Management

ดึงศักยภาพด้วยการโค้ช

การบริหารจัดการพนักงานที่เป็นคนเก่ง หรือที่เรียกว่า Talent ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนัก สำหรับองค์กร ด้วยความเก่งที่มีจำนวนจำกัด บวกกับโอกาสที่มีเข้ามามากมาย ทำให้องค์กรส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่คนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เหตุผลคือ หนึ่ง เพื่อรักษาให้พวกเขาอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน และสอง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภารกิจดูแลคนเก่งขององค์กรจึงมีหลากหลายรูปแบบ

ทั้งในเรื่องของการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน ที่พิเศษกว่าพนักงานกลุ่มอื่น การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถตามสายงานที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งในกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการหนึ่ง ที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ ก็คือ วิธีการโค้ช แล้วการโค้ชกับการบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อตอบคำถามนี้ คุณสุพรรณี ไกรมะเริง ที่ปรึกษาด้านการโค้ชและให้คำปรึกษา สลิงชอท โค้ชชิ่ง ได้แบ่งปันกรณีศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ สลิงชอท โค้ชชิ่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการโค้ช และเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง ได้มีโอกาสร่วมงานด้วย มีความสนใจ และเลือกใช้วิธีการโค้ช ในการพัฒนาคนเก่งของพวกเขา โดยปัญหาขององค์กรแห่งนี้น่าจะคล้ายคลึงกับองค์กรอื่นๆ อีกหลายๆ องค์กร กับการมีคนเก่ง (Talent) ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า แต่องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการคนกลุ่มนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดังนั้นกระบวนการโค้ชจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และดึงศักยภาพของกลุ่มคนเก่ง (Talent) เหล่านี้ โครงการนี้จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ สลิงชอท โค้ชชิ่ง ได้จัดอบรม 3 หลักสูตรสำคัญ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยทั้ง 3 หลักสูตร หรือที่เรียกว่า 3E ได้แก่ The Extraordinary Leader หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็งที่แต่ละคนมี The Extraordinary Coach หลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้เรียน ได้ทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ชที่ดี วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้ถูกโค้ช และแนวทางการพูดคุยในระหว่างการโค้ช และหลักสูตรสุดท้าย คือ Elevating Feedback หลักสูตรที่ทำให้เหล่าคนเก่งเข้าใจถึงความสำคัญ และวิธีการให้ฟีดแบ็ค (Feedback) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสามหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรระดับสากลที่ สลิงชอท ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก เซงเกอร์ โฟล์คแมน สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลของสหรัฐฯ  

หลังผ่านการเรียนรู้จากทั้ง 3 หลักสูตรแล้ว ทุกคนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการโค้ชจริง โดยโค้ชมืออาชีพจาก สลิงชอท โค้ชชิ่ง โค้ชจะใช้วิธีการตั้งคำถามชวนคิด ที่ท้าทายความสามารถและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ตลอดระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มคนเก่ง (Talent) หรือ โค้ชชี่จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จ และความล้มเหลวของทั้งตนเองและผู้อื่น ได้เห็นถึงวิธีการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป วิธีการโค้ชลักษณะนี้ จะช่วยสร้างความกระตือรือร้น และความสนใจใคร่รู้ของโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น เพราะต่างคนต่างก็มีเรื่องท้าทายให้เรียนรู้ และทำความเข้าใจตลอดเวลา นอกจากโครงการนี้จะช่วยให้โค้ชชี่ได้เปิดโลกทัศน์ และมุมมองใหม่ๆแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคนเก่งด้วยกัน ทำให้ช่องว่างที่เคยมีต่อกันลดน้อยลง เกิดการช่วยเหลือ และแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

จากตัวอย่างข้างต้น คงพอทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการโค้ชกับการบริหารจัดการคนเก่งได้ชัดเจนขึ้น องค์กรที่มีคนเก่งจำนวนมาก อาจไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จที่องค์กรจะได้รับ แต่กลับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ และวิธีการที่องค์กรเลือกใช้คนได้เต็มศักยภาพที่มี การโค้ชดูเป็นตัวช่วยหนึ่งที่น่าสนใจในการจะช่วยพัฒนา และดึงศักยภาพของคนเก่งให้ฉายชัดมากยิ่งขึ้น และยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคนเก่ง คือ การรักษา และพัฒนาบุคลากรเหล่านี้เพื่อความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 29 , 2017

  “ทำสิ่งที่ชอบ เป็นอาชีพที่ใช่ ” เป็นแคมเปญการตลาดใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ของ “แบรนด์ซุปไก่สกัด” ที่เปิดตัวขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Millennial Generation โดยใช้งบการตลาด 100 ล้านบาท

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google