FINANCE

SCBT กับมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จัดงานสัมมนา “Global Research Briefing 2017” นำเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ภาพรวมเศรษฐกิจทวีปเอเชีย แนวโน้มเศรษฐกิจไทยรวมถึงแนวโน้มตลาดเงินตราต่างประเทศในปี 2560 ให้แก่ลูกค้าและสื่อมวลชน

โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน เป็นประธานเปิดงาน และทีมนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารฯ ประกอบด้วย นางอุสรา วิไลพิชญ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส นายดิฟยา ดาเวช นักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ประจำทวีปเอเชีย นายคัวชิค รูดรา หัวหน้าทีมวิจัยเครดิตและอัตราแลกเปลี่ยน และนายเอ็ดเวิร์ด ลี หัวหน้าทีมวิจัย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี

ภายในงาน นายดิฟยา ได้กล่าวถึงแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนว่า ค่าเงินดอลล่าร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากนโยบายการเงินของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่วนค่าเงินหยวนจีน มีแนวโน้มอ่อนค่าเป็นระยะ ต้องใช้การบริหารให้มีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับทิศทางค่าเงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และมีการอ่อนค่าเป็นระยะๆ แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าและมีเสถียรภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ปลายปีนี้ค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2561 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยปลายปีค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ด้านนางอุสรา ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ว่า ประเทศไทยมีปัจจัยปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงไม่ค่อยอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการเมืองในยุโรป มากนัก ซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นได้แก่ การลงทุนจากภาครัฐ หนี้ของภาครัฐที่ต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนที่ดีขึ้น การส่งออกที่ดีขึ้น และการท่องเที่ยว คาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.5 ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.3 ในปี 2561 และร้อยละ 5 ในปี 2562

การลงทุนจากภาครัฐ ประเทศไทยใช้การลงทุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้ดี รัฐบาลมีแผนเร่งการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการคมนาคมต่างๆ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการว่า การลงทุนในภาครัฐวิสาหกิจจะเพิ่มขึ้นเป็น 257,000 ล้านบาท ในปีนี้ เทียบกับปีที่แล้วที่ 66,500 ล้านบาท การบริโภคภายในประเทศจะเติบโตขึ้นร้อยละ 3 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า 190,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2560 ส่งผลให้การลงทุนในภาคเอกชนจะกระเตื้องขึ้น แม้จะค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม การลงทุนภาครัฐ เติบโตร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่การลงทุนจากภาคเอกชน โตขึ้นร้อยละ 2.6 ทั้งยังคาดการณ์ว่าการลงทุนในภาครัฐในปี 2562 อาจสูงถึง 550,000 ล้านบาท หนี้ของภาครัฐต่ำ มีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล มีหนี้น้อยกว่าทุนสำรองของประเทศ หนี้ต่างประเทศต่อทุนสำรองของประเทศคิดเป็น 0.6 เท่า ทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพดี ภาระหนี้ครัวเรือนที่มีสถานการณ์ผ่อนคลายลง น่าจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การส่งออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อยู่ในแกนบวก แต่ก็ยังไม่เต็มศักยภาพนัก ทั้งนี้ มีปัจจัยบวกในด้านนี้คือ การนำเข้าของไทย ส่วนมากเป็นเพื่อการส่งออก คือนำเข้าเป็นวัตถุดิบแล้วนำมาเพิ่มมูลค่า ผลิต แปรรูป แล้วส่งออกเป็นสินค้าไปขาย การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 1.5 – 3.0 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ การท่องเที่ยว ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก รวมทั้งมีนโยบายจากภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาเรื่อยๆ จึงช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้บัญชีสะพัดเกินดุล

นอกจากนี้ นางอุสรา ยังกล่าวว่า ธนาคารฯ คาดการณ์ว่าจะมีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยสูงขึ้น เพราะนักลงทุนจะกล้าเข้ามาลงทุนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเมืองและการเลือกตั้ง สำหรับอัตราเงินเฟ้อที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 1.8 อาจผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปีนี้ และอีก 2 ครั้งในปี 2561 ทำให้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำมาตลอดหลายปีจะกลับมาเริ่มสูงขึ้น ภาคธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงเรื่องต้นทุนทางการเงินที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการใช้เงินจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้