Ad Top Header

นโยบายที่ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. ได้วางเป้าไว้โดยต้องการพา SMEs ไทยสู่ตลาดโลก  มีการแบ่งกลไกกระบวนการดำเนินงานเป็น 3 ส่วนหลักๆ  คือ Transformation, Internationalization และ Cooperative  Networking ก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับธุรกิจของตัวเองมากมาย หนึ่งในนั้นคือ SME ONE ซึ่งเป็น  Platform กลางที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ ที่ทาง สสว. มีความร่วมมือด้วย ทำให้การติดต่อและติดตามข่าวสารต่างๆ ง่ายและสะดวกมากขึ้น สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยกร สำนักงนส่งเสริมวิสหกิจขนดกลงและขนดย่อม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Platform เหล่านี้ในช่วงปี  พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาว่า

เราเปิดตัว SME ONE ไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2561 มีภาคส่วนต่างๆ  มาเข้าร่วมกว่า 69 หน่วยงาน เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SMEs ประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน และยังมีอีกหนึ่ง Platform คือ SME CONNEXT เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนหน้าต่างประจำตัวของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้เชื่อมโยงสู่ SME ONEโดยหวังผลเป็น Big Data กลางในอนาคตข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ได้จะรวบรวมแล้วส่งให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านนั้นๆ เป็นผู้ดูแลโดยตรง อย่างเช่น ข้อมูลด้านการเงินก็จะถูกส่งให้กับทางสถาบันการเงินเพื่อนำไปใชวิเคราะห์หรือช่วยเหลือต่อไป”

ในปี พ.ศ.2562 ทาง สสว. ก็อยากจะชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกรายมา Born Digital ด้วยกันทั้งประเทศ หมายความว่า ต่อจากนี้ไปการสมัครหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ สสว. จะทำ ผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT โดยจะมีองค์ความรู้และ ข่าวสารให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละธุรกิจคอยอัปเดต ความรู้อยู่เสมอผ่านระบบการสะสมเหรียญ รวมถึงหาก ผู้ประกอบการมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกิจก็จะสามารถ ยกระดับสมาชิกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คู่ค้า โดยข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นพื้นฐานของการพัฒนา โครงการต่างๆ และยังจะมีการต่อยอดจากระบบเหล่านี้เพื่อให้มี การส่งเสริมผู้ประกอบการแบบ Individual Solution ผ่าน  SME Coach ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ชุดใหม่แบบ 4.0 เพื่อให้ ผู้ประกอบการยุคใหม่นั้นมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Transformation, Technology, IOT,  Blockchain, Robotics และ Development ต่างๆ มา Plug In  ให้กับ SMEs เขาจะได้มีที่พึ่งจากหน่วยงานยุคใหม่ที่มองเห็น เทรนด์และการเติบโตในอนาคต มีการเรียนรู้ในเรื่องที่ SMEs สนใจ  การประเมินทดสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองและนำเอาองค์ความรู้ ที่ได้ไปปฏิบัติจริงด้วยการช่วยเหลือให้คำปรึกษา SMEs อื่นๆ ได้ จริงด้วย ทำให้เกิดการยกระดับของผู้เชี่ยวชาญ โดยเป้าหมาย ของ Platform นี้คือภายใน 3 ปี ต้องการมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น ในระบบจนถึง 2,200 Coaches

การทำงานของ สสว. ในปี พ.ศ. 2562 คือ SMEs Modernization  โดยเน้นให้ผู้นำทุกคนกล้าที่จะก้าวออกมาจากกรอบเดิมๆ เพื่อ ให้เกิดการเติบโตที่จะส่งผลไปสู่รุ่นลูกหลาน สุวรรณชัยตีโจทย์ ในเรื่องการส่งเสริมที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ของผู้ประกอบการด้วยกระบวนการภายใต้แนวคิด SMEs SPEED  โดยที่มาคือ

  • มาจาก Smart การมีความรู้ที่สดใหม่และสามารถ คาดการณ์แนวโน้มอนาคตได้
  • มาจาก Proactive การจัดการบริหารกระบวนการผลิต และบริการได้ดี
  • มาจาก Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการ
  • มาจาก Exclusive การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เจาะกลุ่ม Niche Market ให้ได้
  • มาจาก Digitalization การใช้เทคโนโลยีเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ กลุ่ม Global Niche

สุวรรณชัย ชี้ว่า ผู้ประกอบการและผู้นำต้องให้ความสำคัญ กับกระบวนการเหล่านี้ เพราะเราต้องเดินหน้าด้วยความเร็ว ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยทาง สสว. ก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม SMEs ภายใต้ Born Scenario ช่วยให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการเริ่มทำธุรกิจผ่าน Track ต่างๆ ซึ่งจะเฉพาะทางและเหมาะกับเป้าหมายของเขา โดยจะมีทั้ง  Born Strong คือ เติบโตอย่างแข็งแรงด้วยการนำเอาองค์ความรู้ จากงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ จัดการให้มีความโดดเด่น Born Global คือ สามารถเปิดตลาด ทำการค้ากับต่างประเทศได้ทันทีตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำธุรกิจ โดย เขาเองก็ต้องมีต้นทุนทางการสื่อสารภาษาในกลุ่มเป้าหมาย มาด้วย ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางในการพบปะหรือทำ Business Matching ต่อมาเป็น Born@50plus เพื่อส่งมอบกระบวนการ เรียนรู้และการตัดสินใจที่เหมาะกับผู้ประกอบการในวัย 50 กว่า หรือคนในวัยเกษียณซึ่งก็จะมีวิธีการที่แตกต่างไปจากคน รุ่นใหม่ๆ และสุดท้ายคือ Born General เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ SMEs แบบทั่วไปไม่เฉพาะกลุ่ม

ทั้งนี้ ทุก Track จะต้อง Born Digital หรือเข้าสู่โลกดิจิทัลและ นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจจนเกิด SMEs Modernization ผ่านกระบวนการแบบ SMEs SPEED ผู้นำหรือคนที่จะพาธุรกิจ ไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นด้วยการคิด ต้องมี Systems Thinking เพื่อนำไปสู่การลงมือทำ การวัดผลประเมิน และปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

สุวรรณชัย เผยว่า “จากการสำรวจ ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าคนไทยมีความ ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างสูง  แต่ยังไม่ค่อยกล้าคิดที่จะทำเรื่องใหม่ๆ ทำให้ หลายคนไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัว อย่างไร ก็ตามช่วงสองสามปีที่ผ่านก็มีสัญญาณที่ เรามองเห็นว่าผู้ประกอบการของไทยเริ่มมี การขยับขยายการเติบโตส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าเรา เริ่มที่จะเปิดกว้างและก้าวออกจากข้อจำกัด ของเราแล้ว”

สำหรับความท้าทายของการเติบโตในกลุ่ม ธุรกิจ SMEs ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น ปัญหาเรื่องการเงินที่ทำให้การพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ เติบโตไม่ได้เท่าที่ควร แต่ทาง สสว. มีการสำรวจ เก็บข้อมูลเชิงลึกระดับโครงการในกลุ่ม SMEs  รายย่อยระดับ Micro จังหวัดละ 6 ราย ทั้งหมด 462 ราย พบว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการ อยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการ ทำการตลาด รองมาคือการจัดการระบบมาตรฐาน การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และอันดับสุดท้ายเป็นเรื่องเงินซึ่งมีสัดส่วนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเราต้องมีการ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ เพื่อ สามารถช่วยเหลือทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและ การเปลี่ยนแปลงที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เป้าหมาย สูงสุด สสว. ในปี พ.ศ. 2562 ที่จะเห็นเป็นรูปธรรม คือ การเดินหน้าทำโครงการทางการตลาดและ ช่วยเหลือบริการในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ โดยจะมี การกระจายไปสู่ธุรกิจระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อ นำมาซึ่งตัวชี้วัดคือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม SMEs ให้มากขึ้นเป็น 4.5 เท่าของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

สุวรรณชัยกล่าวถึงจังหวะการก้าวต่อไปของประเทศไทยใน อนาคตว่า เราต้องวิ่งให้เร็วขึ้น เริ่มต้นง่ายๆ จาก ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก เราต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่าง ชัดเจน จากนั้นเรียนรู้ระบบการทำงานและพัฒนา ให้ดีขึ้นด้วยการนำเอาดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามา ช่วย มีการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบความคิดเดิม และระบบความคิดจากคนรุ่นใหม่ ที่มองเห็น อนาคตที่จะก้าวไปด้วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานระหว่างรุ่นให้ดีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ เราขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา สมดุลระหว่างกฎระเบียบและความยืดหยุ่นควบคู่ กันไปด้วย ทาง สสว. เองก็จะทำหน้าที่เป็นสะพาน เพื่อเชื่อมต่อสิ่งใหม่ๆ และส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับ คนรุ่นใหม่ ผ่านการตีความทุกอย่างในมุมมองที่ แตกต่างจากเดิม อย่างสุภาษิตสมัยก่อนที่ บอกว่าช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ที่ผ่านมาเรามัก ตีความผิด คนเลยเลือกทำงานในนาทีสุดท้ายแล้ว บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ถึงทำงานช้าแต่ได้งานที่ดี  แต่กลายเป็นทำให้เราเดินหน้าช้าและผลงานที่ออกมา ก็ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากตีความในมุมที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นการที่เรา ต้องมีความประณีต อดทน ละเอียดรอบคอบ ในการทำงานจึงจะได้งานที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การ ผัดวันประกันพรุ่งแล้วมาลุ้นผลสำเร็จเอาใน นาทีสุดท้าย

เพราะฉะนั้น การจะก้าวมาเป็นผู้ประกอบการหรือผู้นำในยุคแบบนี้จึงต้อง กล้าคิดนอกกรอบเดิมๆ กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้


เรื่อง : พิรพลอย พูนขำ 
ภาพ : สาธิดา พิชณุษากร

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions พร้อมเปิดตัวผู้ประกอบการ 154 รายจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมาออกร้านแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าภายใต้สโลแกน ช้อบ กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี ระว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน โดยในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจประกอบด้วย การออกร้านแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ การเสวนาเทคนิคการทำธุรกิจในยุค 4.0 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกับตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าและโมเดิiร์นเทรดรายใหญ่

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โอกาสนี้ สสว. ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ในงาน SME Provincial Champions Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชม สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง www.provincialchamp.com      


นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และทีมประเทศไทยประจำเมืองมุมไบ นำคณะผู้ประกอบการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั้งสิ้น  12 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thai Festival 2018 in Mumbai ” ณ ห้างสรรพสินค้า โฟร์นิกส์ มาร์เก็ต ซิตี้ เคอล่า เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้า นวัตกรรม และวัฒนธรรมไทย-อินเดียตะวันตก โดยสินค้าไทย อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป เช่น ชาสมุนไพร ผลไม้อบแห้ง แยม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลังจากธรรมชาติ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคชาวอินเดียมากที่สุด คาดยอดการซื้อขายภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สสว. ได้ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาธารณรัฐเกาหลี  ( Small & Medium Business Corporation )  หรือ SBC จัดงานเสวนา เรื่อง “ สตาร์ทอัพฟอรัม: บทเรียนจากความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้จาก Startup ของเกาหลีที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่งเสริม startup ของไทยได้เรียนรู้การดำเนินการและระบบการส่งเสริม Startup ของ Youth Startup Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเกาหลีภายใต้ SBC เนื่องจากการส่งเสริม startup ของเกาหลีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน Best Practice ในเอเปค จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดตั้ง National Startup Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ สสว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

รมต. อุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า สสว. เร่งเดินหน้าแผนปฏิรูปประเทศด้าน SME  ชูธงด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และพลังงาน ด้านผอ.สสว. เผยผลการดำเนินงาน สสว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉลุยทุกโครงการ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2361 ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้ สสว. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมาย   2. เศรษฐกิจ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. สังคม  และ 5.พลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ความคาดหวังของแผนปฏิรูปประเทศต่อ สสว. คือ การให้ สสว. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม SME การลดบทบาทซ้ำซ้อนกับการทำงานของหน่วยงานรัฐที่ให้บริการ SME การปรับปรุงนิยาม SME การกำหนดนโยบาย SME กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่ SME การพัฒนาองค์ความรู้ทางบัญชี การเงิน การตลาด เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง National Startup Center จัดตั้งวิทยาลัย SME และ STARTUP การปรับบทบาทของ สสว. ให้เป็นศูนย์บริการครบวงจร ด้าน SME (ONE STOP SERVICE CENTER : OSS) ของประเทศ รวมถึงการสร้างและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ (Center of Excellence) ได้แก่ ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร สำหรับพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้เพิ่มรายได้ให้ SME ภาคเกษตรและชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศในการพัฒนาการวิจัย การจัดตั้งศูนย์สินค้าชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน และสร้างสินค้าดาวเด่น (Product Champion) ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีศักยภาพ 5 ศูนย์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบในภูมิภาค ซึ่งภายในศูนย์จะประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอคำแนะนำต่างๆ มีทีมพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ให้บริการทั้งการพัฒนาองค์ความรู้การค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 40 หลักสูตร การอบรม Train the Trainer การอบรม E-Commerce และเชื่อมโยง

เรื่องการขนส่งสินค้า ประสานกับสถาบันการศึกษาให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ SME ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป (Traditional SME) กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) และกลุ่มประกอบการเริ่มต้น (Early Stage SME) ที่ไม่เน้นนวัตกรรมหรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 “อยากให้ สสว. มีการปฏิรูประบบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ (Ecosystem) เช่น ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ SME ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริม SME และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การสร้างผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของ BIG DATA และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภท” นายอุตมกล่าว

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของ สสว. ว่า ในปี 2561 ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานภายใต้ 3 แนวทางคือ 1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transformation) 2. การปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สู่สากล (Internationalization) และ 3.การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้

1.)การปรับเปลี่ยนรูปแบบ “ Transformation” มีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี การตลาด การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ฯลฯ และกิจกรรมประเมินศักยภาพตนเอง ไปแล้วกว่า 4,500 ราย กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึกผ่านการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งต่อยอดด้านมาตรฐานเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในด้านโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0” ดำเนินการประเมินตนเอง หรือ self-assessment เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  จำนวน 462 ราย ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินเพื่อเพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการสมัยใหม่  การตลาดสมัยใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)   ดำเนินการกิจกรรมทดสอบตลาด/จัดงานแสดงสินค้า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจจำนวน 100 ราย

มาตรฐาน รวมทั้งตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน อย. , ISO ฯลฯ ไปแล้ว 800 กิจการ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2561 มีผู้ประกอบการ ได้รับความรู้

เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0  เช่น การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เรื่องภาษีต้องรู้ การนำดิจิตอลมาใช้ในการทำธุรกิจ จำนวน 8,357 ราย ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเตรียมความพร้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจแล้ว 3,082 ราย (ภาคเกษตร จำนวน 1,449 ราย และภาคทั่วไป จำนวน 1,633 ราย)  

2.) การปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สู่สากล ”Internationalization” มีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่การค้าตลาดออนไลน์ 16,764 ราย และพัฒนาเตรียมความพร้อมสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 30,000 ผลิตภัณฑ์ โดยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และจัดทำเนื้อหาผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโดยการจัดอบรมในรูปแบบออฟไลน์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ 4,698 ราย มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ ใน 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ประสานตลาดออนไลน์ (E-marketplace) และนำสินค้าของผู้ประกอบการขึ้นขาย จำนวน 3,391 ราย สินค้า 7,902 ผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ได้แก่ แคมเปญ SME 1 Baht ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 1 กันยายน 2561 และคูปองส่วนลด โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย จำนวนสินค้า 3,234  รายการ 6,081 ชิ้น คาดว่าจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 1.08 ล้านบาท

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2561 มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ SME โดยพาผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในประเทศ มาเลเซีย ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ อินเดีย ไต้หวัน รวม 1,257 ราย   เกิดการเจรจาธุรกิจ 636 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจ 471.55 ล้านบาท  

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ของไทยกับอินเดีย จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อสามารถเป็นช่องทางช่วยผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และยังจะนำข้อมูลความรู้ แนวโน้มความนิยมหรือเทรนด์ใหม่ๆ การเตรียมพร้อม และโอกาสในการออกสู่ตลาดดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ

ใน 4 ภูมิภาครับทราบมากกว่า 1,800 ราย พร้อมกันนี้ จะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทย และผู้ประกอบการของเกาหลี และตุรกี อีกด้วย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล มีการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์  ซี่งดำเนินงานจัดอบรมไปแล้ว 1,079 ราย และอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมอบให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package) ต่อไป

3.) การพัฒนาเครือข่าย มีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME พัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน 30 เครือข่าย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 4,000 ราย และจัดทำแผนพัฒนาเครือข่าย 20 แผน         

โครงการ Train The Coach ขณะนี้​มีผู้สมัครเข้าเป็นโค้ช​ในโครงการ​ 1,428​ ราย​ ซึ่ง​ยังมีผู้สนใจทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง​ โดยขณะนี้ สสว. ยังมีการประชาสัมพันธ์​โครงการและรับสมัครโค้ชไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ​ เช่น​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​ มหาวิทยาลัย​รังสิต​ มหาวิทยาลัย​ศรีปทุม​ เป็นต้น​ คาดว่าภายในเดือนกรกฎา​คม​จะครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้​

นอกจากนี้ สสว. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่ SMEs และบริการส่งต่อภาครัฐโดยศูนย์บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) เพื่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจทั่วไป และกลุ่มที่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ( Startup/ Regular/Turnaround) จำนวน 119,312 ราย มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME 27,493 ราย สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการส่งเสริม SMEs 180 ราย  สร้างการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ ยุค 4.0 ในกลุ่มสหกรณ์ 100 สหกรณ์

 

Page 1 of 2

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries