August 22, 2019

EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม ผ่านมูลนิธิจินตมณีของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา

March 13, 2019 140

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK มอบทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่เยาวชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจนและสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมผ่านมูลนิธิจินตมณี ซึ่งดำเนินการโดยโรงแรมจินตมณี ลูกค้าของ EXIM BANK โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ และมีนายสุคนธ์ ชาญปรีดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท จินตมณี จำกัด และนายแบรด เอกิ้นส์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิจินตมณี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมจินตมณี แช็ค อังกอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ EXIM BANK ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนสำคัญร่วมกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK