FUTURE OPPORTUNITIES IN FMCG E-COMMERCE

January 13, 2019 416

ทางบริษัท นีลสัน ทางบริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและตรวจวัดข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคชั้นนำของประเทศไทยได้ทำการเขียนรายงานเกี่ยวกับ FUTURE OPPORTUNITIES IN FMCG E-COMMERCE หรือ หัวใจหลัก 10 ประการที่ผลักดันความสำเร็จของตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

ผู้บริโภคทั่วโลกมีการใช้งานอีคอมเมิร์ซในหลายระดับ มากหรือน้อย จากการซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาศัยอยุ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ สภาพเศรษฐกิจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือปัจจัยอื่นๆ ต่างก็มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งเราเห็นถึงความสำเร็จของตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในหลายประเทศทั่วโลกหลังจากมีการลงทุนใหม่ๆ ในเทคโนโลยี การลงทุนในธุรกิจ start-up หรือนวัตกรรมในการทำโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่

ทางบริษัท นีลสัน ได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดที่พัฒนาแล้ว ดูจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออฟไลน์กับออนไลน์ จากการลดราคาที่ให้ดีลที่ดีกว่าบนออนไลน์ และจากความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบาย เมื่อทางบริษัทได้มีโอกาศเข้ามาดูถึงตลาดที่กำลังพัฒนา หลายประเทศมีอัตราการเข้าถึงของอินเตอร์เน็ต การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ การใช้ mobile wallet (กระเป๋าเงินบนมือถือ) และการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคบนโลกออนไลน์ ท่ามกลางโอกาสต่างๆ  อย่างไรก็ตาม ทั้งเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ต่างๆ ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต ต่างก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดที่เป็นเป้าหมายอยู่ เพื่อที่จะขยายกลยุทธ์สำหรับช่องทางในการขายให้ได้อย่างเหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รายงานของนีลเส็นในหัวข้อ ‘โอกาสในอนาคตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค’ (the Future Opportunities in FMCG E-commerce) นั้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ภูมิทัศของตลาดอีคอมเมิร์ซใน 34 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับอิทธิพลจากระบบขั้นพื้นฐาน, เศรษฐกิจ, สังคม  และ การจัดส่ง/จัดหา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของตลาด เฟรมเวิร์คของปัจจัยหลัก 10 ประการจะช่วยให้บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าใจถึงความสำเร็จของสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ โดยพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ในแต่ละปัจจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวมเมื่อเอาทุกปัจจัยมารวมกันในตลาดที่ทำการศึกษา

รายงานฉบับนี้ยังมีการศึกษาภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปของตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคใน 8 ประเทศด้วยกัน ประกอบด้วย โคลอมเบีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส ไทย ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลัก 10 ประการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกสำหรับแต่ละตลาดเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงโอกาสและศักยภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคบนออนไลน์โดยอิงจากปัจจัยสู่ความสำเร็จสามข้อด้วยกัน

นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมีการประเมินเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดในช่องทางการค้าของอีคอมเมิร์ซและขนาดของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ เทียบกับยอดขายจากออฟไลน์ ใน 8 ประเทศ ซึ่งคาดการณ์ไว้ในปี 2565 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่าย สามารถจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้โดยอิงจาก ศักยภาพของตลาดที่ถูกนำเสนอภายใต้กรอบความคิดนี้

หากสนใจและต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ สามารถโหลดรายงานฉบับบนี้ได้จาก https://www.nielsen.com/th/th/insights/2018/future-opportunities-in-fmcg-ecommerce.html#

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท Neilson (https://www.nielsen.com/th/th.html

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries