AEC

PTT (LAO) : บริษัทไทยใน สปป.ลาว

สิ่งสำคัญในความสำเร็จของการทำธุรกิจและการลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว ดั่งคำกล่าวที่เรามักได้ยิน put the right man into the right job in the right place at the right time นั่นย่อมแสดงว่า การเลือกคน เคาะเรื่องงาน วางสถานที่ และกำหนดเงื่อนเวลา หากได้รับการจัดสรรให้ถูกที่ ถูกคน ถูกจังหวะและเวลาอย่างลงตัว สามารถนำมาซึ่งโอกาสของความสำเร็จ

และนั่นคือเป้าหมายของเหล่านักธุรกิจและผู้ประกอบการ แต่การจะวางแผนและจัดวางองค์ประกอบจะให้ได้ดีก็ย่อมต้องอาศัยข้อมูล หรืออินฟอร์เมชันเพื่อการขบคิดและพิจารณา ในโอกาสที่ทีมงานนิตยสาร MBA ได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองเวียงจันทน์ แห่ง สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ มีเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์และการเรียนรู้จากการดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการในประเทศลาวมากว่า 5 ปีโดยผู้บริหารของบริษัท ปตท. (ลาว) ทาง MBA เห็นว่าสามารถเป็นอินฟอร์เมชันสู่ความรู้และเข้าใจ หรือแม้แต่อาจเป็นการจุดประกายไปสู่การเล็งเห็นโอกาสหรือแรงบันดาลใจของ SMEs หรือนักลงทุนในเมืองไทยต่อตลาดในประเทศลาวแห่งนี้ได้ในอีกมุมมอง

 

Mission in Lao PDR

 

นิสิต พงศ์วุฒิประพันธ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ปตท. (ลาว) บอกเล่าจุดเริ่มและเรื่องราวของบริษัท ปตท. ในประเทศลาวว่า “การเสาะแสวงหาโอกาสในด้านการลงทุนและทำธุรกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรขององค์กรถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัท ปตท. กรณีบริษัท ปตท. (ลาว) ที่แท้แล้วมีมาตั้งแต่ปี 2002 โดยตอนนั้นบริษัท ปตท.ไทยได้เข้าไปซื้อกิจการของ บริษัท หัวของเทรดดิ้ง (คำว่า หัว ในภาษาลาว หมายถึง ต้นน้ำ และ ของ เป็นชื่อเรียกที่คนลาวเรียกแม่น้ำโขง) ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของคนลาวและชาวอังกฤษที่ค้าน้ำมันทางภาคเหนือของลาว และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. (ลาว) ดั่งในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดในการค้าขายน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. การทำตลาดในระยะแรกเริ่มก็เริ่มที่ตลาดอุตสาหกรรม เพราะเป็นผลพวงมาจากการที่ บริษัทของไทยหลายแห่งได้ขยายตัวมาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศลาว หรือแม้แต่ ปตท.เองก็มีเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อน จึงเป็นโอกาสที่หน่วยงานในสาย down stream oil จะเข้ามาบริการน้ำมัน เพื่อขายน้ำมันให้กับบริษัทเหล่านั้น ในประเทศลาว 80% ของน้ำมันที่นำเข้า มาจากประเทศไทย ส่วนอีก 20% นำเข้าจากเวียดนาม เมื่อจุดเริ่มจากตลาดอุตสาหกรรม ก้าวต่อไปก็ต้องเริ่มมองตลาดพาณิชย์ คือการเปิดสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน เพราะวันหนึ่งเมื่อตลาดอุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัว หรือลดปริมาณ เราต้องสร้างตลาดพาณิชย์หรือตลาดค้าปลีกไว้เตรียมรองรับ จนทุกวันนี้ไม่เพียงขายน้ำมันในปั๊ม แต่ยังมีธุรกิจบริการอื่นๆ ตั้งแต่ร้านค้าปลีก จิฟฟี่ คาเฟ่อเมซอนและธุรกิจบริการอีกหลายอย่างภายใต้แนวคิด PTT life station อันเป็นการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มต่อพื้นที่การลงทุน ทุกวันนี้ ปตท. (ลาว) มีปั๊มน้ำมันเปิดบริการอยู่ 23 แห่งทั่วประเทศ และจะเปิดอีก 5-6 แห่งภายในปี 2015 ยอดขายน้ำมันในปี 2014 ประมาณ 130 ล้านลิตร และคาดว่าปีนี้ 2015 ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นกว่า 10% เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 3 รองจากบริษัทน้ำมันท้องถิ่นอีก 2 เจ้า โดยเราเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 แบรนด์ คือ ปตท. (ลาว) และอีกสองบริษัทของเวียดนาม ในด้านเป้าหมายทางการตลาดเราก็คาดหวังไว้ว่า เราอยากเป็น บริษัทน้ำมันต่างชาติที่อยู่ในลาว และเป็นที่นิยมของคนลาว เป็น top-of-mind brand ของบริษัทต่างชาติที่คนลาวชื่นชอบ

 

 

และที่สำคัญเรายังมีอีกภารกิจคือการแสวงหาโอกาสในตลาดลาว ค้นหาศักยภาพของลาวเพื่อมาทำธุรกิจ หาลู่ทางในการขยายโอกาส โดยภารกิจนี้สามารถจะให้ประโยชน์ได้ทั้งต่อ บริษัท ปตท. และต่อผู้ประกอบหรือ SMEs ทั้งในเมืองไทยหรือแม้แต่ SMEs ในเมืองลาวเอง”

 

ยุทธ์ศาสตร์ของ สปป.ลาว

 

นิสิตเล่าว่า “ผู้บริหารของ สปป.ลาว กำหนดจุดยืนของประเทศตนที่จะเป็นดินแดนแห่ง land link เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของหลายประเทศ และด้วยจุดแข็งในความพรั่งพร้อมของทรัพยากร เช่นแม่น้ำ ที่ลาววางยุทธศาสตร์จะเป็นประเทศส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งน้ำระดับใหญ่ในอนาคต เมื่อเขื่อนขนาดใหญ่ราว 4-5 แห่งสร้างเสร็จในอีกไม่กี่ปี ลาวก็จะเริ่มส่งออกไฟ นอกจากนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของสินทรัพย์ในดินพวกแร่ธาตุ เช่นทองคำ แม้ปัจจุบัน ปริมาณจะลดน้อยลงและใกล้หมด แต่ทองแดง และอะลูมิเนียม ยังมีในปริมาณที่คาดการณ์ว่าสามารถขุดได้อีก 40-50 ปี นอกจากนั้นก็ยังมีพลังลม แต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังต้องการการพัฒนาด้าน infrastructure เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว” 

 

ตลาด สปป.ลาว : ขนาดและการเติบโต

 

หากเราใช้ข้อมูลการทำสำรวจหรือวิจัยด้านการตลาดมาวิเคราะห์ ตัวเลขที่เห็นจะดูเหมือนว่าลาวไม่น่าสนใจ หรือจัดอยู่ในลำดับท้ายๆ เพราะขนาดของประชากรที่มีน้อย ตลาดขนาดเล็ก สเกลไม่ได้ ทางลาวเองก็ตระหนักในข้อนี้ และคิดว่าแม้จะเล็กแต่ต้องหาทางสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน เกาหลี และเวียดนาม ล่าสุด รัฐบาลลาวได้เปิดให้คนจีนเข้ามาลงทุนพร้อมข้อแลกเปลี่ยนให้คนจีนเข้ามาอยู่อาศัย โดยการเซ็นสัญญาล่าสุดมีชาวจีนอพยพเข้ามาถึงแสนครอบครัว มีการจัดเขตเป็นหมู่บ้านโซนจีน กระจายอยู่ในเวียงจันทน์หลายแห่ง อาจกล่าวได้ว่าลาวก็มีการเตรียมตัวเรื่องเออีซี ซึ่งเมื่อถึงเวลาเปิดจริง จะเห็นการเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างชัดเจน เพราะลาวใช้วิธีนำเข้าทันที ทั้งเงินทุน การลงทุนและจำนวนคน โครงการต่างๆ ในลาวตั้งแต่ รถไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ถนน เขื่อน เป็นภาพที่ชัดเจนเพราะคนจีนส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะอยู่เลย

หากสังเกตดูช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ จะเห็นรถจากจีนวิ่งเข้าจากคุนหมิงมาที่ลาว บ้างก็ไปถึงไทย เชื่อว่าเมื่อการเปิดมีมากขึ้น traffic เหล่านี้ก็จะมีมากตาม ตลาดลาวจึงดูน่าสนใจขึ้นมาทันที ปตท. ทำธุรกิจบริการด้านน้ำมัน เมื่อเห็นรถติดรอเติมน้ำมันในปั๊มยาว 300 เมตร ก็เห็นโอกาส อย่างไรก็ตาม ลาวก็เหมือนไทยในอดีตที่ความเจริญยังกระจุกตัวเฉพาะในบางทำเล

 

ตลาดท่องเที่ยว

 

ในปี 2014 ลาวมีนักท่องเที่ยวเกือบ 4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน คนไทยและเกาหลี ญี่ปุ่นก็มีเข้ามา นักท่องเที่ยวเกาหลีมากันที

บ้างก็เช่าเหมาลำ และใช้เวลากันนาน 3-4 เดือน กลุ่มนี้พักผ่อน นอนโรงแรม กินข้าว ตีกอล์ฟ เข้าสปา หาความสุข กำลังซื้อในระยะหลังจะโน้มเอียงมาทางเอเชีย ส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปที่เข้ามามักเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้จ่าย เป็นกลุ่มแบ็กแพ็กและนักปั่นจักรยาน มีอัตราการใช้สอยน้อยกว่า ต่างไปจากกลุ่มทางเอเชียที่เน้นการพักผ่อนและต้องการความสะดวกสบาย 

ในปีนี้ สภาพตลาดท่องเที่ยวของ ลาวจัดอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะแม้เดือนกรกฎาคมที่นับว่าเป็นเดือนที่ต่ำสุดของปีก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ขาดตา โดยปกติไฮซีซันของลาวจะเริ่มกันที่เดือนกันยายนไปจนถึงหลังสงกรานต์ สภาพธุรกิจทั่วไปของลาว ก็จัดว่าอยู่ในทิศทางที่น่าสนใจต่อ SMEs ด้านบริการได้ในเชิงของโอกาส 

 

 

ที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนแต่ยังมีที่เป็นโอกาส

 

การขาดความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภค หรือ infra-structure ทำให้อุตสาหกรรมหนักเกิดยากในลาว ทั้งความสะดวกของน้ำประปา ไฟฟ้า ถนนหนทาง ความพร้อมของคน เป็นจุดอ่อนของลาวในตอนนี้ แต่ถ้าหันไปมองในอีกมุมก็จะเห็นโอกาสในความขาดที่ยังต้องการธุรกิจและบริการที่จะเข้ามาตอบสนองและรองรับ ส่วนเรื่องคนและแรงงาน เป็นด้านลบในทุกพื้นที่ เพราะความมีประชากรน้อย แรงงานหายาก ทั้ง skill และ unskilled หายากพอกัน ยิ่งการลงทุนในลาวมีมาก เกิดการแย่งคน ดึงคน ขาดคน แม้แต่ unskilled ในระยะหลังก็จะพบลาวสูงหรือชาวเขา ซึ่งส่งผลให้ในที่สุด พอทำธุรกิจไปก็ต้องไปจบที่ต้องทำโรงเรียนเพื่อสอนและพัฒนาความรู้และทักษะให้คนทำงานไปพร้อมๆ กัน อัตราการเข้า-ออกงานในลาวก็สูง เรื่องคนจึงยังเป็นปัญหาที่ต้องมีกระบวนการแก้ไข กรณีของ ปตท. มีการเปิดโรงเรียนสอนตั้งแต่เด็กปั๊ม แม่บ้านไปจนถึงพนักงาน และยังทำโรงเรียนอเมซอน ปตท.ถือว่าเป็นการพัฒนาทั้งธุรกิจและร่วมพัฒนาคนในท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน โดยมุมนี้ระดับสูงของทาง สปป.ลาวเค้าก็มองว่า ปตท.เข้ามามีส่วนทำให้ตลาดน้ำมันและงานบริการด้านนี้ของลาวพัฒนา คู่แข่งในประเทศก็หันมาพัฒนาเพื่อแข่งขันและ

ทำตาม สุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกกับประชาชนของลาวนั่นเอง

 

ความเด่นในความด้อย

 

ด้วยเหตุที่ลาวมีคนน้อย เมื่อเทียบสัดส่วนกับขนาดของพื้นที่และการใช้สอย ประเทศลาวจึงยังมีพื้นที่อีกจำนวนมาก เป็นโอกาสได้สำหรับในอีกอุตสาหกรรม เช่นการเกษตร หากมีความพร้อมที่จะลงทุนเรื่องเครื่องจักร และไม่คาดหวังการพึ่งพาแรงงานมาก ก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ โดยทางรัฐบาลได้เปิดสัมปทานการเช่าพื้นที่ในระยะยาว อย่างธุรกิจบริการเช่น ปตท. มีสัญญา 30 ปี แต่ก็มีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับสัมปทานยาวได้ถึง 60 หรือ 99 ปี เช่น การทำไร่ โรงงาน หรือการสร้างเขื่อน ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุน ไม่นานนี้ นักลงทุนไทยหลายกลุ่มก็ได้ขยับเข้ามาลงทุนพื้นที่ในลาว เช่น กลุ่มคุณเจริญเข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟหรือแม้แต่สวนส้มธนาธร กลุ่มเบทาโกร หรือกลุ่มน้ำตาลมิตรผลก็มีโรงงานน้ำตาลที่ใช้ชื่อว่ามิตรลาว แต่ลาวยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนอีกมาก

 

Knowledge sharing 

 

ประสบการณ์ทำงานหลายปีในประเทศลาว ปตท. เรียนรู้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดของแต่ภูมิภาคแต่ละเมืองแตกต่างกันชนิดที่ต้องอาศัยการทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาดกันเป็นเฉพาะจุดๆ เวียงจันทน์จะคล้ายๆ กับเมืองไทย หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยว ลักษณะเมืองทางผ่าน กว่าจะลงธุรกิจ หรือรูปแบบปั๊มที่รองรับกับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมก็ต้องทำการบ้าน ทำงานวิจัยศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ เมืองบางเมืองอย่างปากซอง อากาศดี หนาวเย็นทั้งปี การแต่งร้านก็ต้องสอดคล้องและเสริมเน้นให้เห็นแบล็กกราวด์ที่โดดเด่น บางโซนไม่เหมาะกับการลงร้านอาหาร บางแห่งต้องการร้านจิฟฟี่ขนาดใหญ่ แต่ในบางที่มีเล็กๆ ก็เพียงพอ การตอบโจทย์เหล่านี้ล้วนอาศัยการสำรวจ เก็บข้อมูลและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และวันเวลา การขยายงานของ ปตท. แม้จะช้าแต่เน้นความชัวร์ เพราะข้อมูลไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางสถิติที่รวบรวม รายละเอียดแม้กระทั่งทิศของแสง ทางของลม ต้นไม้และพฤติกรรมคน ล้วนความสำคัญต่อการตัดสินใจในทุกๆ จุด เมื่อตกผลึกทางข้อมูลและการตัดสินใจได้แล้ว จึงจะสามารถสรุปส่งเป็นข้อมูลไปยังฝ่ายวิศวกรเพื่อออกแบบและดำเนินการ ฟังดูแล้วเหมือนไม่ง่าย แต่จะคิดไปก็เหมือนไม่ยาก แต่หากจะต้องลงมือหรือตัดสินใจ ถึงอย่างไรก็น่าจะง่ายกว่าถ้าผู้คิดจะไปลงทุนใน สปป.ลาว ได้ผนึกหรือร่วมมือกับผู้รู้ในพื้นที่ที่มีประสบการณ์

 

 

เส้นทางสู่ลาว ช่องทางสู่การลงทุน

 

ลาว-ไทย ทุกวันนี้มีเส้นทางเข้าออก เชื่อมต่อตรงระหว่างประเทศกันอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทางเชียงราย-ห้วยทราย, นครพนม-คำม่วน, หนองคาย-เวียงจันทน์และมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ยังไม่นับอีกหลายเส้นสายที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อช่องทางสู่กันและกัน เป็นประตูที่เปิดกว้าง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กัน

อย่างไรก็ดีเส้นทางสู่ลาวมิใช่เพียงนัยเพียงเรื่องคมนาคม แต่เส้นทางที่เชื่อมถึงยังหมายถึงโอกาสทางการค้าและศักยภาพในการลงทุน ทั้งต่อผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยหรือ SMEs ในพื้นที่ของประเทศลาว และหนึ่งในโอกาสที่ทีมงาน MBA ได้มองเห็นคือการผนึกเป็นเครือข่ายไปกับแกนของผู้บุกเบิกดั่งตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท. (ลาว) หรือแม้แต่องค์กรท้องถิ่น ที่วันนี้ยินดีเปิดบ้านต้อนรับกับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะมาร่วมลงทุนในตลาดใหม่อย่าง สปป.ลาว จากแง่มุมในความคิดที่ผู้บริหารหนุ่มของ ปตท. (ลาว) นิสิต พงษ์วุฒิ-ประพันธ์ ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “ในมุมมองของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการย่อมมีความคิดที่แตกต่าง บ้างมองปัญหา บ้างมองอุปสรรค แต่ก็มีที่เห็นเป็นโอกาส และถ้ามันจะเป็นโอกาส มันคือโอกาสของคนสองกลุ่ม ยักษ์ใหญ่ที่ไม่อยากเสียเวลา ปล่อยให้คนที่กล้าเสี่ยงทำไป สำเร็จเมื่อไหร่ก็เอาทุนเข้าซื้อและควบกิจการ ใช้ทางลัดในการลงทุน แต่ก็มีที่บางกลุ่มเป็นประเภทกลุ่มที่กล้าและพร้อมเสี่ยง พร้อมต่อสู้และแก้ไขต่ออุปสรรคที่เผชิญ ล้มเหลวบ้าง แต่ก็มีที่สำเร็จในการปั้นและสร้างธุรกิจจากโอกาสที่คนอื่นยังมองไม่เห็น และหลายรายก็ปล่อยขายออกเมื่อทำได้สำเร็จ เพราะยักษ์ใหญ่ไม่อยากรอ มันขึ้นกับว่า ใครจะมองยังไง จากล่างขึ้นบน หรือมองจากบนลงข้างล่าง แต่นี่ก็คือโอกาส ผมว่ามันยากจะตัดสินใจว่าอะไรดีกว่ากัน แต่บอกได้ว่าสำหรับไทยเรายังมีความโชคดี ที่วันนี้เวียดนามยังตามเราไม่ทัน เพราะในใจผู้บริโภคลาวยังชอบและเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเรามีดี แม้แต่เวียดนามและเมียนมาร์ก็นิยมและชื่มชมแบรนด์ไทยมากเช่นกัน ความเข้มแข็งในเรื่องแบรนด์ตลอดจนความชำนาญในเรื่องดีไซน์และแพ็กเกจจิง ทางปตท. เราก็อยากสนับสนุน SMEs คนไทยที่อยากมาเป็นคู่ค้าและพาร์ตเนอร์ เรายินดีที่จะทั้งร่วมผลักและร่วมดันเพื่อร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันในตลาดที่นี่ ปัจจุบันคู่ค้า เช่น wizard บริการล้างรถจากไทยที่มาร่วมอยู่ในปั๊มที่เวียงจันทน์มียอดขายประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อเดือน ถือว่าเริ่มไปได้ดี เพราะสเกลกำลังไปได้ ปตท. ยังต้องการสินค้าและบริการที่พร้อมจะมาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะภายในสิ้นปีนี้ ทาง ปตท. (ลาว) จะเริ่มเปิดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือ super dealer ตลอดจนออก master franchise เพื่อให้คนลาวเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับ ปตท. ภายใต้ความพร้อมของระบบ DC ที่จะสมบูรณ์และเปิดใช้ได้ในปลายปีนี้ทั้งที่เวียงจันทน์ สะหวันนะเขตและปากเซ อันจะเป็นตัวช่วยลดต้นทุนการขนส่งของสินค้าและบริการของคู่ค้าที่มาร่วมกับเราได้เป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ที่เรียนรู้การทำธุรกิจในลาว และด้วยความเข้มแข็งของแบรนด์ ปตท. จิฟฟี่ และอเมซอน เราเชื่อว่าในลาวเรายังมีโอกาสอีกมาก จนกระทั่งว่าเรามีแนวคิดที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาวในสักวัน เพื่อแบ่งปันความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของคนในประเทศนี้ในกิจการ ปตท. (ลาว) แห่งนี้ แต่ก็ขึ้นกับแคมเปญของทางตลาดหลักทรัพย์ที่นี่ด้วยว่าจะเอื้ออำนวยประการใด” ร่วมแบ่งปันกันมาถึงจุดนี้แล้ว ท่านผู้อ่าน MBA เล็งเห็นเป็นเช่นไร?

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้