MBA GEN

มากกว่ารางวัล คือ ประสบการณ์ Just go for it! MH Fusion Team from CMU

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยที่คิดค้นโดยบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมดีๆ มากมายของคณะต้นน้ำต่างๆ ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรแล้ว ให้นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ “จากหิ้งสู่ห้าง”

 

ผ่านกลไกการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU STeP และคณะบริหารธุรกิจในฐานะคณะปลายน้ำที่ฝึกฝนและผลิตผู้ประกอบ-การยุคใหม่ ซึ่งนำมาสู่โครงการของ STEP CMU ที่ได้คัดเลือกนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ ในชื่อทีม MH Fusion 

 

โดยทีม MH Fusion ประกอบด้วย จันทร์จิรา สมิทธิกุล (นุช) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นภสร ศรีชัย (แก้ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เบญจรงค์ สินธุยะ (แตงโม), ณัฐธิดา จินตการราศี (ฟิล์ม), จิราวรรณ จินดาแก้ว (นิว) ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

และทีม MH Fusion ก็มีมติร่วมกันที่จะเลือกผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภ.
อรัญญา มโนสร้อย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนจาก สกว. คิดค้น น้ำลายเทียมในรูปแบบสเปรย์ ผลิตมาจากกระเจี๊ยบเขียว สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อมีภาวะขาดน้ำลาย ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยที่พบมากในผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดและการให้เคมีบำบัด ส่งผลให้การกลืนอาหารเป็นไปอย่างยากลำบาก และเมื่อปริมาณน้ำลายมีไม่เพียงพอ แบคทีเรียในช่องปากก็จะทำงานได้ดี เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและกลิ่นปาก อีกทั้งยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก ทั้งในระยะฉับพลันและเรื้อรังได้ง่ายด้วย

 

ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ผ่านการศึกษาวิจัยและพิสูจน์ทางเวชกรรมแล้ว ทีม MH Fusion จึงนำ น้ำลายเทียมที่ผลิตมาจากกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบสเปรย์ ภายใต้แบรนด์ Mouth Me มาเป็นโจทย์ในการแข่งขัน Research to Market R2M Thailand ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเพียงแค่การแข่งขันครั้งแรก ทีม MH Fusion ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครองได้แล้ว โดย แก้มและนุช ขอเป็นตัวแทนของทีมมาเล่าถึงการแข่งขันในครั้งแรกนี้ให้ฟังว่า

 

“การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประกวดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ หรือ นวัตวณิชย์ ซึ่งเรามั่นใจว่าน้ำลายเทียมที่ทำจากกระเจี๊ยบเขียวนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บรรเทาความทุกข์ทรมานจากภาวะขาดน้ำลายในผู้สูงอายุ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด โดยในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ ทุกคนในทีมจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจน แก้มกับนุชจะรับผิดชอบในการวางแผนการเงิน แผนการตลาด และแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ในขณะที่ เพื่อนๆ คณะวิทยาศาสตร์อีก 3 คน ก็จะมาช่วยกันเตรียม Presentation ขัดเกลาภาษาที่จะใช้ให้เหมาะสม ทั้งศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรยายถึงตัวผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์นี้ และศัพท์ทางบริหารธุรกิจในการนำเสนอแผนธุรกิจ”

 

 

ต่อมาแก้มและนุช ยังได้วิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมที่ทำจากกระเจี๊ยบเขียวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่วางขายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ว่า Key Success ของผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม Mouth Me คือ มีต้นทุนในการผลิตต่ำเพราะทำจากวัตถุดิบหลัก คือ กระเจี๊ยบเขียว ซึ่งเป็นพืชผักพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและปลูกได้ตลอดปี ฉะนั้น ในเชิงพาณิชย์ การจะได้ Economies of Scale ในเวลาอันรวดเร็วไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากนี้ทางวิทยาศาสตร์ กระเจี๊ยบเขียวยังมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าสารเคมีสังเคราะห์หรือพืชสมุนไพรอื่นๆ คือ เป็นพืชที่เมือกมีคุณสมบัติ Non-Newtonian กล่าวคือยิ่งเคี้ยวยิ่งกลืนจะยิ่งลื่นคล้ายน้ำลายจริง ไม่เหมือนพืชอื่นอย่างว่านหางจระเข้ หรือ เมือกจากกระเพาะหมูที่จำหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดซึ่งจะละลายสลายไปกับการกลืนอาหาร

 

จากชัยชนะในการแข่งขันครั้งแรก สานต่อสู่การแข่งขันครั้งที่สองในรายการ Global Student Entrepreneur Award (An Entrepreneurs Organization Thailand Competition) ที่จัดโดย Entrepreneurs’ Organization หรือ EO ซึ่งครั้งนี้แก้มมองว่าเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดพัฒนาสู่การเป็น entrepreneur ที่พร้อมจะรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจในอนาคต ชี้วัดศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการว่าจะสามารถทำให้ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จริงและประสบความสำเร็จได้แค่ไหน ซึ่งในรายการนี้ทีม MH Fusion ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครองอีกครั้ง และเป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยไปแข่งในเวทีระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง แก้มและนุชได้ร่วมกันสรุปถึงบทเรียนนอกห้องเรียนที่ทั้งสองคนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 2 รายการว่า

 

“ในการแข่งขันทุกครั้ง ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร สิ่งที่มีค่ามากกว่ารางวัลคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน อย่างการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา ก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นไอเดียดีๆ ของเพื่อนจากสถาบันอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้ของพวกเราให้กว้างขึ้น โดยหลายแนวคิดที่ได้รับรู้ล้วนเป็นไอเดียดีๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย นอกจากนั้น เรายังได้เรียนรู้ทักษะของการทำงานร่วมกัน ว่าต้องเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมด้วย ไม่ใช่ยึดมั่นอยู่กับแนวคิดของตนเอง”

 

ด้าน รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวในฐานะหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม MH Fusion ว่า

 

“เห็นได้ว่าการแข่งขันทั้ง 2 รายการ แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของทีม MH Fusion อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการแข่งขันแรกที่เป็นเวทีพิสูจน์และสร้างความยอมรับในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทั่งมาในการแข่งขันรายการที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากมุมมองของนักลงทุน ซึ่งการชนะเลิศทั้งสองเวทีนี้ทำให้นักศึกษาถูกบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจใหม่หรือการเริ่มธุรกิจในฐานะสตาร์ตอัพ กว่าที่จะผ่านช่วงของการเป็นสตาร์ตอัพไปได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมาย เมื่อพวกเขาเรียนจบออกไปและต้องเริ่มทำธุรกิจ เขาต้องมีความอดทนที่จะก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยสิ่งที่น่าภูมิใจในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา คือ การได้เห็นพัฒนาการของการนำเสนอและการจัดลำดับความคิด เลือกประเด็นในการนำเสนอที่โดนใจ ของนักศึกษากลุ่มนี้ พวกเขาพัฒนาจากการนำเสนอ PowerPoint มาเป็นนักเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของความเป็นผู้ประกอบการ”

 

ทั้งนี้ รศ.ดร.สิริวุฒิ ยังสรุปว่า เพราะฉะนั้นในการพัฒนาและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการนั้น จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งด้านความเป็นไปได้ของนวัตกรรม และ ความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจ โดยระหว่างกระบวนการการพิสูจน์ตนเองทั้งสองด้านนี้ต้องมีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ต้องยึดทัศนคติในแบบ “Can do attitude” เอาไว้แล้วนำ Feedback ทั้งหลายมาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกเวทีจะมอบประสบการณ์ให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการสตาร์ตอัพในรูปแบบที่แตกต่างกันไป รศ.ดร.สิริวุฒิ เชื่อว่า ที่สุดแล้วประสบการณ์นอกตำรา นอกห้องเรียน จะเป็นสมบัติติดตัวนักศึกษาที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถหยิบมาใช้ได้ไปตลอดชีวิต

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 29 , 2017

  “ทำสิ่งที่ชอบ เป็นอาชีพที่ใช่ ” เป็นแคมเปญการตลาดใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ของ “แบรนด์ซุปไก่สกัด” ที่เปิดตัวขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Millennial Generation โดยใช้งบการตลาด 100 ล้านบาท

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google