MARKETING

MITSUBISHI Electric CHANGES FOR THE BETTER

หากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของกิจการที่ก่อตั้งและอยู่ยั่งยืนอย่างยาวนาน มีอายุเกินกว่าร้อยปีในโลกนี้ จะพบสถิติว่ากิจการที่มีอายุยืนยาวที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในโลกคือ กิจการในประเทศญี่ปุ่น และเมื่อสืบค้นลงไปในกิจการอันยืนยาวเหล่านั้นว่า ทำอย่างไร บริษัทจึงดำรงอยู่มาได้อย่างยาวนาน คำตอบที่ได้มาก็คือ “ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องเดิม แต่ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคือ ทำให้สิ่งเดิมนั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน” นั่นน่าจะสื่อถึงนิยามและความหมายของปรัชญาของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่บอกไว้ว่า CHANGES FOR THE BETTER ตามหลักปรัชญาไคเซน (改善) ที่บริษัทญี่ปุ่นยึดถือปฏิบัติ

 

MITSUBISHI : Long live Corporate

 

ใครๆ ก็รู้จักมิตซูบิชิ และจดจำได้ว่า มิตซูบิชิ คือ ตราสินค้าและบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายสารพัดสิ่งอย่าง เข้าทำนองที่เรามักพูดกันว่า “สากกะเบือ ยันเรือรบ” คือทำทุกอย่างตั้งแต่สินค้าเล็กๆ สำหรับใช้ภายในบ้านไปจนถึงสินค้าใหญ่ๆ ที่ใช้ภายในโรงงาน และภายใต้การผ่านร้อนผ่านหนาวอันยาวนาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น ยังคงเป็นกิจการที่ยืนหยัดอย่างมั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในปี 2020 ที่จะถึง นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นจังหวะอันดีที่ทีมงานนิตยสาร MBA ได้มีโอกาสเข้าพบและสัมผัสประสบการณ์รับชมแล็บวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นที่โรงงานผลิตของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชัน จำกัด ที่จังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งยังได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของประธานบริหารฝ่ายโรงงานของมิตซูบิชิฯ โซ ซุซุกิ (So Suzuki) ในโอกาสเดียวกัน

 

โซ ซุซุกิ เกริ่นเล่ากับ MBA เกี่ยวกับมิตซูบิชิฯ ในเมืองไทยว่า “3 ปีก่อนหน้าที่จะกลับมารับตำแหน่งประธานฝ่ายโรงงานชิซุโอะกะ ผมประจำอยู่ที่ประเทศไทย โดยมีหน้าที่ดูแลการผลิตและโรงงานของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.) หรือเรียกสั้นๆ ว่า MCP ในประเทศไทย ในฐานะประธานโรงงาน ซึ่งมีอยู่ 6 แห่งในต่างประเทศ มีการผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นเป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยที่ไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพราะโรงงานในไทยผลิตทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและยังส่งออกขายในอีก 142 ประเทศทั่วโลก”

 

 

กลยุทธ์และเป้าหมาย (Strategy & Goals)

 

โซ ซุซุกิ เผยถึงกลยุทธ์และนโยบายการผลิตในอนาคตว่า ต่อไปจะตั้งอยู่บนหลักการสำคัญที่ว่า “สินค้าที่จะใช้ที่ใด ก็ควรจะเป็นของที่ถูกผลิตในท้องถิ่นแห่งนั้น เช่นของที่จะขายในจีน ก็จะผลิตในจีน ของที่จะขายในไทย ก็จะผลิตในไทย เพราะผู้ผลิตในท้องถิ่นย่อมรู้ความต้องการและเข้าถึงรสนิยมของคนในพื้นที่เดียวกันได้ดีกว่า เพื่อว่าการผลิตจะได้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคได้มากที่สุด เหมือนกรณีของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตในญี่ปุ่น ก็จะเน้นการจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น แต่เรื่องนี้มีข้อยกเว้นอยู่เพียงประเทศไทยแห่งเดียวที่มีการผลิตและส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกด้วย”

 

นอกจากนี้ โซ ซุซุกิ ยังอธิบายเพิ่มถึงนโยบายการผลิตว่า “เพราะคนในท้องถิ่นเดียวกันจะมีความเข้าใจ รู้รสนิยมและความต้องการของคนในท้องถิ่นเดียวกันมากที่สุด เมื่อการผลิตเน้นให้ผลิตในท้องถิ่นของผู้ใช้สินค้า ก็จะสามารถตอบสนองด้านความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขกับสินค้ามากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน การที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกันในทุกๆ พื้นที่ ก็จะต้องอาศัยการส่งต่อและถ่ายทอดโนว์ฮาวและองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทมีนโยบายแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างกันในแต่ละประเทศ โดยมีการจัดโปรแกรมส่งวิศวกรจากญี่ปุ่นไปทำงานที่ไทย และมีการส่งทีมงานจากไทยมาทำงานที่ญี่ปุ่น ซึ่งต่อไปก็จะขยายออกไปในประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยนโยบายเหล่านี้ ก็เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น พร้อมๆ กับพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านั่นเอง”

 

 

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กับวาระ 100 ปี

 

บนเส้นทางของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความยั่งยืน สะท้อนได้ถึงความสำเร็จของกิจการ โซ ซุซุกิ พูดถึงมุมมองและความเห็นต่อเรื่องความยั่งยืนว่า “การคงอยู่ของกิจการหรือสิ่งไหนๆ ที่อยู่มายาวนาน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณค่า การที่องค์กรจะยืนหยัดหรือยั่งยืนอยู่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่บริษัทสร้างยังสามารถตอบสนองและมีคุณค่ากับสังคมหรือลูกค้าของกิจการนั้นๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นของคุณค่า โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเริ่มที่คนมีความชอบในงานที่ทำ จากนั้นก็พยายามที่จะผลิตและสร้างสินค้าที่ดีออกมา ด้วยเป้าหมายทางใจที่อยากทำให้คนที่ใช้ของหรือสินค้านั้นพอใจและมีความสุข นั่นคือหลักการธรรมดา แต่สำคัญที่สุด เพราะความพอใจในคุณภาพคือสิ่งที่จะพิสูจน์ถึงความยั่งยืน เหมือนที่ลูกค้าพอใจและติดใจในแบรนด์มิตซูบิชิ เพราะเมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว ได้สินค้าที่ดี มีความพอใจสุดท้ายก็จะกลับมาซื้ออีก นั่นคือหัวใจสำคัญของความยั่งยืน”

 

ในด้านเป้าหมายความเติบโตทางธุรกิจ มีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 5 ล้านล้านเยนในปี 2020 ซึ่งในปัจจุบัน มิตซูบิชิฯ มียอดขายอยู่ที่ 4 ล้านล้านเยน โดยนอกเหนือไปจากการเพิ่มยอดขายแล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องการขยายโรงงานและหน่วยการผลิตให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค

ก็มีสำนักงานและโรงงานผลิตทั้งในประเทศญี่ปุ่น ไทย จีน อังกฤษและอีกหลายประเทศในโลก

 

 

นวัตกรรมต้องล้ำหน้า

 

มาถึงโรงงานผลิตมิตซูบิชิ หากไม่ได้แวะดูเทคโนโลยีการผลิตหรือไม่ได้เห็นนวัตกรรมสักนิดก็เหมือนจะขาดอะไรไป 

 

หลังจากแนะนำตัว โมะชิซุกิ ฮะรุโอะ (Mochizuki Haruo) หัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปของโรงงานผลิตชิซุโอะกะ (Shizuoka Works) ก็พาทีม MBA ไปชมห้องจัดแสดงเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นตั้งแต่ยุคบุกเบิก อาทิ ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศหน้าตาคลาสสิก เช่น ตู้เย็น รุ่น MR-200 ผลิตปี 1954, รุ่น MR-095B ผลิตปี 1960 และเครื่องปรับอากาศรุ่น MS-22SA (แอร์ติดผนังรุ่นแรก), รุ่น MS-1810R ผลิตปี 1979 ซึ่งผอมบางลงกว่ารุ่นก่อนๆ โดยมีความกว้างเพียง 10.9 เซนติเมตร 

 

จากที่ได้เห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สร้างสรรค์กันมาเมื่อหลายทศวรรษก่อน MBA มาหยุดตรงที่เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัจฉริยะขึ้น มีพัฒนาการล้ำๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศติดผนังตระกูล FZ Series ที่ได้รับการพัฒนาให้มี 3D move - I See Sensor ตรวจจับความร้อนหรืออุณหภูมิของร่างกายของแต่ละคนที่อยู่ในห้องนั้นๆ อัตโนมัติ แล้ววิเคราะห์ปรับอุณหภูมิ ปรับทิศทางลมด้วย Dual Split Vane Technology ซึ่งใบพัดสามารถขยับได้รอบทิศ เพื่อให้คนที่อยู่ในห้องได้รับความเย็นและรู้สึกสบายที่สุด แม้ว่าอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ก็สามารถกระจายความเย็นได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ที่เหนือไปกว่านั้นคือ เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือย้ายที่ ตัวเซนเซอร์ก็จะจับอุณหภูมิความร้อนของร่างกายและปรับทิศทางลมใหม่ภายในเวลาไม่นานนัก

 

 

ในด้านคอมเพรสเซอร์ก็มีการพัฒนาขึ้น เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมแล้ว รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้คอมเพรสเซอร์มีความมีความกะทัดรัดและช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น

 

ส่วนตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุด ในตระกูล WX Series ได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นและปรับให้เหมาะกับบ้านของคนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างแคบ มีการเปลี่ยนแปลงตรงฉนวนกันความร้อน ส่วนขนาดไม่เปลี่ยนไป ทั้งยังเพิ่มปริมาณความจุได้มากกว่าเดิม และกำหนดให้ส่วนบนของตู้เย็นห่างจากเพดานไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 

 

อีกเรื่องที่เป็นจุดเด่นของตู้เย็นคือ ช่องแช่แข็ง จากเดิมความเย็นจะอยู่ที่ -8 องศาเซลเซียส เมื่อแช่อาหารแล้วจะมีน้ำแข็งเกาะโดยรอบ หยิบออกมาก็ต้องมาทำให้น้ำแข็งละลาย มิตซูบิชิจึงคิดค้นเรื่องอุณหภูมิใหม่ ปรับอุณหภูมิมาที่ -7 องศาเซลเซียส อาหารที่หยิบออกมาจากช่องแข่แข็งก็จะใช้ได้โดยไม่ต้องรอน้ำแข็งละลาย และยังคงความสดและอร่อยเหมือนเดิม 

 

นอกจากนี้ยังพรีเซนต์ “น้ำดื่ม” ที่เปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วจากการควบคุมอุณหภูมิ โดยค่อยๆ เทน้ำเย็นใส่ชามที่แช่เย็นไว้ ซึ่งน้ำเย็นที่เทลงชามนั้นกลายสภาพเป็นน้ำแข็งทันที

 

 

เวลาใช้เครื่องปรับอากาศไปนานๆ ก็จะมีฝุ่นเกาะสะสมที่ใบพัดของมอเตอร์พัดลมทำให้ห้องสกปรกหรือมีกลิ่นเหม็นได้ มิตซูบิชิจึงพัฒนาใบพัดที่ฝุ่นจะไม่เกาะด้วยเทคนิค coating คือการฉาบผิวใบพัดด้วยสารพิเศษ ทำให้ฝุ่นไม่จับ โดยวางเทียบคู่กับพัดลมเก่าที่ใช้งานมานานและมีฝุ่นเกาะมาก

 

 

Factory Tour

 

เครื่องปรับอากาศเป็น Product Line ใหญ่ของที่นี่ มีกำลังการผลิตประมาณวันละ 8,000 เครื่อง การที่เรามีโอกาสเดินดูเส้นทางการประกอบร่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้จนถึงขั้นแพ็กเกจลงกล่อง ทำให้เห็นนวัตกรรมและความตั้งใจของพนักงานทุกคน โดยปลายทางของสินค้าที่ผลิตในโรงงานแห่งนี้จะจำหน่ายในญี่ปุ่นเป็นหลัก บางส่วนก็ส่งออก เช่น ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่กำลังผลิตจะถูกส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย 

 

 

โรงงานผลิตที่ชิซุโอะกะนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 มีบทบาทสำคัญ 3 ประการคือ หนึ่ง ผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และคอมเพรสเซอร์ สอง เป็นศูนย์ส่งคำสั่ง ควบคุมดูแลโรงงานผลิตที่ไปยังประเทศต่างๆ และสาม เป็นจุดเทรนพนักงานฝ่ายผลิตทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เพื่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพทัดเทียมกับบริษัทแม่

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้