Management

Cashless World Payment

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

รศ.ดร.รวี ลงกานี  หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานว่า โลกถึงจุดเปลี่ยนระบบธนาคารถูกแทนที่ด้วยผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่เข้ามาแทนที่ในธุรกรรมประจำวันของผู้คน ดังนั้นผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ควรรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ภาควิชาการเงินและการธนาคารจึงจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อแชร์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน โดยภาควิชาจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินด้านอื่นๆ  เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

 

 

เมื่อเข้าสู่การบรรยายของวิทยากร แม้จะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าในห้องประชุมดับทั้งหมด ผู้บรรยายต้องพูดปากเปล่าโดยไม่มีไมโครโฟนและสไลด์ประกอบการบรรยาย แต่ผู้ฟังก็ยังคงให้ความสนใจนั่งฟังเต็มห้องจนจบการสัมมนา 

 

การบรรยายเริ่มด้วย วณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ Business Development Manager จาก บ. Ascend Group จำกัด ผู้ให้บริการ True Money ที่มาเล่าเป้าหมายของบริษัทที่อยากให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดย True Money นำเสนอรูปแบบการใช้จ่ายผ่าน Wallet by True Money ที่เปิดมาให้สามารถใช้งานเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ จ่ายบิล รวมถึงชำระเงินที่ 7-eleven

 

การให้บริการทางการเงินแบบไร้เงินสด เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ เพิ่มขึ้น  ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม มีความปลอดภัย และหากมีผู้ใช้งานมากขึ้น ค่าธรรมเนียมการใช้งานก็จะยิ่งลดลง  

 

 

วณัฏฐ์ชี้ว่าการจะช่วยให้เกิดสังคมไร้เงินสด ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ครบถ้วน และเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมไร้เงินสดก็จะช่วยให้การตรวจสอบธุรกรรมนอกระบบทำได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะผู้ดูแลจะสามารถมองเห็นข้อมูลการวิ่งเข้าออกของกระแสเงิน และยังช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พยากรณ์ทางเศรษฐกิจ และบริการจัดการด้านการเงินได้แม่นยำมากขึ้น

 

คนต่อมา รุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล Solution Engineer หน่วย IM Business จากบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัด มาพูดคุยถึงเทคโนโลยี ซัมซุง เพย์ ว่า ปัจจุบันการใช้จ่ายผ่านซัมซุงเพย์ ยังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก เนื่องจากผู้ค้ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

โดยผู้ใช้บริการ ซัมซุง เพย์ สามารถนำบัตรเครดิตที่เข้าร่วมใส่ไปในระบบ และใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีระบบ NFC เพื่อชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรเครดิตที่มีอยู่ทั่วไป (ยกเว้นเครื่องที่อ่านได้แต่ชิปการ์ด) 

 

จากการสำรวจ เหตุผลที่ผู้คนไม่เลือกชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัย ซัมซุง เพย์ จึงมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย ใช้ลายนิ้วมือของเจ้าของบัญชีในการยืนยันตัวตน และมีระบบที่จะลบข้อมูลหากเครื่องถูกนำไป root 

 

 

รุ่งโรจน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จะช่วยให้เกิดสังคมไร้เงินสดได้ นอกจากความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังมีเรื่องของร้านค้าและรูปแบบการใช้งานที่มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย หากสามารถทำได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ ก็จะช่วยให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

 

อีกหนึ่งผู้ให้บริการที่น่าสนใจคือ WeChat Pay ของ Tencent จากประเทศจีนที่ร่วมกับ บ.แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้งานชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย 

 

ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซีอีโอ บ.แอสเซท ไบรท์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า ประโยชน์ของการใช้ WeChat Pay คือ การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสะดวก ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย มีต้นทุนการทำธุรกรรมไม่สูง ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม เพียงใช้ QR Code ก็สามารถรับชำระเงินได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ใบเสร็จรับเงินเป็นแบบ E-receipt ที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงมีเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย

 

WeChat Pay มาช่วยลดอุปสรรคในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้สามารถซื้อสินค้าบริการได้โดยหักบัญชีธนาคารจีน ไม่ต้องแลกเงิน เป็นระบบชำระเงินที่คนจีนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการเงินที่ผู้ประกอบการชาวไทยควรให้ความสนใจเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 

 

ข้อมูลจากงานสัมมนาครั้งนี้ทำให้เห็นว่า สังคมไร้เงินสดหรือการจับจ่ายโดยไม่ใช้เงินสด เป็นโอกาสของผู้-ประกอบการที่จะมีวิธีรับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ  ช่วยให้การชำระเงินโดยไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทอน ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก 

 

ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่จะยอมรับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้หรือไม่ การสร้างองค์ประกอบแวดล้อมที่เอื้อต่อการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้องใช้เงินสดจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้งาน

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้