August 22, 2019

KTAM ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม ต่ออีก 3 ปี

January 18, 2019 130

นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ที่ 3 ขวา) ร่วมด้วยนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 ซ้าย) ในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมี นางสาวหัสวรา แสงรุจิ (ที่ 2 ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้