CSR

ภูมิทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน

โลกกำลังเริ่มต้นศักราชใหม่ ในเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 17 ข้อ เป็นแผนที่นำทาง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนับจากนี้ไปอีก 15 ปี จวบจนปี พ.ศ. 2573

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ชุดนี้ ได้ผ่านการรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ภายใต้เอกสารวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่ชื่อว่า ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ โดยเรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันดำเนินการใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่

 

                   

 

ประชาชน (People) – ยุติความยากจนและความหิวโหยในทุกรูปแบบและทุกมิติ และทำให้แน่ใจว่ามนุษย์สามารถสนองศักยภาพในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค และในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอย่างถ้วนหน้า

โลก (Planet) – ปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย ด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และการลงมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ (โลก) สามารถรองรับความต้องการที่จำเป็นของคนในรุ่นปัจจุบันและในรุ่นต่อไป

ความมั่งคั่ง (Prosperity) – ทำให้แน่ใจว่ามนุษย์ทุกคนสามารถประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในชีวิต พร้อมกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

สันติภาพ (Peace) – จรรโลงความสงบสุข ความยุติธรรม และความกลมเกลียวในสังคม ปราศจากความหวาดกลัวและความรุนแรง การพัฒนา
ที่ยั่งยืนไม่อาจดำรงอยู่โดยไร้สันติภาพ ฉันใด สันติภาพก็ไม่อาจดำรงอยู่โดยปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนฉันนั้น

ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) – ระดมเครื่องมือและวิธีในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผล ด้วยการฟื้นพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนเจตนารมณ์ของการสร้างความเป็นปึกแผ่นของโลก โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับความจำเป็นพื้นฐานของกลุ่มที่ยากไร้และเปราะบางที่สุด ด้วยการมีส่วนร่วมจากนานาประเทศ จากทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากทุกๆ คน

 

 

ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 มาตรา 67 ระบุว่า “กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชน การลงทุน และนวัตกรรม เป็นแรงขับดันหลักที่ก่อให้เกิดผลิตภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และการจ้างงาน เรารับทราบถึงความหลากหลายของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นวิสาหกิจรายย่อย สหกรณ์ ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ เราเรียกร้องให้ทุกธุรกิจนำความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของตน มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของการพัฒนายั่งยืน”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ภาคธุรกิจนำ เพื่อรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในการลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวกที่มีต่อผู้คนและโลกที่อาศัย

องค์กรธุรกิจ ที่นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นกรอบคลุมการดำเนินงาน ทั้งในการวางกลยุทธ์ การขับเคลื่อน การสื่อสารและการรายงานของกิจการ จะได้รับประโยชน์หลายประการ อาทิ ช่วยให้องค์กรสามารถระบุถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ช่วยให้องค์กรเพิ่มคุณค่าด้านความยั่งยืนของกิจการ ช่วยให้องค์กรกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทันต่อพัฒนาการทางนโยบาย ช่วยให้องค์กรมีเสถียรภาพในตลาดและสังคม ช่วยให้องค์กรมีภาษากลางและความมุ่งประสงค์ร่วมกัน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ผนวกแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ มิติ ซึ่งจะสร้างผลได้ให้แก่กิจการ และก่อให้เกิดเป็น ผลกระทบที่คาดหวังสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 

 

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 • May 19 , 2017

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google