Ad Top Header

CSR

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงาน TIPlife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่…
นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย พร้อมธนาคาร …
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่…
นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “จากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เอไอเอสมีความห่วงใยลูกค้าในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้วางแผนและมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในทุกๆ…
เมื่ออุตสาหกรรมน้ำมันถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ผู้ประกอบการจะอยู่เฉยได้อย่างไร? BP Amoco อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อสายอังกฤษเจ้าแรกที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแถลงการณ์นโยบายลดการปล่อยก๊าซจากการเผาผลาญ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก นำทีมโดย เซอร์จอห์น บราวน์ CEO…
“อยู่ที่ไหนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ เก่ง ดี แต่ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่มีความหมาย” คือคำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และยังเป็น Motto สำคัญของ…
Page 5 of 5

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries