August 22, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

ธุรกิจก่อสร้างจะ "รวย"อย่างไรในยุคดิจิทัล

September 06, 2017 1071

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี รายงานว่า GDP ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ 4.5% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.08 แสนล้านบาท โดยมีแนวโน้มเติบโตที่สดใสเมื่อพิจารณาจากปัจจัยบวกต่างๆ อาทิ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ วงเงิน 1.76 ล้านล้านบาท การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การขยายตัวแบบก้าวกระโดดของสังคมเมืองในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค

รวมถึงความต้องการพัฒนาประเทศของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLM ซึ่งคาดการณ์ว่า จะก่อให้เกิดความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทย เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าได้ เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เป็นต้น

อีกทั้ง การมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของบริษัทต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นแต้มต่อในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยไม่น้อย

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ ทีเอ็มบี จัดสัมมนา "ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จะรวยอย่างไรในยุคดิจิทัล" เพื่อเสริมความมั่นใจให้เอสเอ็มอีเกี่ยวกับการก่อร่างสร้างโอกาสธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ด้วยรากฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต และแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งเป็นธุรกิจฐานราก ช่วยหนุนเศรษฐกิจประเทศให้เจริญก้าวหน้าในยุคประเทศไทย 4.0

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีให้ความสำคัญในการสนับสนุนเอสเอ็มอีสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง (Need Based) มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ "ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส" ที่พัฒนาขึ้นจากความเข้าใจทุกความต้องการ พร้อมสนับสนุนเงินทุนทุกประเภทเพื่อเอสเอ็มอี ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยมีสินเชื่อครอบคลุมทุกประเภทตามความต้องการของธุรกิจ อาทิ สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) และสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) เพื่อก่อสร้าง หรือซื้อสถานประกอบการ ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ เอสเอ็มอียังสามารถใช้หลักประกันรูปแบบใหม่ คือ เครื่องจักร สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า เพื่อให้ได้รับวงเงินเพิ่มจากหลักประกันในรูปแบบเดิม และเมื่อใช้วงเงินและเดินบัญชีสม่ำเสมอ กับทีเอ็มบีก็มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีกด้วย

นอกจากสินเชื่อที่ครบทุกความต้องการของเอสเอ็มอีแล้ว ทีเอ็มบียังมีบัญชีเพื่อธุรกิจ "ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี วัน แบงก์" ที่สามารถ โอน-รับ-จ่าย ข้ามธนาคาร ข้ามเขต ได้ทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อทำธุรกรรมด้วยช่องทางดิจิทัล ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่น "ทีเอ็มบี บิสซิเนส ทัช" ซึ่งเป็นแอปฯ ที่พัฒนามาเฉพาะสำหรับเอสเอ็มอี รวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตของเอสเอ็มอีอย่างมั่นคง โดยคัดสรรองค์ความรู้ ที่น่าเชื่อถือ และทันโลกในยุคดิจิทัล 4.0 ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม

โดยมองว่าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นรากฐานของไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการเติบโตของโครงการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ค้าวัสดุก่อสร้างทั้งค้าส่ง และค้าปลีกจำนวนกว่า 50,000 ราย พลอยได้รับอานิสงส์เติบโตตามไปด้วย

ซึ่งการจัดงานสัมมนา "ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จะรวยอย่างไรในยุคดิจิทัล" ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ในแวดวงวัสดุก่อสร้างได้เปิดโลกความรู้กับมืออาชีพ โดยมีกูรูที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดและการเงินในยุคดิจิทัล ตลอดจนผู้ประกอบการตัวจริงในแวดวงธุรกิจวัสดุก่อสร้างมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของทีเอ็มบี อาทิ สินเชื่อ บัญชีธุรกิจ ฯลฯ จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์การทำธุรกิจ ทั้งการลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกให้กับ เอสเอ็มอีในธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างแท้จริง