MBA Talk

นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร New Dimension of Treatment

การที่ผู้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยการหมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด เมื่อเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายก็ไม่นิ่งดูดาย ศึกษาหาสาเหตุของอาการนั้นผ่านสื่อแขนงต่างๆ ก่อนที่จะไปพบแพทย์ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ Digital World สิ่งเหล่านี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้คนในยุคนี้ที่ นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มองว่าเป็นความท้าทายที่จะมากำหนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

 

“เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกดิจิทัล การเปิดรับสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ ของคนรุ่นใหม่นับว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกวงการอย่างรุนแรงมาก ในภาคการให้บริการในเชิงสุขภาพหรือทางการแพทย์ก็เช่นกัน สื่อดิจิทัลทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ และนำมาปรับใช้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ต่างกับสมัยก่อนที่คนไข้จะมาหาหมอด้วยอาการที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไร มีแนวทางการรักษาอย่างไร ต่อไปในอนาคตคนจะเริ่มเป็นหมอให้ตัวเองได้ระดับหนึ่ง และจะรู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง ผมมองว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีและยังเป็นความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ต้องมีองค์ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความเข้าใจของคนไข้ได้มากขึ้น นี่จึงเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสในเวลาเดียวกันของการพัฒนาการ

ให้บริการทางการแพทย์ต่อไปในภายภาคหน้า”

 

นอกจากนั้น นายแพทย์นิธิวัฒน์ ยังชี้ให้เห็นว่าในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแพทย์เชิงป้องกันมากกว่าการแพทย์เชิงรักษาเหมือนสมัยก่อน และความก้าวล้ำทางการแพทย์จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นั่นหมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันจะเริ่มลงลึกในเรื่องของการ Analyst รายบุคคล เป็น Personalize Medicine มากขึ้น โดยการเข้าไปวิเคราะห์

รายบุคคลว่าคนคนนั้นมีปัจจัยหรือมียีนที่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางกายหรือไม่ เมื่อรู้แล้วก็ย่อมเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง แม่นยำและละเอียดขึ้น    

 

“การรักษายุคนี้จะกลายเป็น Target Therapy อย่างการรักษาโรคมะเร็งก็จะมุ่งไปวินิจฉัยเลยว่ามะเร็งชนิดนี้เกิดที่ตรงไหน เพื่อให้การรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด การให้เคมีบำบัด หรือ ฉายแสง จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายมากกว่า อนาคตจะมีการให้ยาที่เจาะตรงไปที่เซลล์มะเร็งแบบจำเพาะมากขึ้น นี่เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ลงลึกในระดับโมเลกุล ระดับยีน มากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์แบบก้าวกระโดด และนวัตกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตามให้ทัน เพราะถ้าตามไม่ทัน ก็เท่ากับจะตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ได้ไม่ทันเหตุการณ์”

 

นั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแวดวงการแพทย์และการให้บริการทางสุขภาพในปัจจุบัน ทว่า เมื่อถามถึงแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ นายแพทย์นิธิวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นจุดแข็งของโรงพยาบาลเอกชนใจกลางเมืองที่มีประวัติมายาวนานกว่า 37 ปีให้ฟังว่า

 

“ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ หลักๆ เป็นการพูดกันในเรื่องของ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งจัดอยู่ใน Hard Side ที่แม้จะเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่หัวใจสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่ต้องคงอยู่ต่อไปนั่นคือเรื่องของ Soft Side เรื่องของ Touch เพราะภารกิจการดูแลสุขภาพคน  ใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และเทคนิคด้าน Soft Side นี้ก็เป็นจุดแข็งที่สุดในการให้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวชมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะให้ความใส่ใจในการให้บริการที่สุด ยิ่งในปัจจุบัน เมื่อเรากลายเป็น 1 ใน 9 โรงพยาบาลเสาหลักของกลุ่มโรงพยาบาล BDMS ซึ่งก็มีทิศทางที่ท่าน President ของ BDMS และ CEO ของกลุ่มสมิติเวช มอบไว้ชัดเจนว่า ในส่วนของโรงพยาบาลสมิติเวชให้เน้นการพัฒนาตาม Motto ในเรื่องของ Excellent คือการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ Empathy คือ การใส่ใจในความรู้สึกของผู้เข้ามารับบริการทางสุขภาพ เป็นเหตุให้เรากำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ทั้ง 2 Identities นี้เป็นจุดแข็งของเราอย่างยั่งยืน” 

 

 

สำหรับส่วนของ Hard Side ในแนวทางการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท นั้น นายแพทย์นิธิวัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า จะมุ่งพัฒนาด้วยการวางระบบการดูแลรักษาในเชิงป้องกัน และก้าวสู่การเป็น Specialize และเป็น Center of Excellence ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นศูนย์กลางร่วมของเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS ทั่วประเทศ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างครบครัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนี้ด้วยการสร้างความร่วมมือทางการแพทย์แลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยกับ University Hospital of Hannover ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับ Sano Hospital ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยวิธีส่องกล้องเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และหากตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อ หรือมีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ก็สามารถใช้เทคนิคทางการแพทย์นี้ทำการผ่าตัดเลาะเอาพื้นที่ส่วนเนื้อนั้นออกมาได้เลยโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่บริเวณหน้าท้อง ทำให้แผลไม่ใหญ่ และผู้ป่วยใช้เวลาในการรักษาตัวไม่นาน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้แล้วอย่างได้ผล

 

การเฝ้าระวังและดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์จากการคลอดก่อนกำหนด กำหนดกลยุทธ์ 3 P Concepts ขึ้นมา P ตัวแรก คือ Prediction ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลได้เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงว่า มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ เพราะถ้าคนไหนมีความเสี่ยงเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการป้องกัน หรือ P ตัวที่สอง Prevention และในกรณีที่ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดไม่ได้ ก็จะนำมาสู่การ Promotion หรือ Health Promotion ที่ทางโรงพยาบาลจะจัดทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กอ่อน เด็กแรกเกิด มาให้คำปรึกษา รวมถึงทางโรงพยาบาลยังมี หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต ที่จะดูแลทารกที่เกิดก่อนกำหนดกลุ่มนี้ให้ปลอดภัยด้วย

 

การผ่าตัดเน้น “แผลเล็กเจ็บน้อย” ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านกล้องสามมิติ ที่นำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี HI-DEFINITION เพื่อให้เห็นภาพที่คมชัดมากขึ้น เสริมให้การผ่าตัดผ่านกล้องมีความแม่นยำขึ้น อาการแทรกซ้อนน้อยลง 

 

และยังมีอีกหนึ่งจุดหมายร่วมกันของทุกโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS นั่นคือการก้าวไปเป็น Medical Hub ของพลเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนายแพทย์นิธิวัฒน์ 

ชี้ว่า

 

“ผมยังยืนยันว่า ด้วยศักยภาพทั้งในเรื่องของบุคลากร ความรู้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ความสามารถในการลงทุน เราพร้อมที่จะเป็น Medical Hub ได้จริงๆ แม้ทุกวันนี้

ทุกประเทศจะตั้งใจทำให้ตนเองเป็น Medical Hub แต่ผมเชื่อว่าศักยภาพของไทยยังมีอยู่ และจะพัฒนาไปได้ดีกว่าเก่า เพราะเรามีต้นทุนที่ดีในการทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และแม้ว่าการพัฒนาด้านการแพทย์จะเป็นเรื่องที่สั่งสมและแข่งขันกันได้ โดยทุกประเทศมีศักยภาพไม่น้อยไปกว่ากัน แต่สิ่งที่เราได้เปรียบ คือ ความเป็นคนไทยที่มีความละเอียดอ่อน โอบอ้อมอารีเป็นทักษะ Soft side ที่ดีงาม ฝังรากลึกอยู่ คนไทยจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ดี ครองใจคนไข้ทั่วโลกได้ไม่ยาก นี่เป็นต้นทุนที่จะทำให้การแพทย์ของเราพัฒนาได้เหนือประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้