B SCHOOL

Southeast Bangkok College Creating M.B.A. That’s Matter

พบกับเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวใหม่ที่น่าจับตาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ SBC กับหลักสูตร M.B.A. ผ่านคำบอกเล่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นผู้ปลุกปั้นหลักสูตร M.B.A. ให้แก่ ‘วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก’ ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่ม

 

โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ในฐานะวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร M.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Manage-ment) เพราะเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตและมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 

 

“เรายึดหลัก Small but Beautiful ไม่ได้เน้นปริมาณนักศึกษา แต่เน้นความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนระหว่างนักศึกษาด้วยกัน แต่ละรุ่นมีนักศึกษาราว 10-30 คน ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์อยู่แล้ว เช่น ด้านขนส่ง และแวรเฮ้าส์ เป็นต้น แต่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  เพราะเราจัดสรรให้ทั้งความเข้มข้นด้านวิชาการและอัดแน่นไปด้วยประสบการณ์อันเคี่ยวกรำของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่คร่ำหวอดในแวดวงโลจิสติกส์มานาน”

 

นับถึงวันนี้ก็ถือว่าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คาดการณ์เทรนด์ได้ถูก เพราะมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ต่างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

 

“ระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้วิทยาลัย มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในบริษัทต่างๆ เพราะมีศิษย์เก่าของที่นี่จำนวนไม่น้อยที่เติบใหญ่เป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างๆ สามารถนำปริญญาบัตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) อันน่าภาคภูมิใจ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่” ผศ.ดร.จตุพร เน้นย้ำถึงจุดแข็งที่ทำให้หลักสูตร M.B.A. 

สาขาโลจิสติกส์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของผู้ที่สนใจในด้านนี้ 

 

“เราสอนตามแนวคิดที่ว่า From Lust To Dust หรือตั้งแต่หลงใหลได้ปลื้มจนกลายเถ้าถ่านนั่นแหละ เราสอนแบบ System Thinking ไม่ใช่สอนให้มองเฉพาะส่วน หรือแยกส่วน เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เข้าใจระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ ล่าสุดเราเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา-บัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ขึ้นมา เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่เน้น การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ (Research Base) มากขึ้น ส่วนหลักสูตรเดิมที่สร้างชื่อเสียงมานาน จะเน้นด้านการบริหารจัดการ เพราะเราเล็งเห็นว่าเมืองไทยควรต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเมื่อเปิดรับรุ่นแรกไปแล้ว ก็ได้รับการตอบรับที่ดี” 

 

นอกจากนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก ยังเปิดสอนหลักสูตร M.B.A. ทั่วไปที่เน้นผู้ประกอบการ ซึ่ง ผศ.ดร.จตุพร บอกถึงแผนในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ว่า จะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างบรรยากาศให้เขากล้าที่จะเริ่มทำธุรกิจด้วยตัวเอง ด้วยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ไม่ให้เขากลัวความล้มเหลว โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับถัดไป นับเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมที่จะเพิ่มศักยภาพให้มหาบัณฑิตแก่กล้าทั้งวิชาความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง 

 

 

“เราจะเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบใคร่ครวญมากขึ้น หรือ Contem-porative Learning เน้นให้เขาคิด แชร์ความรู้สึกให้มากที่สุด ไม่่ใช่ลุยเล็กเชอร์อย่างเดียว ให้เขาคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เราจึงต้องปรับรูปแบบการสอนจาก Lecture Base มาเป็น Thinking Base ให้เขาตกผลึกด้วยตัวเอง ไม่ใช่เอาแต่ยัดเยียด แต่ต้องเน้นให้เขากล้าคิดก่อน และไม่ได้เน้นว่าจะต้องคิดถูกต้องเพียงอย่างเดียว เพราะหากเป็นเช่นนั้น จะทำให้เขาไ่ม่กล้าคิด เพราะถ้าผิดแล้วกลัวคนไม่ยอมรับ กลัวจะเสียหน้า เราจึงต้องทำให้เขากล้าที่จะคิดแตกต่าง ที่สำคัญผู้ที่มาเรียนต้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ไม่ใช่แค่เรียน M.B.A. แล้วได้ความรู้อย่างเดียว ได้โมเดลสารพัด ได้ทฤษฎีต่างๆ เต็มไปหมด แต่ต้องเรียนแล้วปิ๊ง เรียนแล้วคลิก แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร อาจารย์จะใช้เวลากับนักศึกษามากขึ้น เน้น Inside Out ไม่ใช่ Outside In ไม่ใช่แค่เน้นการสอนผ่่านสไลด์เป็นร้อยๆ แผ่น อาจจะสอนแค่แผ่นเดียว แต่เขาคิดได้ ที่เหลือไปอ่านเอาเอง แบบนี้จะดีกว่า ซึ่งความท้าทายของเราอันดับแรกคือการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์เปลี่ยนวิธีการสอนจาก Knowledge Base เป็น Thinking Base ให้ได้”

 

ด้านโพรไฟล์นักศึกษากว้างหลากหลายช่วงอายุ ทั้งคนที่เพิ่งจบใหม่ หรือเพิ่งเริ่มทำงานกับคนที่ทำงานมานานนับสิบๆ ปี หลายคนอาจมองว่าเป็นปัญหา เป็นช่องว่างระหว่างวัย แต่ ผศ.ดร.จตุพร มองว่าเป็นจุดแข็งมากกว่า เพราะนี่คือโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาแต่ละคน 

 

ผศ.ดร.จตุพร เน้นย้ำอีกว่า การเรียนการสอน M.B.A. ที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะเน้นความเอาใจใส่เหมือนครอบครัว ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกเรื่อง และนั่นจึงทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก และความผูกพันกันเป็นอย่างมาก 

 

แม้จะเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการวางรากฐานและฟูมฟักหลักสูตร M.B.A. ทั้งสองสาขาจนเติบใหญ่ และออกดอกออกผลมาเป็นอีกหลักสูตรใหม่ที่น่าจับตาอย่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ยิ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า หากคุณตัดสินใจเลือกเรียน M.B.A. จะทำให้คุณได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างคุ้มค่า อีกทั้งสามารถนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างแน่นอน

 

What is Thailand 4.0?

 

เกิดจากความความมุ่งมั่นของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  รวมถึงเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นนั่นเอง

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้