MBA GEN

มากกว่ารางวัล คือ ประสบการณ์ Just go for it! MH Fusion Team from CMU

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยที่คิดค้นโดยบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมดีๆ มากมายของคณะต้นน้ำต่างๆ ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรแล้ว ให้นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ “จากหิ้งสู่ห้าง”

 

ผ่านกลไกการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU STeP และคณะบริหารธุรกิจในฐานะคณะปลายน้ำที่ฝึกฝนและผลิตผู้ประกอบ-การยุคใหม่ ซึ่งนำมาสู่โครงการของ STEP CMU ที่ได้คัดเลือกนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ ในชื่อทีม MH Fusion 

 

โดยทีม MH Fusion ประกอบด้วย จันทร์จิรา สมิทธิกุล (นุช) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นภสร ศรีชัย (แก้ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เบญจรงค์ สินธุยะ (แตงโม), ณัฐธิดา จินตการราศี (ฟิล์ม), จิราวรรณ จินดาแก้ว (นิว) ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

และทีม MH Fusion ก็มีมติร่วมกันที่จะเลือกผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภ.
อรัญญา มโนสร้อย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนจาก สกว. คิดค้น น้ำลายเทียมในรูปแบบสเปรย์ ผลิตมาจากกระเจี๊ยบเขียว สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อมีภาวะขาดน้ำลาย ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยที่พบมากในผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดและการให้เคมีบำบัด ส่งผลให้การกลืนอาหารเป็นไปอย่างยากลำบาก และเมื่อปริมาณน้ำลายมีไม่เพียงพอ แบคทีเรียในช่องปากก็จะทำงานได้ดี เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและกลิ่นปาก อีกทั้งยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก ทั้งในระยะฉับพลันและเรื้อรังได้ง่ายด้วย

 

ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ผ่านการศึกษาวิจัยและพิสูจน์ทางเวชกรรมแล้ว ทีม MH Fusion จึงนำ น้ำลายเทียมที่ผลิตมาจากกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบสเปรย์ ภายใต้แบรนด์ Mouth Me มาเป็นโจทย์ในการแข่งขัน Research to Market R2M Thailand ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเพียงแค่การแข่งขันครั้งแรก ทีม MH Fusion ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครองได้แล้ว โดย แก้มและนุช ขอเป็นตัวแทนของทีมมาเล่าถึงการแข่งขันในครั้งแรกนี้ให้ฟังว่า

 

“การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประกวดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ หรือ นวัตวณิชย์ ซึ่งเรามั่นใจว่าน้ำลายเทียมที่ทำจากกระเจี๊ยบเขียวนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บรรเทาความทุกข์ทรมานจากภาวะขาดน้ำลายในผู้สูงอายุ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด โดยในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ ทุกคนในทีมจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจน แก้มกับนุชจะรับผิดชอบในการวางแผนการเงิน แผนการตลาด และแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ในขณะที่ เพื่อนๆ คณะวิทยาศาสตร์อีก 3 คน ก็จะมาช่วยกันเตรียม Presentation ขัดเกลาภาษาที่จะใช้ให้เหมาะสม ทั้งศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรยายถึงตัวผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์นี้ และศัพท์ทางบริหารธุรกิจในการนำเสนอแผนธุรกิจ”

 

 

ต่อมาแก้มและนุช ยังได้วิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมที่ทำจากกระเจี๊ยบเขียวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่วางขายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ว่า Key Success ของผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม Mouth Me คือ มีต้นทุนในการผลิตต่ำเพราะทำจากวัตถุดิบหลัก คือ กระเจี๊ยบเขียว ซึ่งเป็นพืชผักพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและปลูกได้ตลอดปี ฉะนั้น ในเชิงพาณิชย์ การจะได้ Economies of Scale ในเวลาอันรวดเร็วไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากนี้ทางวิทยาศาสตร์ กระเจี๊ยบเขียวยังมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าสารเคมีสังเคราะห์หรือพืชสมุนไพรอื่นๆ คือ เป็นพืชที่เมือกมีคุณสมบัติ Non-Newtonian กล่าวคือยิ่งเคี้ยวยิ่งกลืนจะยิ่งลื่นคล้ายน้ำลายจริง ไม่เหมือนพืชอื่นอย่างว่านหางจระเข้ หรือ เมือกจากกระเพาะหมูที่จำหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดซึ่งจะละลายสลายไปกับการกลืนอาหาร

 

จากชัยชนะในการแข่งขันครั้งแรก สานต่อสู่การแข่งขันครั้งที่สองในรายการ Global Student Entrepreneur Award (An Entrepreneurs Organization Thailand Competition) ที่จัดโดย Entrepreneurs’ Organization หรือ EO ซึ่งครั้งนี้แก้มมองว่าเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดพัฒนาสู่การเป็น entrepreneur ที่พร้อมจะรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจในอนาคต ชี้วัดศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการว่าจะสามารถทำให้ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จริงและประสบความสำเร็จได้แค่ไหน ซึ่งในรายการนี้ทีม MH Fusion ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครองอีกครั้ง และเป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยไปแข่งในเวทีระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง แก้มและนุชได้ร่วมกันสรุปถึงบทเรียนนอกห้องเรียนที่ทั้งสองคนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 2 รายการว่า

 

“ในการแข่งขันทุกครั้ง ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร สิ่งที่มีค่ามากกว่ารางวัลคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน อย่างการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา ก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นไอเดียดีๆ ของเพื่อนจากสถาบันอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้ของพวกเราให้กว้างขึ้น โดยหลายแนวคิดที่ได้รับรู้ล้วนเป็นไอเดียดีๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย นอกจากนั้น เรายังได้เรียนรู้ทักษะของการทำงานร่วมกัน ว่าต้องเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมด้วย ไม่ใช่ยึดมั่นอยู่กับแนวคิดของตนเอง”

 

ด้าน รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวในฐานะหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม MH Fusion ว่า

 

“เห็นได้ว่าการแข่งขันทั้ง 2 รายการ แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของทีม MH Fusion อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการแข่งขันแรกที่เป็นเวทีพิสูจน์และสร้างความยอมรับในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทั่งมาในการแข่งขันรายการที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากมุมมองของนักลงทุน ซึ่งการชนะเลิศทั้งสองเวทีนี้ทำให้นักศึกษาถูกบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจใหม่หรือการเริ่มธุรกิจในฐานะสตาร์ตอัพ กว่าที่จะผ่านช่วงของการเป็นสตาร์ตอัพไปได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมาย เมื่อพวกเขาเรียนจบออกไปและต้องเริ่มทำธุรกิจ เขาต้องมีความอดทนที่จะก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยสิ่งที่น่าภูมิใจในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา คือ การได้เห็นพัฒนาการของการนำเสนอและการจัดลำดับความคิด เลือกประเด็นในการนำเสนอที่โดนใจ ของนักศึกษากลุ่มนี้ พวกเขาพัฒนาจากการนำเสนอ PowerPoint มาเป็นนักเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของความเป็นผู้ประกอบการ”

 

ทั้งนี้ รศ.ดร.สิริวุฒิ ยังสรุปว่า เพราะฉะนั้นในการพัฒนาและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการนั้น จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งด้านความเป็นไปได้ของนวัตกรรม และ ความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจ โดยระหว่างกระบวนการการพิสูจน์ตนเองทั้งสองด้านนี้ต้องมีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ต้องยึดทัศนคติในแบบ “Can do attitude” เอาไว้แล้วนำ Feedback ทั้งหลายมาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกเวทีจะมอบประสบการณ์ให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการสตาร์ตอัพในรูปแบบที่แตกต่างกันไป รศ.ดร.สิริวุฒิ เชื่อว่า ที่สุดแล้วประสบการณ์นอกตำรา นอกห้องเรียน จะเป็นสมบัติติดตัวนักศึกษาที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถหยิบมาใช้ได้ไปตลอดชีวิต

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้