Cool Lifestyle

The Internship@Shizuoka

The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google

 

ที่เดินเรื่องผ่านประสบการณ์ของเด็กฝึกงานซึ่งฉายให้เห็นถึง ความสำคัญของการสร้าง Innovation อันเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกิจการอย่าง Google นอกจากนั้นยังสะท้อนถึงวิธีการหล่อหลอมวัฒนธรรมและสไตล์การทำงาน ที่จะนำไปสู่การก่อเกิดนวัตกรรมและความสร้างสรรค์อันเป็นหัวใจสำคัญของกิจการ ซึ่งนั่นคือคีย์สำคัญของความสำเร็จในการสร้างธุรกิจและองค์กรของ Google แต่สำหรับ The Internship (2015) ใน MBA ฉบับนี้ มีทั้งความเหมือนและต่าง โดยที่เหมือนคือเป็นเรื่องจากประสบการณ์ฝึกงานของสาวน้อยคนไทย จิรปรียา ฮวดกุล หรือ บิว แต่ต่างกันที่ว่า จิรปรียาไปฝึกงานกับกิจการ SME ที่ประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท อิวามะ จำกัด (IWAMA Co.,Ltd.) โดยประสบการณ์ที่จิรปรียาได้รับ มิใช่เพียงความรู้และทักษะเพื่อนำกลับมาทำงานให้กิจการในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังได้รับการปลูกฝังและซึมซับในสิ่งที่เป็นคีย์สำคัญของการสร้างความสำเร็จของบริษัท อิวามะ ในระยะเวลาเพียง 10 เดือน

 

@Starting point

 

หลังสอบเสร็จภาคเรียนสุดท้ายจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จิรปรียา ฮวดกุล ก็ยื่นใบสมัครงานพร้อมแนบประวัติในงานจ็อบแฟร์ที่สถาบันจัดขึ้นก่อนที่นักศึกษาจะแยกย้ายกันไปหลังเรียนจบ บริษัทส่วนใหญ่ที่มารับสมัครก็มักเป็นกิจการสัญชาติญี่ปุ่น และภายในเย็นวันเดียวกันนั้น จิรปรียาก็ได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อไปสัมภาษณ์งานแบบทันทีทันใด โดยผู้บริหารหนุ่มชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี จากบริษัทชื่อ YN II-TEC ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิงที่มีบริษัทแม่อยู่ที่จังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น และกำลังมองหาทีมงานสำหรับกิจการในไทย

 

ทันทีที่จบการสัมภาษณ์ เรียวตะ นาคามูระ (Ryota Nakamura) ชะโจของ YN II-TEC ตอบรับให้จิรปรียาเริ่มงาน ทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อย เพราะโดยทั่วไปในวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นที่เราศึกษากันมา มักไม่ค่อยปรากฏสิ่งที่เรียกว่า ทันที แต่มักจะเต็มไปการใช้เวลาและให้น้ำหนักไปกับเรื่องการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ขอความเห็นจากหลายส่วน แล้วยังต้องกลับมาขบคิด ใคร่ครวญสะระตะเพื่อค้นหาช่องว่าง รอยโหว่ หรือจุดอ่อนที่อาจปรากฏและเกิดความเสียหายได้ในอนาคต ด้วยความรอบคอบรัดกุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจแบบ ทันที จึงมักไม่ค่อยเกิดขึ้น ซึ่งเราก็ได้คำตอบในภายหลังว่า “คนญี่ปุ่นคิดนานจริง เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือ เรื่องความเสี่ยง แต่เมื่อตัดสินใจแล้ว หลังจากนั้นการทำงานจะเร็วมาก”

 

 

วิธีคิดและการคัดเลือกคนของ YN II-TEC ในไทย

 

เรียวตะ นาคามูระ เป็นทั้งชะโจ เป็นผู้ที่คัดเลือกและ recruit คน และคัดเลือก จิรปรียา ด้วยตนเอง ได้พูดถึงวิธีคิดและตัดสินใจเลือกทีมงานว่า “เมืองไทยไม่เหมือนญี่ปุ่น คนก็ไม่เหมือนกัน วิธีทำงานก็แตกต่าง จะทำเหมือนที่ญี่ปุ่นทั้งหมดก็คงไม่ได้ บริษัทเองก็เคยมีประสบการณ์ขยายงานไปที่เมืองจีนแล้วพบว่า การที่กิจการเติบโตและยังดำเนินอยู่จนทุกวันนี้ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีทีมงานที่ดีที่เป็นคนในท้องถิ่น เมื่อมาที่เมืองไทยเราก็คิดว่า การมีทีมงานคนไทยที่ดี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ด้วยความต่างด้านวัฒนธรรมของไทยกับญี่ปุ่น เราจึงต้องปรับแนวทางทั้งวิธีบริหารและวิธีทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองไทยด้วย” 

 

เมื่อถามถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลในการคัดเลือกทีมงาน หรือกรณีของ จิรปรียา ว่าเป็นอย่างไร เรียวตะบอกว่า “เพราะรู้สึกว่าถูกชะตาและเชื่อมั่นในใจว่าคุณบิวจะทำงานได้ สำหรับความรู้เรื่องโพรดักส์และทักษะงาน บริษัทจะจัดอบรมให้อยู่แล้วไม่ว่าจะรับใคร ส่วนเรื่องการสื่อสาร แม้ยังไม่เก่งมากแต่มีพื้นฐานบ้างก็พอ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาได้ เพราะแม้แต่ตัวผมเอง แรกๆ ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่เมื่อมาเมืองไทย ก็ยังต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติมเช่นกัน ซึ่งการเรียนรู้ไม่ใช่ปัญหา”

 

 

หัวใจสำคัญคือการฝึกอบรม : Training is Keyword

 

การทำงานที่ YN II-TEC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าและเป็น Tooling supply ให้แก่กิจการด้านอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่ครอบคลุมทั้ง ขายเครื่องจักร ไปถึง งานบริการช่วยจัดหา ตรวจสอบและคัดกรองอุปกรณ์เครื่องจักรตามความต้องการ (As Specs.) ของโรงงาน อาทิ ตัวกรองน้ำเสียของเครื่องจักร ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร และที่เรียกได้ว่าเป็น “ซูเปอร์ฮีโร่โพรดักส์” ของบริษัทเลย คือ เครื่องกัดแบบจำลองชิ้นส่วน (Modeling Machine : CNC /Computer Numerical Control) ซึ่งเป็นเครื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จิรปรียา ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลและบริการข้อมูลให้แก่ลูกค้าในเมืองไทย รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลัง

การขาย นั่นหมายถึงจะต้องรู้และต้องเข้าใจในตัวโพรดักส์อย่างถ่องแท้ 

 

หลังจากทำงานที่ YN II- TEC ประมาณปีเศษๆ ทางผู้บริหารญี่ปุ่นทั้งในไทยและหุ้นส่วนทางญี่ปุ่น คือ บริษัท อิวามะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักร CNC ที่ทาง YN II –TEC เป็นผู้จำหน่าย ก็เห็นชอบร่วมกันว่า จะต้องมีการจัดอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานคนไทยให้มีความสามารถที่จะบริการและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ จึงจัดโปรแกรมส่งพนักงานในเมืองไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มที่ จิรปรียา เป็นคนแรก

 

 

ตรรกะและทักษะจากประสบการณ์ฝึกทำงาน (Logical Thinking & Life skills from Intern-ship)

 

เวลา 10 เดือนที่จิรปรียาฝึกงานที่บริษัท อิวามะ ซึ่งเป็น SME ในจังหวัดชิซุโอะกะ เมืองที่ห่างไปจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมง หากเดินทางด้วยรถไฟชิงกันเซ็ง โดยมีที่พักและที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตชิมิซุ (清水) ชื่อที่มีความหมายว่า “น้ำบริสุทธิ์” ซึ่งเป็นย่านสำคัญเพราะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักของทางจังหวัด และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่จำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันเขตชิมิซุแห่งนี้ ยังประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ SME อีกจำนวนมากที่เป็นหน่วยสำคัญในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน (Parts) สำหรับเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านั้น

 

จิรปรียาเล่าว่า “การฝึกงานที่บริษัท อิวามะ ทำให้ได้ความรู้มากจากการทำงานจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลย แต่ที่นี่ได้เรียนรู้การทำงานจากเครื่องจริง ได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์สร้างจีโคด เทคนิคการกัดงาน การทำงานในไลน์ประกอบ การวางแผนในไลน์ และสิ่งที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นคือ การได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น โดยชะโจ อิวามะและผู้จัดการฝ่ายขาย จะช่วยกันฝึกสอนพนักงานทุกคนในบริษัทเหมือนๆ กัน รวมทั้งบิว ซึ่งเป็นพนักงานฝึกหัดจากไทยก็ไม่ต่างกัน เราถูกสอนให้รู้แม้แต่ ‘วิธีการสร้างเพื่อน’ สอนให้เรียนรู้อุปนิสัยใจคอของคนที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะที่เป็นคนละชนชาติ ทำอย่างไรจะร่วมงานและสร้างความร่วมมือกันได้ บิวยังได้รับคำแนะนำด้านวิธีคิด วิธีสื่อสาร ตลอดจนการวางตัวในสังคม ซึ่งทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งในแง่มุมของการค้าขายและการดำเนินชีวิตจนทุกวันนี้” 

 

 

เพราะต้องใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เด็กฝึกงานอย่างจิรปรียาจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่รู้กันดีว่าเต็มไปด้วยระเบียบวินัย ซึ่งปรากฏว่า จิรปรียาก็ซึมซับและเปลี่ยนนิสัยใจคอบางอย่าง เช่น “แต่ก่อนที่เคยเป็นคนคิดน้อย ขาดความรัดกุม พอมาทำงานที่อิวามะ บิวได้รับการตอกย้ำเรื่องความละเอียดและรอบคอบ ถูกบอกว่าต้องคิดให้มากในเรื่องผลกระทบที่อาจตามมา เช่น เรื่องความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน หรือสิ่งที่เราทำจะกระทบอะไรถึงคนอื่นหรือไม่ สิ่งที่เราทำจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่า สิ่งที่เราทำรบกวนผู้อื่นอย่างไร หลังกลับจากฝึกทำงานที่ญี่ปุ่น เราพบว่านิสัยเราเปลี่ยนไปทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้น มีความเกรงใจคนอื่นมากขึ้น และที่สำคัญคือเรายอมรับความจริงได้มากขึ้นด้วย”

 

วีธีการฝึกและสอนงานที่ อิวามะ ชะโจ มักเน้นย้ำเป็นการตั้งคำถาม เช่น ทดลองทำหรือยัง? พยายามมากพอแล้วหรือ? โดยบิวจะได้รับงานแล้วต้อง “คิดเอง” ว่าจะใช้เทคนิคการทำงานหรือกัดงานอย่างไรให้ดีที่สุด ในตอนแรก บิวยังไม่รู้แนวทางจึงรีบทำให้เสร็จแล้วรีบส่ง ชะโจก็จะถามกลับมาว่า “รู้ได้ยังไงว่าดีแล้ว”

 

“เทคนิคการสอนของเขาคือ เขาจะไม่บอกว่า ต้องทำยังไงก่อน แต่จะให้เราเรียนรู้ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็จะอธิบายในข้อผิดพลาดนั้น โดยให้เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดเป็นถูก ให้เราได้มีส่วนคิด หรือให้เราทดลองจนรู้สาเหตุ สิ่งเหล่านี้มีส่วนอยู่มากในการทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น แล้วก็เริ่มสนุกกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยที่เราได้ค้นหาและค้นพบเอง”

 

 

จิรปรียายังบอกอีกว่า อิวามะ ชะโจ สอนบางสิ่งที่ติดอยู่ในจิตสำนึกจนทุกวันนี้ว่า “คนเราทำอะไรต้องรู้จักขอบเขตของตัวเอง ถ้าสิ่งที่เราทำเกินขอบเขต แล้วไปกระทบให้คนอื่นเดือดร้อน ก็แปลว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ เวลาเป็นเด็กทำผิด ก็ไม่มีใครถือสาและให้อภัยเพราะเป็นเด็ก แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วควบคุมหรือหักห้ามตัวเองไม่ได้ ทำในสิ่งที่เกินกว่าลิมิตหรือขอบเขต ก็ถือว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่”

 

ประสบการณ์ Intern ของจิรปรียาที่บริษัท อิวามะ สะท้อนไปสู่แนวคิดในเรื่องการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ (Technology/knowhow Transfer) ของคนญี่ปุ่นซึ่งเคยได้รับรู้จากหมู่มิตรชาวญี่ปุ่นว่า เป็นสิ่งที่ส่งต่อและส่งมอบให้กันในสถานที่ทำงาน มิใช่เพียงการเรียน know how และทักษะภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ไม่เว้นแม้แต่คนญี่ปุ่นด้วยกันเอง สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทีมงาน MBA จากที่ได้ไปสัมผัสเมื่อได้ไปเยือนบริษัท อิวามะ คือ ภาพของหญิงสาวคนไทยอายุเพียง 26 ปีที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชาวญี่ปุ่น ร่วมทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้รับการยอมรับและผู้บริหารญี่ปุ่นที่เป็นทั้งเจ้านายและครูผู้อบรมสั่งสอนก็รับฟังความเห็น ทำให้รู้สึกได้ว่า Internship ที่ชิซุโอะกะได้ฝึกและพัฒนาเธออย่างรอบด้าน และทำให้เธอเข้าถึงหัวใจของการเรียนรู้ ทั้งทักษะงานและทักษะชีวิตอย่างครบเครื่อง และที่สำคัญคือการสะท้อนให้เห็นภาพของวัฒนธรรมการทำงานของ SME ญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญในเรื่อง การทำงานเป็นทีม และความสำคัญของการถ่ายทอดและส่งต่อ องค์-ความรู้ ในระบบการทำงานแบบของจริง

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้