MBA GEN

MBA มากกว่า ความรู้ คือ การปรับใช้ได้จริง

จากการพูดคุยกับ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำให้ทราบว่า การศึกษาสูงสุดของ ดร.ฉัตรชัย คือ ปริญญาเอก ด้าน Strategic Management and Strategy จาก University of Canterbury, New Zealand ทว่า การศึกษาที่ปูพื้นฐานด้านบริหารจัดการกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เขาอย่างแน่นหนา นั่นคือ การเรียนในหลักสูตร MBA ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั่วไปอย่างที่เขาตั้งใจอยากเรียนรู้เท่านั้น 

หากแต่เขายังได้ศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้กับการทำงานบนเส้นทางผู้บริหารของหน่วยงานในองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“ในระหว่างทำงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ผมก็ได้เรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเรียนจบ จึงย้ายมาทำงานที่ Unocal Thailand Ltd., Thailand ในตำแหน่ง IT Supervisor และเมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งก็เกิดความคิดที่จะเรียนในหลักสูตร MBA เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ผมอยากเห็นภาพกว้างของโลกธุรกิจ ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง ในฐานะที่เราเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งขององค์กร อยากเรียนรู้ทั้งในเรื่อง การจัดการ การวางกลยุทธ์การตลาด การเงิน และที่สำคัญ คือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นั่นเอง”

นอกจากเหตุผลในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางไปเรียนเพราะที่เรียนใกล้กับที่ทำงานแล้ว ดร.ฉัตรชัย เลือกเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) หรือ CM-MBA Program ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจับมือกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรใน 3 เหล่าทัพ ตำรวจ เรียนได้เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้พลเรือนเข้าเรียนเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐที่สามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการในภาคเอกชนได้ด้วย

“การเรียนในหลักสูตร CM-MBA Program ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่แตกต่าง เพราะถ้าเป็นหลักสูตร MBA ทั่วไป กรณีศึกษาที่นำมาอภิปรายกันก็จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการวางกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจหรือบริษัทเอกชน แต่ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร MBA ไม่กี่หลักสูตรที่สอนด้วยกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐ และผมยังได้รู้จักกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มาเรียนร่วมกันในหลักสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หมอ วิศวกร ซึ่งถือเป็นเครือข่าย กัลยาณมิตรที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้”

หลังจากเรียนจบในหลักสูตร MBA ดร.ฉัตรชัยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัวเขาตกผลึกว่า เขาอยากเป็นผู้บริหารไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่อยากหาประสบการณ์การเป็นผู้บริหารในต่างประเทศด้วย นี่จึงทำให้ ดร.ฉัตรชัย คิดว่า แค่ความรู้ MBA อาจไม่เพียงพอ เขาจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Strategic Management and Strategy ด้วยการขอทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

“ต้องบอกว่าการขอทุนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้ง่ายเลย เพราะด้วยข้อจำกัดที่ทั้งประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพียง 8 แห่ง แค่คนในประเทศสมัครเข้าเรียนก็ไม่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปเรียน เราก็ต้องพยายามมากหน่อย ผมทราบข่าวการให้ทุนการศึกษานี้จาก Education Agency ประเทศนิวซีแลนด์ในไทย และทราบว่าเราคนไทยสามารถสมัครเข้ารับทุนนี้ได้ จึงลองไปสมัครดู ผมใช้เวลากว่า 2 ปี ในการทำ proposal เสนออาจารย์ที่ University of Canterbury, New Zealand ซึ่งผมหาข้อมูลแล้วว่า ท่านมี Research Career ตรงกับศาสตร์ที่ผมสนใจที่จะศึกษาพอดี เมื่อ Proposal นั้นผ่าน ทางมหาวิทยาลัยที่นั่นจึงจะตกลงตอบรับให้เข้าไปเรียน ระหว่างเรียนก็ต้องอาศัยความมีวินัยสูงในการที่จะบริหารเวลา ทำงานวิจัย ผมเรียนอยู่ 3 ปีครึ่งก็เรียนจบ และได้มาดูแลงานระหว่างประเทศสมใจ”

Asia South IT Planning and Shared Services Manager at Chevron Asia South Ltd.

Manager, Global Production Operation & Accounting, GIS, and Data Analytics, Chevron Energy Technology Company, TX, USA

นี่คือ 2 ส่วนงาน และประสบการณ์การทำงานในระดับผู้บริหารงานระหว่างประเทศ ที่ล้วนได้รับการยอมรับจากในระดับนานาชาติของ ดร.ฉัตรชัย มาถึงวันนี้ เขาท้าทายความสามารถของตัวเองอีกครั้ง ด้วยการเปลี่ยนมาทำงานในแวดวงประกันภัย ในฐานะ Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO)  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยตั้งใจใช้ประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการ กำหนดกลยุทธ์ ที่เขามี พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 • May 19 , 2017

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google