Ad Top Header

หอการค้าไทยประเมินการลงทุนใน EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จะสร้างมูลค่าปีละ 3 แสนล้านบาท ด้านประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ระบุนักลงทุนญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 40 สนใจลงทุน

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries