Ad Top Header

FinTech Challenge เวทีการปล่อยของของเหล่าStartup

September 15, 2017 955

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงาน FinTech Challenge 2017: FAST FORWARD FOR THE FUTURE   เวทีการปล่อยของของเหล่าStartup ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.

โดยมี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อกระแสเทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาธุรกิจทางการเงิน การลงทุน และการประกันภัย (FinTech) และเฟ้นหานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์หรือขจัดอุปสรรค โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • การบรรยายพิเศษ และการเสวนาเพื่ออัพเดทความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน FinTech ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
  • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Initial Coin Offerings (ICOs) หรือ ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto Currency โดย นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย
  • การแข่งขัน FinTech Challenge 2017 รอบชิงชนะเลิศของ 10 ทีมสุดท้าย
  • การปล่อยของของเหล่า FinTech Startup

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/FinTech-Challenge-Fast-Forward-for-the-Future

Last modified on Sunday, 17 September 2017 09:49

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries