August 22, 2019

BAM มอบทุนการศึกษา

May 03, 2019 84

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสที่ BAM มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้