Experience

ซานโตรินี เกาะปริศนาที่ฝันหา

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตน และมีแรงจูงใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความปรารถนาในการไปเยือนมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวคู่แข่ง

 

เกาะซานโตรินีเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวและอยู่ในอันดับต้นๆ จนแทบไม่ต้องโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเลย ซานโตรินีมีทั้งประวัติศาสตร์ยาวนานทัศนียภาพงามแปลกตา กิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายที่หาที่เปรียบไม่ได้ และอาหารพิเศษเฉพาะเกาะ กอปรกับเรื่องราวลึกลับในอดีตที่ทำให้นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันที่จะไปชมสักครั้งในชีวิต

 

 

ซานโตรินีเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (The Cyclades) ซึ่งมาจากภาษากรีก “Kyklos” ที่แปลว่า “วงกลม” หรือล้อมรอบ หมายถึงบรรดาหมู่เกาะ 56 เกาะ (มีคนอาศัย 24 เกาะ) ในทะเลอีเจียนที่ล้อมรอบเกาะเดโลส (Delos) เกาะศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ตั้งมหาวิหารเทพอพอลโล เกาะเดโลสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากเกาะมิโคโนสเพียงแค่ 2.5 ก.ม. ตำนานเล่าว่า นางเลโทให้กำเนิดคู่แฝด เทพธิดาอาร์ทิมิส ผู้กำเนิดก่อนและช่วยมารดาคลอดน้องชาย เทพอพอลโล ชาวไอโอเนียนได้มาตั้งรกรากที่เกาะนี้เมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นผู้นำความเชื่อและการบูชาเทพเจ้าอพอลโลมาสู่เกาะแห่งนี้ ภายใน 700 ปีก่อนคริสตกาลเกาะนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางศาสนาในการบูชาเทพอพอลโล ต่อมาเป็นสถานที่แสวงบุญและกลายเป็นท่าเรือที่เจริญรุ่งเรืองทางการค้าทางทะเลโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 3 ถึง 2 ก่อนคริสตกาล ปัจจุบันไม่มีคนพักอาศัยอยู่บนเกาะเดโลสแต่เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ และได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกในปีค.ศ.1990 จากความสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ประจักษ์พยานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และมรดกตกทอดของเหตุการณ์สำคัญในระดับสากล มีเรือสาธารณะหรือเรือเช่าเหมาลำบริการนำนักท่องเที่ยวจากเกาะมิโคโนสไปสู่เกาะเดโลสทุกวันที่อากาศและท้องทะเลสงบ ยกเว้นวันหยุดสาธารณะ เกาะเดโลสเปิดช่วงเดือนเม.ย.–ต.ค. ทุกวันระหว่าง 8–18 น. และช่วงเดือนพ.ย.– มี.ค. ปิดเฉพาะวันจันทร์ และเปิดระหว่าง 9.00 -15.00 น. (ช่วงฤดูหนาวพระอาทิตย์ตกเร็ว)

 

 

 

เชื่อกันว่าอารยธรรมไซคลาดิสมีอายุระหว่าง 3000-1000 ปีก่อนคริสตกาล หมู่เกาะเหล่านี้จึงนับเป็นอู่ (เปล) หรือต้นแบบของวัฒนธรรมไซคลาดิสที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นยุคสำริดตั้งแต่ปี 3200 ก่อนคริสตกาลชาวไมนวนจากเกาะครีท เกาะใหญ่สุดของกรีซ อยู่ห่างจากซานโตรินีไปทางตอนใต้ 2016 ก.ม. ได้เข้ามาครอบครองซานโตรินีเมื่อ 3000 ปีก่อนคริสตกาล และได้ใช้เมืองอโครทิรี (Acrotiri) ทางด้านตอนใต้ของซานโตรินีเป็นเมืองหลักในการค้าทางทะเล ในปี 2000 ก่อนคริสตกาลพวกกลุ่มชนที่พูดภาษากรีซได้เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณแผ่นดินใหญ่ของกรีซ ปี 1600 ก่อนคริสตกาลเป็นช่วงที่อารยธรรมไมซีเนียนเจริญรุ่งเรืองได้มีการแผ่ขยายอำนาจการปกครองครอบคลุมไปยังบริเวณหมู่เกาะไซคลาดิสด้วย และได้ตั้งเกาะเดโลสเป็นศูนย์กลางทางศาสนา 

 

 

 

ประมาณปี 1450 ก่อนคริสตกาลภูเขาไฟของเกาะซานโตรินีระเบิดอย่างรุนแรง คลื่นยักษ์มีความสูงถึง 30 เมตร นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี นักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยา และศาสนาจารย์จำนวนมากพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญนี้กับเรื่องราวของศาสดาโมเสสที่แสดงปาฏิหาริย์ในอียิปต์ การแยกทะเลแดง ฯลฯ ในพระคัมภีร์ไบเบิล โดยการตั้งสมมุติฐานและแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายมายืนยัน อาทิ ขี้เถ้าภูเขาไฟจากการระเบิดครั้งนี้ลอยไปตกถึงมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ระยะทางห่างกัน 11,343 ก.ม.) แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยดุษฎี ที่ยอมรับกันก็คือ อารยธรรมไมนวนแห่งเกาะครีตถูกคลื่นกลืนจนนำไปสู่การล่มสลาย และต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอารยธรรมไมซีเนียนในที่สุด ในปี 1450 ก่อนคริสตกาลพระราชวังคโนโซสถูกยึดครองและภาษากรีซ Linear B ถูกนำมาใช้แทนภาษาดั้งเดิมของเกาะครีท คือ Linear A ซึ่งเป็นอักษรภาพ (Hieroglyphic) ที่ใช้ในพระราชสำนักและพิธีทางศาสนาเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้ ส่วน Linear B สามารถถอดความหมายออกมาเป็นภาษาปัจจุบันได้แล้วในช่วงทศวรรษที่ 1950

 

 

 

วัฒนธรรมไมซีเนียนล่มสลายลงในปี 1200 ก่อนคริสตกาล นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มให้เหตุผลว่า อาจมีสาเหตุมาจากการขยายอำนาจเป็นอาณาเขตกว้างเกินการควบคุม หรือจากสงครามอันยืดเยื้อกับเมืองทรอย (ปัจจุบันอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศตุรกี) นั่นเอง สันนิษฐานว่าสงครามน่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 1250 –1200 ปีก่อนคริสตกาล ในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล (เกือบ 500 ปีให้หลัง) คีตกวีโฮเมอร์ได้นำเรื่องราวมาร้อยกรองไว้ในมหากาพย์เกี่ยวกับสงครามทรอยแสดงให้เห็น “โทสะของอคิลลีส” ใน “อีเลียด” ซึ่งนักวิชาการรุ่นหลังให้ความเห็นว่า มีลักษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ แต่งขึ้นเพื่อการขับร้องลำนำมากกว่าเพื่อการอ่าน และเรื่องที่สองเป็นการเดินทางกลับบ้าน (อาณาจักรเล็กๆ บนเกาะอิธากาในทะเลไอโอเนียน) ของวีรบุรุษโอดิสเซียส ที่ใช้เวลานานถึง 10 ปี ในมหากาพย์ “โอดิสซีย์”

 

 

 

เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาลนักปรัชญาเมธี “เพลโต” ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรลึกลับ “แอตแลนติส” ที่มีอายุกว่า 9000 ปีล่วงมาแล้ว อาณาจักรนี้สาบสูญและไม่เหลือร่องรอยทางโบราณคดีใดๆ นอกจากชื่อ มหาสมุทรแอตแลนติก และนิยายปรัมปรา ทุกวันนี้ยังมีกลุ่มผู้สนใจพยายามเสาะแสวงหาเรื่องราวและหลักฐาน เผื่อจะโชคดีแบบไฮน์ริช ชลีมานน์ (Heinrich Schliemann, ค.ศ.1822–1890) อภิมหาเศรษฐีและนักโบราณคดีรุ่นบุกเบิกชาวเยอรมันผู้ค้นพบเมืองทรอยในปีค.ศ.1873 และขุมทองแห่งเมืองไมซีนีในปีค.ศ.1874 จากการตามรอยเรื่องราวในมหากาพย์ของโฮเมอร์ มีนวนิยายหลายเรื่องที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับอาณาจักรแอตแลนติส ต่างล้วนแต่เป็นเรื่องจินตนาการโดยสิ้นเชิง หามีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการใดๆ มาอ้างอิง 

 

 

เฮอรอโดทัส (Herodotus, ประมาณ 484–425 ก่อนคริสตกาล) นักประวัติศาสตร์กรีกคนสำคัญบันทึกไว้ว่า ชาวฟินิเชียน (Phoenicians) ได้ก่อตั้งรกรากที่เกาะนี้เมื่อสิ้นยุคสำริดประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล ได้อาศัยอยู่ที่นี่ถึงแปดชั่วคน และเรียกเกาะนี้ว่า Callista/Kalliste (แปลว่า เกาะสวยที่สุด) พวกดอเรียน (the Dorians) บรรพบุรุษเผ่าหนึ่งในยุคมืดของกรีซ สันนิษฐานว่า มีต้นกำเนิดมาจากทางด้านทิศเหนือหรือตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซ ได้เข้ามาครอบงำและก่อให้เกิดความหายนะทางวัฒนธรรมเป็นเวลาถึง 400 ปี ชนกลุ่มนี้ไม่ได้ทิ้งหลักฐานด้วยการจารึกอักขระใดๆ เลย ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 พวกดอเรียนได้บุกเข้ายึดครองเกาะซานโตรินีและเป็นผู้เรียกบริเวณนี้ว่าธีรา (Thera/Thira–แปลว่า เกาะวงกลม) ตามชื่อ Theras ผู้นำของตน หากจะย้อนอดีตไปนานกว่านั้น ตามบันทึกของกรีซสมัยไปปกครองอียิปต์ (Hellenistic Egypt) เมื่อ 3 ศตวรรษก่อนคริสตกาล กล่าวว่า เกาะนี้มีชื่อธีรา ตามชื่อของผู้นำ Theras ซึ่งเป็นเชื้อสายของ Argonaut Euphemus โอรสของเทพโพไซดอน ในยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic) 

 

สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครองราชย์ (336 – 323 ปีก่อนคริสตกาล) เกาะซานโตรินีเป็นฐานทัพทางเรือที่สำคัญของราชอาณาจักรทอเลมี (Ptolemiaic Egypt) ที่ปกครองจากเมืองอเล็กซานเดรียบนปากแม่น้ำไนล์

 

เมื่ออาณาจักรเมซิโดเนียพ่ายแพ้พวกโรมันในปีค.ศ.168 บรรดาอาณาเขตของกรีซก็ตกอยู่ภายได้การปกครองของอาณาจักรโรมัน ครั้นปีค.ศ.395 ก่อนจักรพรรดิทีโอดอซิอุสที่1 (Theodosius I)สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงแบ่งอาณาจักรให้พระราชโอรส 2 พระองค์ เกาะซานโตรินีจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรไบ-แซนไทน์ ภายใต้สาธารณรัฐเวนิส (ก่อนเคยเป็นนครรัฐ จนกระทั่งเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิตาลีในปี ค.ศ. 1866) พวกเวนีเชียนเข้ามาปก-ครองที่นี่เป็นเวลาถึง 249 ปี (ระหว่าง ค.ศ.1204 – 1453) ชื่อ “ซานโตรินี” มาจากชื่อของนักบุญไอรีน (Santa Irini – ภาษาอิตาลี) หลังสงครามครูเสดครั้งที่ 4 (ค.ศ.1202-1204) เมื่อพวกแฟรงก์ได้ผนวกเกาะซานโตรินีให้อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มคาทอลิกตะวันตกในการดูแลของขุนนางแห่งเกาะนาโซส ปัจจุบันเกาะนี้ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนและที่พำนักของคณะสงฆ์นิกายคาทอลิก (98% ของประชาชนนับถือคริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์ทอดอกซ์) 

 

 

ซานโตรีนีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันในปีค.ศ. 1579 จนถึงปีค.ศ.1821 (242 ปี) หลังจากได้รับเอกราชจากตุรกี ซานโตรินีก็ได้เข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกรีซในปีค.ศ.1830 ตามสนธิสัญญาลอนดอน ธีราเป็นชื่อทางการ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ซานโตรินี 

 

กรีซเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาตินานถึง 2,286 ปี ตั้งแต่ 338 ก่อนคริสตกาล (ในสมัยที่กษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งเมซิโดเนียรวบรวมแว่นแคว้นกรีซเข้าด้วยกัน) จนถึงปีค.ศ. 1948 เมื่อสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ (ซึ่งไม่ใช่ชาวกรีซ) กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ช่วงปีค.ศ.1946–1949 ใกล้จะสิ้นสุดลง โดยฝ่ายนิยมกษัตริย์อ้างชัยชนะ บ้างก็นับถึง 25 มีนาคม ค.ศ.1829 ตั้งแต่กรีซได้รับเอกราช (อย่างเป็นทางการ) จากการปกครองอันยาวนานถึง 377 ปีจากพวกออตโตมัน ตุรกี เมื่อสุลต่านเมห์เมทที่ 2 เข้าบุกโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลแห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ของอาณาจักรโรมันตะวันออกแตกในปีค.ศ.1453 ยาวนานเสียจนแทบจะไม่เหลือความเป็นกรีซก็ว่าได้ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1974 ระบอบกษัตริย์ถูกล้มเลิกโดยประชามติ ปัจจุบันกรีซมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ

 

 

แค่ประวัติศาสตร์ซับซ้อนอันยาวนานก็อาจทำให้หลายท่านเวียนศีรษะ ทางด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา ซานโตรินีก็มีเรื่องราวน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าด้านประวัติศาสตร์เลย เกาะนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของกรีซประมาณ 200 ก.ม. เกาะใหญ่มีพื้นที่ประมาณแค่ 73 ตร.กม. ภูมิภาคธีราประกอบด้วยเกาะใหญ่ 6 เกาะ–Thira (เกาะใหญ่), Thirassia, Nea Kameni, Palia Kaneni, Aspronisi และ Christiana เฉพาะเกาะ Thira และ Thirassia มีคนอยู่ ส่วนเกาะ Nea Kameni มีแค่ชายแก่ 1 คนกับสุนัขคู่ใจอาศัยอยู่ มีประชากรอยู่ประจำ 15,500 คน เมืองหลวง ฟีรา (Fira) อยู่กลางเป็นดุจเพชรยอดมงกุฎของเกาะใหญ่รูปร่างคล้ายมงกุฎหรือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เมืองหันหน้าเข้าด้านในของปล่องภูเขาไฟ (Caldera) บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนยอดขอบปล่องภูเขาไฟด้านบนสูงจากระดับน้ำทะเล 30 เมตร ตัวอาคารทาสีขาวเพื่อสะท้อนแสงแดดในฤดูร้อน หลังคาโค้งช่วยกันการพังลงมาเมื่อมีแผ่นดินไหว ไม่มีอาคารสูงบนเกาะ ยกเว้นหอระฆังของโบสถ์ เวลานั่งเรือเข้าสู่ซานโตรินีจากทางตะวันตกมองเห็นบ้านเรือนบนยอดปล่องภูเขาเหล่านี้คล้ายน้ำตาลไอซิ่งบนเค้กช็อกโกแลตหรือหิมะที่เกาะบนยอดเขาหินสีน้ำตาลดำ เป็นภาพที่งดงามแปลกตายิ่งนัก ทางด้านตะวันออกของเกาะมีพื้นที่ราบบ้างเล็กน้อย สำหรับเพาะปลูกและก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศริมทะเล

 

 

ถนนจากเอีย (Oia) เมืองเหนือสุดทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่เลื่องชื่อ ถึงเมพิกาเดีย (Mesa Pigadia) เมืองใต้สุดทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สถานที่ชมหาดทรายแดง หาดทรายขาว และพิพิธภัณฑ์อโครทิรี มีความยาว 24 ก.ม. นักท่องเที่ยวนิยมมานอนอาบแดดกันแออัดเพื่ออบกรวดที่ร้อนระอุสลับกับการกระโดดลงไปว่ายน้ำทะเลใสแจ๋วในช่วงพ.ค.–ก.ย. บริเวณหาดทราย (ก้อนกรวดขนาดเล็ก) ดำ (Perissa Beach) ยาว 7 ก.ม. สีที่แตกต่างกันของหินและทรายขึ้นอยู่กับส่วนผสมของหินภูเขาไฟ (อัคนีพุ) กับแร่ธาตุในชั้นทางธรณีวิทยาที่หินเหลวภูเขาไฟไหลผ่าน ขี้เถ้าภูเขาไฟ (Pumice) นิยมใช้ในการก่อสร้าง เพราะมีคุณสมบัติทำให้ด้านในตัวอาคารเย็นในช่วงฤดูร้อน แต่กลับอบอุ่นในฤดูหนาว ในปีค.ศ. 1986 บรรดาเหมืองแร่ที่ขุดขี้เถ้าภูเขาไฟถูกปิดเพื่อรักษาสภาพปล่องภูเขาไฟของเกาะไว้ 

 

 

นักภูเขาไฟวิทยาคำนวณอายุของเกาะซานโตรินีไว้ไม่ต่ำกว่า 180,000 ปี มีการระเบิดครั้งใหญ่ๆ อย่างน้อย 12 ครั้ง ครั้งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลก คือ เมื่อเกือบ 3,600 ปีที่ทำให้อารยธรรมไมนวนสาบสูญดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น แผ่นดินไหวใหญ่ครั้งล่าสุดเกิดในปีค.ศ.1956 ยังความเสียหายให้กับบ้านเรือนชาวประมงที่อยู่ริมชายทะเลด้านล่างของตีนหน้าผาด้านในปล่องภูเขาไฟ 

 

จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ปล่องภูเขาไฟและขาดฝน แต่กลับมีลมทะเลพัดนำความชุ่มชื้นมาให้ในตอนกลางคืนและยามเช้า กอปรกับดินที่เกิดจากขี้เถ้าภูเขาไฟ ซานโตรินีจึงมีพืชพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะที่มีชื่อเสียง อาทิ องุ่นสาย-พันธุ์ Assyrtiko ที่นำไปบ่มเพาะในถังไม้โอ๊ก 20–25 ปีก่อนกลายเป็นไวน์หวานยี่ห้อ Vin Santo (ภาษาอิตาลี แปลว่า เหล้าองุ่นศักดิ์สิทธิ์) เนื่องกระแสลมแรงชาวสวนจึงเอาเถาองุ่นคดเป็นตะกร้าละเลียดพื้นกรวดให้พวงองุ่นเติบโตและออกช่อภายในตะกร้า ทั้งยังให้หาความชุ่มชื้นเลี้ยงตัวเองจากน้ำค้างยามรุ่งอรุณ มะเขือเทศลูกเล็ก (Santorini Cherry Tomatoes) ที่ทั้งแดงและหวานจัด ไม่ว่าจะรับประทานสดแทนผลไม้ ใส่สลัด หรือนำไปประกอบอาหารใดๆ ก็อร่อยทั้งสิ้น แต่ที่พลาดไม่ได้ คือ ทอดมันมะเขือเทศ (Tomatokeftdes) อาหารเลื่องชื่อของเกาะนี้ ทั้งยังมีถั่วชนิดพิเศษ (Fava) ที่นำมาต้มแล้วบดทานเรียกน้ำย่อย ทากับขนมปังปิ้ง (ที่อื่นจะใช้ถั่วเหลืองธรรมดาแทน ซึ่งอร่อยสู้ของที่นี่ไม่ได้) มะเขือยาวขาว (White Eggplants) ที่มองดูคล้ายผลฝรั่งสีขาว มีรสหวานกลมกล่อมและแทบไม่มีเมล็ด ใบเคเปอร์ (caper) ดองใส่ในสลัด มีกลิ่นและรสชาติอร่อยมาก โดยทั่วไปมักทานแต่ผลเล็กๆ ดองกับปลา จำไว้ว่า หากไปเกาะซานโตรินีต้องดื่มหรือจิบไวน์วินซานโต (Vin Santo) ทานทอดมันมะเขือเทศหรือสลัดมะเขือเทศซานโตรินี ชิมถั่วฟาวา ทานมะเขือยาวขาวและใบเคเปอร์ จึงจะได้สัมผัสอาหารชาวเกาะอย่างแท้จริง

 

 

นอกจากการเที่ยวชมทัศนีย์ภาพอันแปลกตาตามจุดต่างๆ บนเกาะท่านยังสามารถนั่งเรือขึ้นไปชมภูเขาไฟที่ยังไม่ดับบนเกาะ Nea Kameni (การเผาไหม้ใหม่) แวะว่ายน้ำที่บ่อน้ำพุร้อนในทะเลที่เกาะ Palia Kameni (การเผาไหม้เก่า) ประสบการณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือนในโลกแห่งการท่องเที่ยว แล้วแล่นเรือเลยไปขึ้นชมโบสถ์แห่งแรกของนักบุญไอรีนบนเกาะ Thirassia (แปลว่า ใกล้ Thira) รับประทานอาหารทะเลกลางวันบนเกาะก่อนนั่งเรือกลับมาเดินเล่นหรือหาของที่ระลึกในเมืองฟิรา ท่านสามารถเลือกเช่าเรือเร็ว เรือยอชท์ เรือใบ หรือนั่งเรือสาธารณะ สิ่งที่ต้องไม่พลาด คือ การนั่งรถขึ้นไปชมทัศนียภาพของเกาะบนยอดเขานักบุญเอไลยาห์ (Profitis Ilias) ยอดเขาสูง 567เมตร สูงสุดของเกาะ จะแวะชิมไวน์ที่โรงงานไวน์ซึ่งมีให้เลือกหลายแห่ง ไวน์ขาวและแดงของซานโตรินีก็มีรสชาติดีไม่แพ้ไวน์ดังๆ ที่อื่นเลย และต้องหาเวลาไปเดินเล่น จิบชาหรือกาแฟ พร้อมทั้งชิมขนมเค้กแบบสากลอร่อยๆ ที่เอีย หมู่บ้านสวยสุดหนึ่งในสิบของกรีซ แวะร้านขายหนังสือซึ่งเคยเป็นห้องสมุดแห่งแรกของเอีย รอชมพระอาทิตย์ตกทะเลในขณะรับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ฯลฯ มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากมายให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย ท่านที่ชอบประวัติศาสตร์และโบราณคดีพิพิธภัณฑ์อโครทิรี จะทำให้ท่านลุ่มหลงและสามารถเดินชมอย่างละเอียดลออเป็นวันทีเดียว (วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกนำไปแสดงที่ พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีแห่งชาติในกรุงเอเธนส์) 

 

 

การเดินทางไปเกาะซานโตรินี สามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การบินตรงจากกรุงเอเธนธ์เพียงแค่ 45 นาที หรือจะนั่งเรือเร็ว 2.5 ชั่วโมงไปเกาะมิโคโนส แวะพักและเที่ยวที่นั่นสัก 1-2 คืน ก่อนนั่งเรือเร็วอีก 2.5 ชั่วโมงไปเกาะซานโตรินีแล้วค่อยบินกลับกรุงเอเธนส์

 

ซานโตรินีจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านจะไม่ผิดหวังในการไปเยือนและอาจถึงกับโหยหาที่จะกลับไปซ้ำ ถึงแม้พื้นที่เกาะจะเล็กน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ชวนพิศวงแสนประทับใจ ทั้งยากที่จะหาคำตอบที่ไขปริศนาที่น่าสนใจได้หมดในการไปเยือนเพียงแค่ครั้งเดียว อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอาหารทะเล จึงไม่ต้องสงสัยว่า ทำไมรายได้หลักของเกาะนี้จึงมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้รับการยกย่องจากสถาบันการท่องเที่ยวระดับโลกมากมายให้เป็นเกาะสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ไม่เพียงแต่ดาราและผู้มีชื่อเสียงที่หลงใหล ใครที่ชอบการท่องเที่ยวและใฝ่รู้ต่างปรารถนาไปซานโตรินี

 

เรื่องและภาพ : วุฒิชัย วรสิงห์

 

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้