แต่เส้นทางที่เชื่อมถึงยังหมายถึงโอกาสทางการค้าและศักยภาพในการลงทุน ทั้งต่อผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยหรือ SMEs ในพื้นที่ของประเทศลาว และหนึ่งในโอกาสที่ทีมงาน MBA ได้มองเห็นคือการผนึกเป็นเครือข่ายไปกับแกนของผู้บุกเบิกดั่งตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท. (ลาว) หรือแม้แต่องค์กรท้องถิ่น ที่วันนี้ยินดีเปิดบ้านต้อนรับกับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะมาร่วมลงทุนในตลาดใหม่อย่าง สปป.ลาว จากแง่มุมในความคิดที่ผู้บริหารหนุ่มของ ปตท. (ลาว) นิสิต พงษ์วุฒิ-ประพันธ์ ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “ในมุมมองของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการย่อมมีความคิดที่แตกต่าง บ้างมองปัญหา บ้างมองอุปสรรค แต่ก็มีที่เห็นเป็นโอกาส และถ้ามันจะเป็นโอกาส มันคือโอกาสของคนสองกลุ่ม ยักษ์ใหญ่ที่ไม่อยากเสียเวลา ปล่อยให้คนที่กล้าเสี่ยงทำไป สำเร็จเมื่อไหร่ก็เอาทุนเข้าซื้อและควบกิจการ ใช้ทางลัดในการลงทุน แต่ก็มีที่บางกลุ่มเป็นประเภทกลุ่มที่กล้าและพร้อมเสี่ยง พร้อมต่อสู้และแก้ไขต่ออุปสรรคที่เผชิญ ล้มเหลวบ้าง แต่ก็มีที่สำเร็จในการปั้นและสร้างธุรกิจจากโอกาสที่คนอื่นยังมองไม่เห็น และหลายรายก็ปล่อยขายออกเมื่อทำได้สำเร็จ เพราะยักษ์ใหญ่ไม่อยากรอ มันขึ้นกับว่า ใครจะมองยังไง จากล่างขึ้นบน หรือมองจากบนลงข้างล่าง แต่นี่ก็คือโอกาส ผมว่ามันยากจะตัดสินใจว่าอะไรดีกว่ากัน แต่บอกได้ว่าสำหรับไทยเรายังมีความโชคดี ที่วันนี้เวียดนามยังตามเราไม่ทัน เพราะในใจผู้บริโภคลาวยังชอบและเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเรามีดี แม้แต่เวียดนามและเมียนมาร์ก็นิยมและชื่มชมแบรนด์ไทยมากเช่นกัน ความเข้มแข็งในเรื่องแบรนด์ตลอดจนความชำนาญในเรื่องดีไซน์และแพ็กเกจจิง ทางปตท. เราก็อยากสนับสนุน SMEs คนไทยที่อยากมาเป็นคู่ค้าและพาร์ตเนอร์ เรายินดีที่จะทั้งร่วมผลักและร่วมดันเพื่อร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันในตลาดที่นี่ ปัจจุบันคู่ค้า เช่น wizard บริการล้างรถจากไทยที่มาร่วมอยู่ในปั๊มที่เวียงจันทน์มียอดขายประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อเดือน ถือว่าเริ่มไปได้ดี เพราะสเกลกำลังไปได้ ปตท. ยังต้องการสินค้าและบริการที่พร้อมจะมาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะภายในสิ้นปีนี้ ทาง ปตท. (ลาว) จะเริ่มเปิดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือ super dealer ตลอดจนออก master franchise เพื่อให้คนลาวเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับ ปตท. ภายใต้ความพร้อมของระบบ DC ที่จะสมบูรณ์และเปิดใช้ได้ในปลายปีนี้ทั้งที่เวียงจันทน์ สะหวันนะเขตและปากเซ อันจะเป็นตัวช่วยลดต้นทุนการขนส่งของสินค้าและบริการของคู่ค้าที่มาร่วมกับเราได้เป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ที่เรียนรู้การทำธุรกิจในลาว และด้วยความเข้มแข็งของแบรนด์ ปตท. จิฟฟี่ และอเมซอน เราเชื่อว่าในลาวเรายังมีโอกาสอีกมาก จนกระทั่งว่าเรามีแนวคิดที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาวในสักวัน เพื่อแบ่งปันความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของคนในประเทศนี้ในกิจการ ปตท. (ลาว) แห่งนี้ แต่ก็ขึ้นกับแคมเปญของทางตลาดหลักทรัพย์ที่นี่ด้วยว่าจะเอื้ออำนวยประการใด” ร่วมแบ่งปันกันมาถึงจุดนี้แล้ว ท่านผู้อ่าน MBA เล็งเห็นเป็นเช่นไร?

MAGAZINE

 

 

 New News

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 • Apr 12 , 2017

  บทความนี้เกิดขึ้นจากศึกษาวิจัยโครงการแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ผู้เขียนได้เข้าไปร่วมศึกษา รวมถึงจากประสบการณ์ที่ได้ไปอยู่ใน Academy for Systems Change 

 

Cool Case

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google

 • Dec 22 , 2016

   

  โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของคนไทยเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมากกว่า 10 ปี โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขปี 2550 มีคนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งทุกชนิดอยู่ที่ 53,434 ราย ในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิดอยู่ที่ 70,075 ราย (ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

  องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกปีละประมาณ 14 ล้านคน เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากมะเร็ง โดยคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นถึง 70 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 2 ทศวรรษต่อไป หรือจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 22 ล้านราย


  วิธีรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันที่นิยมกันประกอบด้วย การผ่าตัดก้อนมะเร็งออก การฉายรังสี โดยโฟกัสตรงจุดที่เป็นก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อรอบๆ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง หรืออาจจะเพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการ เคมีบำบัด หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อว่าการทำคีโม เป็นวิธีการรักษาหรือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งแพทย์จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็ง รวมถึงความแข็งแรงและวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยเคยได้รับมาก่อนหน้า

  จากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคนี้ ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจที่ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจำหน่ายเครื่องไม้เครื่องมือและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

  หนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศไทยคือ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radio-therapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

  สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ ย้อนถึงจุดเริ่มต้นธุรกิจนี้ว่า ตนเรียนจบทางด้านรังสีเทคนิค และเข้าทำงานในโรงพยาบาลไประยะหนึ่ง จากนั้นก็ลาออกมาทำงานด้านการขายให้บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ และมีโอกาสดูแลสินค้าตัวหนึ่งคือ การใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาแนะนำในประเทศไทย

  “เราก็เห็นแนวโน้มว่า โรคมะเร็งมีแต่พัฒนาการมากขึ้น และเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงจุดหนึ่งที่บริษัทเดิมมองแนวทางไม่เหมือนกับเรา เราก็เลยออกมาทำธุรกิจเอง ประกอบกับหุ้นส่วนของผมที่เคยอยู่บริษัทเดียวกันเขาดูแลด้านวิศวกรรม เราก็เลยออกมาตั้ง Business Alignment เมื่อปี 2543”

  สมพงษ์เล่าต่อว่าเหตุที่ตั้งชื่อบริษัทโดยไม่มีคำที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เลยนั้นเพราะมองว่าการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงแค่อุปกรณ์ทางการแพทย์ หากยังสามารถทำอย่างอื่นได้พร้อมกัน จึงตั้งเป็นชื่อกลางๆ รวมกับในช่วงที่เรียน MBA ก็ชอบคำว่า Business Alignment เพราะเป็นการวางแนวทางให้ธุรกิจต่างๆ กลมกลืนเข้าด้วยกัน ตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นชื่อของบริษัทจึงหมายความว่าในอนาคตบริษัท BIZ ก็สามารถขยายไลน์ธุรกิจและผันตัวเองเป็น Holding Company ได้

  แม้ว่าช่วงที่ก่อตั้งบริษัทเป็นช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังตึงตัว มีหลายคนเตือนว่าการออกจากงานในช่วงเวลานั้นเพื่อมาสร้างธุรกิจอาจจะลำบาก แต่ด้วยการมองเห็นโอกาสเช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศที่มองแนวโน้มการรักษามะเร็งด้วยเครื่องมือชนิดนี้จะเติบโต เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปี 2537 ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

   

  ธุรกิจเงินทุนสูง
  การจำหน่ายเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์มีราคาสูง การลงทุนจึงต้องสูงตามไปด้วย เพราะต้องซื้อเครื่องมาก่อน เพื่อมาติดตั้งให้ลูกค้าแล้วจึงเก็บเงินได้ เงินทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

  เมื่อเริ่มตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สมพงษ์ และ วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) 2 หุ้นส่วนใหญ่ ลงเงินคนละครึ่ง ดังนั้นการจะขายเครื่องมือราคา 40-50 ล้านบาท จึงต้องไปเจรจากับธนาคาร เพื่อขอกู้เงินมาใช้ทำธุรกิจ

  “เราก็ไปคุยกับแบงก์เอาสัญญาไปให้เขาดู เพราะสัญญานี้เป็นสัญญากับภาครัฐ เราก็ให้เขามั่นใจว่าเขาจะได้รับเงินก็เอาสิทธิในการรับเงินไปให้เขา แล้วไปกู้ เอาบ้านไปจำนอง เอาตัวเราไปค้ำประกัน แต่เราเพิ่งก่อตั้งเขาก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจ เขาคงดูเราส่งมอบงานได้ไหม เก็บเงินได้หรือไม่ เรามีสัญญาไม่พอต้องเอาบ้านที่อยู่มาจำนอง ไปหาเงินกู้จากพวกญาติบางส่วน

  “ผมอาจจะโชคดี ปีแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องไปขอกู้เงินญาติบ้าง ธนาคารบ้าง และลูกค้าบางรายก็ช่วยผ่อนคลายเรื่องการชำระเงินให้เงินเราเร็วขึ้น อาจจะเป็นโชคดีที่เจอลูกค้าดีๆ ด้วย และโชคดีอีกอย่างที่ตั้งแต่ตั้งมาหนี้สูญเราไม่มี เพราะคู่ค้าเรามีแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆ” สมพงษ์ กล่าว


  การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จึงเป็นการลดปัญหาด้านเงินลงทุน เนื่องจาก BIZ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นช่วงเวลาสูง

  “สมมติมีโครงการสัก 400 ล้านต้องใช้เงินทุนเท่าไร และพวกนี้ไม่ใช่ว่าขายวันนี้อีก 30 วันเก็บเงินได้ เราขายวันนี้แล้วก็ยังต้องมีช่วงเวลาติดตั้ง ทำโน่นทำนี่ เร็วสุดเก็บเงินได้ประมาณ 6 เดือน นั่นหมายถึงว่าเงินจะต้องจมไปประมาณ 7 เดือน มีบางปีเราไปดูบันทึก จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเกือบ 20 ล้านเพราะกว่าจะเก็บเงินได้ และดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูง ถ้าเราลดภาระนี้ได้ การระดมทุนทำให้เรามีเงินก้อนหนึ่งมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน นั่นทำให้ลดต้นทุนทางการเงินได้ ทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น และเมื่อเข้าสู่ตลาด การเจรจากับแบงก์เรื่องดอกเบี้ยก็พูดคุยได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับตอนยังไม่ได้จดทะเบียน และอาจทำให้ความฝันของบริษัทเป็นจริงเร็วขึ้น”

   

  ผู้เชี่ยวชาญ
  หลายคนอาจจะมอง BIZ เป็นบริษัทเทรดดิงบริษัทหนึ่ง แต่สิ่งที่ BIZ ขายเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ห้องที่ออกแบบพิเศษและติดตั้งเครื่องเพื่อป้องกันรังสีไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นในขณะที่ทำประโยชน์ให้ผู้ป่วย

  สมพงษ์เล่าว่า “สิ่งที่เราทำก็คือทำเป็น Service Provider ทางด้านนี้ สิ่งที่เราให้ลูกค้าคือ ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการออกแบบห้องให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และเราก็ให้ความช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็น one stop service เพราะเรามองเห็นว่าลูกค้าบางรายเขามีปัญหาตั้งแต่ห้อง เขาต้องทำห้องก่อสร้างก็บริษัทหนึ่ง เครื่องก็บริษัทหนึ่ง ก็อาจจะเกิดปัญหาว่าไม่เข้ากัน คือเดี๋ยวจะโทษกันไปกันมา เราก็มองดูแม้แต่การก่อสร้างปรับปรุงห้องเราก็รับผิดชอบ นั่นคือสิ่งที่เราเริ่มปรับกลยุทธ์เป็น Solution Provider ทางด้านรังสีรักษา เราปรับกลยุทธ์ให้แตกต่าง ใครจะทำด้านนี้ต้องคิดถึงเรา เข้ามาปรึกษา เครื่องต้องสามารถใช้งานได้จริง นั่นคือสิ่งที่เราวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ปัจจุบันเราก็วางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ดังนั้นไม่ว่าเขาจะมีห้องอยู่เดิมหรือไม่มี เราก็สามารถให้คำปรึกษารวมถึงเรื่องการก่อสร้าง เราไม่มีบริษัทก่อสร้างเองแต่เรามีผู้รับเหมาที่สามารถไว้ใจได้และสามารถร่วมมือ เราทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเขาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ส่งมอบถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน”

  เขาให้ข้อมูลต่อว่า ในประเทศไทยลักษณะการซื้อแบบ Solution Provider เป็นที่นิยม เนื่องจากบริษัทสามารถสรรหาอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ทันที กลายเป็นจุดเด่นที่ BIZ นำเสนอให้แก่ลูกค้า

  สินค้าไฮเทค
  สมพงษ์เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องเครื่องมือที่ BIZ จำหน่ายโดยย้อนอดีตวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีที่มีมานานแล้ว คือการใช้แร่ธรรมชาติในการรักษา หรือที่รู้จักกันคือแร่โคบอลต์ แต่โคบอลต์มีปัญหาคือเมื่อพลังงานในก้อนแร่ลดลงจนถึงจุดหนึ่งจะใช้ไม่ได้ ต้องนำก้อนแร่ไปเก็บฝังเป็นกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความใส่ใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีเหตุการณ์คนไปขโมยแร่และเกิดการรั่วไหลส่งผลให้เสียชีวิต

  จุดเด่นของเครื่องรุ่นใหม่คือ หากไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องก็จะไม่มีรังสีออกมา เป็นการทำงานคล้ายกันกับหลอดเอกซ์เรย์ที่ยิงด้วยพลังงานรังสีสูง และไม่มีกากกัมมันตรังสีให้ต้องกำจัด เมื่อเลิกใช้งานสามารถทิ้งได้เช่นเดียวกับเครื่องจักรอื่นๆ

  และการพัฒนาของเครื่องรุ่นใหม่ๆ ทำให้รังสีที่ได้มีอำนาจทะลุทะลวงได้ดีกว่า เมื่อรวมกับเครื่องมือที่ใช้ประกอบทำให้การรักษามีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

  “เราใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมวางแผน ต่างๆ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา เพราะการรักษามีองค์ประกอบมากมาย คอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา คือเอาภาพที่เราซีทีสแกนมาวาง ว่าเราควรจะให้รังสีตรงไหนอย่างไรเพื่อที่จะได้ผลดีที่สุด และไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเรามีหมด ไม่ใช่แค่มีเครื่องแล้วรักษาได้ การรักษาที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคุณจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบ” สมพงษ์อธิบาย

   

  ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับรังสี
  สมพงษ์ เล่าให้ฟังว่า ในอดีตหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าผู้ป่วยมะเร็งไปฉายรังสีหมายความว่าคนป่วยกำลังจะเสียชีวิต ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด “ในอดีตที่เป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มาพบก้อนมะเร็งมักจะเป็นมะเร็งระยะที่ 4 คือเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ในอดีตทางการแพทย์การวินิจฉัยโรคมะเร็งยังไม่พัฒนา รู้อีกทีคือมีอาการแล้ว เป็นระดับ 4 แล้ว เกินเยียวยาเกือบทั้งหมด พอมาฉายแสงก็ช่วยทำให้ก้อนยุบ เพราะก้อนถูกทำลาย เราเคยทำงานด้านนี้ ผู้ป่วยก็ดีใจแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานเพราะโรคอยู่ในระยะที่เกินไปแล้ว คนก็บอกว่ามาฉายแสงแล้วตาย จะไม่ตายได้อย่างไร เพราะระยะโรคไปถึงขั้นนั้นแล้ว เราฉายแสงให้เขาเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ดีขึ้น ดังนั้นการรักษาโรคทุกโรคมีสองอย่าง คือหนึ่งทำให้หาย สองทำแค่บรรเทาอาการ”

  “ปัจจุบันเนื่องจากการแพทย์ในการวินิจฉัยพบได้เร็วขึ้น อยู่ขั้น 1-2 หรือ 3 ก็ตาม การรักษามีโอกาสหายเพิ่มมากขึ้น ทุกโรคเหมือนกันหมด ไม่จำกัดแค่โรคมะเร็ง เพียงแต่โรคมะเร็งพัฒนาการของโรค การเป็นโรคเร็วกว่าโรคอื่น อย่างวินิจฉัยวันนี้เป็นระดับ 1 ภายในเดือนเดียวอาจจะเป็น 2 หรือ 3 เลยก็ได้ ดังนั้นเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นแล้วการรักษาจึงต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน ไม่ใช่ปล่อยไว้ได้ ยิ่งปล่อยไว้นานมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นสเตจหลังๆ ก็มีมากขึ้น” สมพงษ์อธิบาย

  ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้รังสีรักษาประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากเครื่องมือมีประ-สิทธิภาพดีขึ้น รองลงมาคือการใช้คีโมและผ่าตัด ขึ้นกับอวัยวะที่เป็น เพราะมะเร็งบางอย่างไม่ไวต่อแสงทำให้การฉายรังสีไม่เกิดประโยชน์

   

  ความท้าทายของ BIZ
  สำหรับความท้าทายในการดำเนินงานของ BIZ ต่อไป สมพงษ์ บอกว่า สิ่งที่ยังคงต้องทำต่อเนื่องคือการเพิ่มยอดขายและสร้างความยั่งยืนทางรายได้ให้แก่บริษัท ซึ่งหมายถึงการมองหาธุรกิจเพิ่มเติมที่กำลังศึกษาแนวทางอยู่ ว่าจะมีอะไรที่เหมาะสมกับอนาคต โดยยังคงให้ความสนใจกับธุรกิจด้านการแพทย์ และสิ่งที่มองคือแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความใส่ใจดูแล

  สมพงษ์ปิดท้ายด้วยการตอกย้ำเรื่องการสื่อสารว่าเป็นความท้าทายที่ยังต้องดำเนินการ “การให้คนรู้ ก็เป็นการสร้างตลาดทางอ้อม เมื่อเขารู้ก็ไปถามโรง-พยาบาล ทำให้เขารู้ว่ามีทางเลือก ว่าสามารถมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การทำให้เป็นที่รู้จักของโรงพยาบาลใหม่ๆ ผมเชื่อว่าหมอทุกคนมีจรรยาบรรณ ถ้ารู้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีและดีต่อชีวิตคนเขาก็อยากให้ ถ้าผู้ป่วยเรียกร้องหมอเรียกร้องก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดี และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้ป่วยควรได้สิ่งที่เขาควรได้ ก็เป็นความท้าทาย ในการสื่อสารที่ต้องวางแผนให้รัดกุม ไม่ให้ถูกโจมตี ว่ากำลังไปชี้นำหรือทำให้คนเข้าใจผิด”