MBA GEN

MBA มากกว่า ความรู้ คือ การปรับใช้ได้จริง

จากการพูดคุยกับ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำให้ทราบว่า การศึกษาสูงสุดของ ดร.ฉัตรชัย คือ ปริญญาเอก ด้าน Strategic Management and Strategy จาก University of Canterbury, New Zealand ทว่า การศึกษาที่ปูพื้นฐานด้านบริหารจัดการกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เขาอย่างแน่นหนา นั่นคือ การเรียนในหลักสูตร MBA ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั่วไปอย่างที่เขาตั้งใจอยากเรียนรู้เท่านั้น 

หากแต่เขายังได้ศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้กับการทำงานบนเส้นทางผู้บริหารของหน่วยงานในองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“ในระหว่างทำงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ผมก็ได้เรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเรียนจบ จึงย้ายมาทำงานที่ Unocal Thailand Ltd., Thailand ในตำแหน่ง IT Supervisor และเมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งก็เกิดความคิดที่จะเรียนในหลักสูตร MBA เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ผมอยากเห็นภาพกว้างของโลกธุรกิจ ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง ในฐานะที่เราเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งขององค์กร อยากเรียนรู้ทั้งในเรื่อง การจัดการ การวางกลยุทธ์การตลาด การเงิน และที่สำคัญ คือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นั่นเอง”

นอกจากเหตุผลในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางไปเรียนเพราะที่เรียนใกล้กับที่ทำงานแล้ว ดร.ฉัตรชัย เลือกเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) หรือ CM-MBA Program ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจับมือกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรใน 3 เหล่าทัพ ตำรวจ เรียนได้เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้พลเรือนเข้าเรียนเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐที่สามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการในภาคเอกชนได้ด้วย

“การเรียนในหลักสูตร CM-MBA Program ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่แตกต่าง เพราะถ้าเป็นหลักสูตร MBA ทั่วไป กรณีศึกษาที่นำมาอภิปรายกันก็จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการวางกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจหรือบริษัทเอกชน แต่ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร MBA ไม่กี่หลักสูตรที่สอนด้วยกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐ และผมยังได้รู้จักกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มาเรียนร่วมกันในหลักสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หมอ วิศวกร ซึ่งถือเป็นเครือข่าย กัลยาณมิตรที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้”

หลังจากเรียนจบในหลักสูตร MBA ดร.ฉัตรชัยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัวเขาตกผลึกว่า เขาอยากเป็นผู้บริหารไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่อยากหาประสบการณ์การเป็นผู้บริหารในต่างประเทศด้วย นี่จึงทำให้ ดร.ฉัตรชัย คิดว่า แค่ความรู้ MBA อาจไม่เพียงพอ เขาจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Strategic Management and Strategy ด้วยการขอทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

“ต้องบอกว่าการขอทุนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้ง่ายเลย เพราะด้วยข้อจำกัดที่ทั้งประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพียง 8 แห่ง แค่คนในประเทศสมัครเข้าเรียนก็ไม่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปเรียน เราก็ต้องพยายามมากหน่อย ผมทราบข่าวการให้ทุนการศึกษานี้จาก Education Agency ประเทศนิวซีแลนด์ในไทย และทราบว่าเราคนไทยสามารถสมัครเข้ารับทุนนี้ได้ จึงลองไปสมัครดู ผมใช้เวลากว่า 2 ปี ในการทำ proposal เสนออาจารย์ที่ University of Canterbury, New Zealand ซึ่งผมหาข้อมูลแล้วว่า ท่านมี Research Career ตรงกับศาสตร์ที่ผมสนใจที่จะศึกษาพอดี เมื่อ Proposal นั้นผ่าน ทางมหาวิทยาลัยที่นั่นจึงจะตกลงตอบรับให้เข้าไปเรียน ระหว่างเรียนก็ต้องอาศัยความมีวินัยสูงในการที่จะบริหารเวลา ทำงานวิจัย ผมเรียนอยู่ 3 ปีครึ่งก็เรียนจบ และได้มาดูแลงานระหว่างประเทศสมใจ”

Asia South IT Planning and Shared Services Manager at Chevron Asia South Ltd.

Manager, Global Production Operation & Accounting, GIS, and Data Analytics, Chevron Energy Technology Company, TX, USA

นี่คือ 2 ส่วนงาน และประสบการณ์การทำงานในระดับผู้บริหารงานระหว่างประเทศ ที่ล้วนได้รับการยอมรับจากในระดับนานาชาติของ ดร.ฉัตรชัย มาถึงวันนี้ เขาท้าทายความสามารถของตัวเองอีกครั้ง ด้วยการเปลี่ยนมาทำงานในแวดวงประกันภัย ในฐานะ Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO)  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยตั้งใจใช้ประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการ กำหนดกลยุทธ์ ที่เขามี พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้