Management

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ทำนาปลอดสาร ด้วยหลักบริหารธุรกิจ

ในยุคที่มีคนเมืองตัดสินใจผันตัวเองไปใช้ชีวิตเป็น “ชาวนามือใหม่” ทั้งแบบเต็มตัวและแบบ “ชาวนาวันหยุด” โดยในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวและได้ดอกผลของการลงมือลงแรงสมใจ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจแบ่งเวลาในชีวิต จากการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ และผู้บริหาร ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเป็นหลัก มาศึกษาเรียนรู้ชีวิตชาวนามือใหม่ในแผ่นดินบ้านเกิดที่ ตำบลปากท่า อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า “ผมจะปลูกข้าวที่ดีที่สุดให้แม่ของผมได้กิน” 

จากวันที่ก้าวมาสัมผัสชีวิตชาวนาจนถึงวันนี้ ไม่เพียงแค่ผลผลิตเป็นข้าวไรซ์เบอร์รีที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้แม่ของเขาและผู้บริโภคได้กินข้าวที่ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จเท่านั้น หากแต่ ดร.ทรรศนะ ยังได้ผลผลิตที่เป็นบทเรียนด้านการบริหารจัดการผืนนาของเขามาแชร์กันด้วย

 

ทำนา คือ การเรียนรู้  "การบริหารจัดการ"

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่มองการทำนาว่าเป็นการทำเกษตร หากแต่สำหรับ ดร.ทรรศนะ เขากลับเห็นต่างไป

“ที่นาผืนนี้เป็นที่ของคุณแม่ ผมตัดสินใจมาทำนาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว โดยตั้งแต่แรกเริ่มผมไม่ได้มองว่าการทำนาคือการทำเกษตร กลับมองว่าการทำนาคือโอกาสที่ทำให้เราได้ใช้ความรู้การบริหารจัดการที่มีอยู่มาวางแผนการเรียนรู้วิธีการทำนา การลงมือทำนา ตั้งแต่ขั้นตระเตรียมที่นาจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดการกับผลผลิต เพราะสำหรับผม การเป็น Smart Farmer ไม่ใช่มีแต่มุมการประยุกต์เอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับการทำนาเท่านั้น แต่ต้องมีวิธีการนำความรู้จากผู้รู้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำนา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำนา รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการทำนาที่ตกทอดมาจากชาวนาจากรุ่นสู่รุ่น มาปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำนาของเรามากกว่า”

 

 

และอีกวิธีหนึ่งที่ ดร.ทรรศนะ เลือกใช้ นั่นคือ การเรียนรู้จากการลงมือทำซึ่งเป็นที่มาของการตัดสินใจปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี เนื่องจากข้าวชนิดนี้เป็น High Value Rice ทั้งในแง่ของมูลค่า ราคา และปริมาณสารอาหารที่อยู่ในข้าวชนิดนี้ จากนั้นดร.ทรรศนะ ก็ได้ลองทำนาทั้งวิธีนาดำและนาโยน ซึ่งพบว่าการทำนาโยนได้ผลดีที่สุด ยิ่งถ้าตีตารางก่อนโยน จะได้ระยะห่างระหว่างต้นที่เป็นระเบียบมากขึ้น พอต้นข้าวเติบโตก็ได้ต้นกอใหญ่และรากยาว 

โดยในวันที่ดำนา และโยนกล้า ดร.ทรรศนะ เล่าว่าก็ไม่ได้จ้างแรงงานคนมาทำแต่อย่างใด แต่อาศัยคนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย เครือข่ายกัลยาณมิตร อย่างกลุ่มชาวนาวันหยุด ที่อาสามาช่วยเหลือกันอย่างสนุกสนาน และนี่คือส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในแบบ Smart Farmer ที่ ดร.ทรรศนะ อธิบายให้เห็นภาพ 

 

วางกลยุทธ์การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อได้ผลผลิตเป็นข้าวไรซ์เบอร์รีปลอดสารเคมีตามที่ตั้งใจไว้ ดร.ทรรศนะ จัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามแนวทางที่เขาเชื่อมั่น นั่นคือ

 

 

“ในครั้งแรกที่ทำ ผมได้ผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รีจากการทำนาโยน 4 ไร่ นาดำอีก 10 กว่าไร่ ทั้งหมดประมาณ 4 ตัน ผมคิดก่อนเลยว่าส่วนแรกต้องแบ่งไว้ให้แม่กิน ตัวผมและครอบครัว อย่างที่ตั้งใจไว้ จากนั้น ส่วนที่สองจะแบ่งไว้เพื่อแจกจ่ายให้ญาติสนิทมิตรสหายและผู้มีพระคุณ ที่เหลือจึงแพ็กลงถุงเพื่อขาย ติดแบรนด์ บุญขวัญข้าว โดยตั้งใจไว้เลยว่าจะจำหน่ายที่ที่นาของผมและทาง Social Media ผมจะไม่ขนไปจำหน่ายในกรุงเทพฯ หรือไปฝากขายที่ไหน เพราะยึดแนวคิดที่ว่า เราตั้งใจผลิตข้าวไรซ์เบอร์รีคุณภาพดี เพราะฉะนั้น เราเชื่อว่าถ้าใครได้ลองกินแล้วต้องชอบ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาที่ขาย คุณภาพสินค้าที่ดีจะดึงดูดคนซื้อมาเอง แต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณผลิตของดีให้ผู้บริโภคนะ”

ดร.ทรรศนะ ได้สรุปเป็นบทเรียนทางการบริหารธุรกิจด้วยว่า หลักการตลาดที่เขาเลือก คือการทำ product (สินค้า) ที่ดีที่สุด และก้าวข้ามคำว่า Value (ความคุ้มค่า) กับ Cost (ต้นทุน) ไปให้ได้ หลักการที่คนทั่วไปมักเชื่อ คือ ถ้าอยากได้ Value มากๆ ต้องยอมรับกับ Cost เยอะๆ ให้ได้ แต่ ดร.ทรรศนะ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพและมี Value สูงได้ด้วยการคุม Cost จากการบริหารจัดการการทำนาให้มีต้นทุนน้อยโดยใช้หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรแบบผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การจัดพื้นที่สำหรับปลูกพืชชนิดอื่นนอกจากข้าว แบ่งพื้นที่ขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมถึงการนำเอานวัตกรรมการเกษตรมาช่วย อย่างเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า ฝีมืออาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดค่าน้ำมันที่ใช้เติมเครื่องสูบน้ำธรรมดาได้ถึงวันละ 300 บาท เพราะเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้านี้ใช้วิธีชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งกินไฟฟ้าแค่วันละ 7 บาท ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ก็สามารถใช้งานได้ถึง 7 ชั่วโมง เป็นต้น

 

 

ตั้งเป้าหมาย แล้วมุ่งทำให้เกิดผล

เมื่อให้แนะนำถึง คติประจำใจที่ชาวนามือใหม่ควรยึดมั่น ดร.ทรรศนะ ย้ำชัดเจนว่า

“ไม่ว่าจะถามรุ่นพี่ชาวนาคนไหน เชื่อว่าประสบการณ์ของทุกคนจะไม่ต่างกัน ที่จะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันหรือคำพูดจากคนรอบข้าง กับสิ่งที่ตนตั้งใจจะทำนั่นคือการทำนา ซึ่งสำหรับผม ก็ต้องผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาได้เพราะเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกข้าวที่ดีที่สุดให้แม่ของเรากิน ทำให้อดทน ไม่หวั่นไหวกับคำพูดอะไรนอกจากนั้นสิ่งที่ผมยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต นั่นคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่ทำให้ผมรู้ว่าถ้าเราหานิยามของคำว่าพอให้กับตัวเองได้ ตรงนั้นละ คือความสุข ซึ่งสำหรับผม ผมทราบแล้ว” 

ที่สุดแล้ว การทำนา ยังช่วยเติมเต็มเป้าหมายในบทบาทของอาจารย์ที่ ดร.ทรรศนะได้ตั้งไว้ด้วยว่า

“คนเป็นอาจารย์ต้องมีเคสของตัวเองเพื่อไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนด้านบริหารธุรกิจ ผมต้องมีเคสของตัวเอง ที่ได้พิสูจน์ด้วยการลงมือทำไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งวันนี้ผมไปเล่าได้แล้วว่าผมมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่ใช่การบริหารบริษัทหรือธุรกิจใหญ่โต หากแต่เป็นการบริหารที่นาของผมเอง ซึ่งผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายและอธิบายได้อย่างเด่นชัด เป็นรูปธรรม ที่สุดแล้ว” 

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้