Ad Top Header

New News

ธนาคารกสิกรไทยขอเชิญร่วมชมนิทรรศการนวัตกรรมแห่งโลกการเงินในอนาคตที่จัดขึ้นด้วยคอนเซปต์ “LIFE PLUS” ในงาน “Our Futures 2030 ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต” …
วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีในการดำเนินธุรกิจเครือเบทาโกรให้ความสำคัญเรื่อง “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ …
บัตรเครดิตทีเอ็มบี จัดกิจกรรม Spy Night by TMB Credit Card เพราะคุณต้องได้มากกว่า!ชวนลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบีทุกประเภท ร่วมสนุกผ่านช่องทางเฟสบุ้กแฟนเพจ …
ฉัตรสุดา สันตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสสาย Customer Value Management (CVM) กล่าวว่า “ด้วยพฤติกรรมที่เราเห็น เราสามารถนำข้อมูลมาปรับใช้เพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุด…
อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจฯ…
ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร …
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ ดร.นวปฏล กิตติอมรกุล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับเชิญจาก…
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม!! จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน MOS Olympic Thailand…
เรียนบริหารเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพ กับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยหลักสูตรการจัดการเฉพาะทาง 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ…
กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งขับเคลื่อนธุรกิจบริการไทยให้มีความเข้มแข็ง…

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries