Management

แนวโน้มการพัฒนา อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์

เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

1. VR, AR, และ 360 Video Virtual Reality หรือการสร้างโลกเสมือนจริงผ่านทางระบบดิจิทัล และ Augmented Reality การนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกจริงๆ รวมถึง 360 Video หรือวิดีโอ 360 องศา ทั้งสามเทคโนโลยีนี้คือทิศทางของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้างประสบ-
การณ์ใหม่ๆ ผ่านทางการดูทีวีหรือโทรทัศน์

2. Better Screen  การพัฒนาของหน้าจอโทรทัศน์มีมาอย่างต่อเนื่องใน     50 ปีที่ผ่านมาและจะมีการพัฒนาต่อไป ปัจจุบันหน้าจอโทรทัศน์มีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับคือ 1) HD หรือ High Definition มีความละเอียด 1366 x 768 pixel 2) Full HD มีความละเอียด 1920 x 1080 pixel 3) เทคโนโลยี UHD หรือ Ultra HD หรือที่ผู้บริโภครู้จักในชื่อ 4K มีความละเอียด 3840 x 2160 pixel  และ 4) เทคโนโลยี UHDTV หรือ Ultra High Definition Television  หรือ 8k มีความละเอียด 7680 x 4320

3. Growth of Internet Broadband Access รูปแบบของการเข้าถึงเนื้อหาโทรทัศน์มีการเปลี่ยนไปอย่างมากจากการใช้เทคโนโลยี Broadband Internet 
ผู้บริโภคในกลุ่ม new generation ไม่ดูสื่อต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ แต่ดูเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ช่องทาง เช่น YouTube, Social Network Sites เช่น Facebook, iTunes และช่อง Internet TV และ Radio เช่น Spotify ช่องทางเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการบริโภคเนื้อหาผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้งบประมาณโฆษณาของบริษัทต่างๆ จากที่เคยทุ่มไปยังสื่อหลักคือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ก็มีแนวโน้มที่จะย้ายมายังสื่อใหม่ (new media) เช่น Social Network, Internet TV และ Radio, รวมถึง Mobile Marketing เป็นต้น ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้ข้อมูลที่มากขึ้น การเติบโตของ Smartphone และ 4G ส่งผลทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคสื่อผ่านทาง Smartphone และ Tablet เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา ประกอบกับความเร็วของข้อมูลในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพา มีความเร็วที่สูงเป็นลักษณะ Mobile Broadband ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีปริมาณมาก เช่น วิดีโอ กราฟิก และ เสียงผ่านทางทางอุปกรณ์พกพาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. TV anytime and anywhere ระบบโทรทัศน์และวิทยุในอดีตเป็นลักษณะ Linear คือเนื้อหารายการเป็นไปตามเวลา คนดูหรือคนฟังต้องจัดเวลาให้ตรงกับเนื้อหาของรายการ อย่างไรก็ตามแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคมีความต้องการเนื้อหาตามเวลาที่ตนเองต้องการ หรือ On Demand ดังนั้นผู้บริโภคสามารถบันทึกรายการไว้ดูได้ในภายหลังผ่าน Personal Video Recorder (PVR) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Hard Disk ในการบันทึกรายการไว้ดูย้อนหลัง นอกจากนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์และวิทยุ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต Smartphone และ Tablet ได้ตลอดเวลา

5. Real-time Interactivity รูปแบบของการดูโทรทัศน์มีแนวโน้มที่รายการโทรทัศน์และวิทยุต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับเนื้อหารายการได้ตลอดเวลา คนดูต้องการมีส่วนร่วมกับรายการ เช่น การโหวต การ Comments เนื้อหารายการ โดยเนื้อหาในแต่ละรายการมี Mobile Application ที่เปิดให้คนดูหรือคนฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อหาของรายการได้ นอกจากนี้การใช้ Social Network เช่น Facebook, Twitter, และ Instagram จะเข้ามาเป็นช่องทางในการสร้างชุมชนระหว่างคนฟังวิทยุกับคนดูโทรทัศน์ และช่องรายการวิทยุโทรทัศน์

6. User Generated Content เดิมเนื้อหารายการโทรทัศน์และวิทยุถูกผลิต ควบคุม และบริหารโดยเจ้าของเนื้อหาหรือเจ้าของสื่อ จากการที่ผู้ใช้ Social Media เช่น Facebook, Line และ Youtube มีการเติบโตอย่างสูง เราจะเห็นว่าเนื้อหาของรายการโทรทัศน์และวิทยุ จะมาจากเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยคนทั่วไป ไม่ใช่เจ้าของรายการ ผู้บริโภคสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายผ่านทางกล้องโทรศัพท์และกล้องถ่ายรูปบน Smartphone ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ช่องรายการสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้มาใช้ผสมผสานกับเนื้อหาของรายการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเติบโตของ Social Media ก็ส่งผลที่ทำให้คนทั่วไปสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองผ่านทาง Youtube Channel, Podcast, และ Soundcloud เป็นต้น โดยคนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของช่องโทรทัศน์และช่องวิทยุของตนเองได้ เนื้อหาของสื่อจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
         รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้