Ad Top Header

BAM สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2562

January 10, 2019 185

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม BAM จำนวน 1,000 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries