MBA Talk

นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร New Dimension of Treatment

การที่ผู้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยการหมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด เมื่อเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายก็ไม่นิ่งดูดาย ศึกษาหาสาเหตุของอาการนั้นผ่านสื่อแขนงต่างๆ ก่อนที่จะไปพบแพทย์ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ Digital World สิ่งเหล่านี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้คนในยุคนี้ที่ นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มองว่าเป็นความท้าทายที่จะมากำหนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

 

“เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกดิจิทัล การเปิดรับสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ ของคนรุ่นใหม่นับว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกวงการอย่างรุนแรงมาก ในภาคการให้บริการในเชิงสุขภาพหรือทางการแพทย์ก็เช่นกัน สื่อดิจิทัลทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ และนำมาปรับใช้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ต่างกับสมัยก่อนที่คนไข้จะมาหาหมอด้วยอาการที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไร มีแนวทางการรักษาอย่างไร ต่อไปในอนาคตคนจะเริ่มเป็นหมอให้ตัวเองได้ระดับหนึ่ง และจะรู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง ผมมองว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีและยังเป็นความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ต้องมีองค์ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความเข้าใจของคนไข้ได้มากขึ้น นี่จึงเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสในเวลาเดียวกันของการพัฒนาการ

ให้บริการทางการแพทย์ต่อไปในภายภาคหน้า”

 

นอกจากนั้น นายแพทย์นิธิวัฒน์ ยังชี้ให้เห็นว่าในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแพทย์เชิงป้องกันมากกว่าการแพทย์เชิงรักษาเหมือนสมัยก่อน และความก้าวล้ำทางการแพทย์จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นั่นหมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันจะเริ่มลงลึกในเรื่องของการ Analyst รายบุคคล เป็น Personalize Medicine มากขึ้น โดยการเข้าไปวิเคราะห์

รายบุคคลว่าคนคนนั้นมีปัจจัยหรือมียีนที่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางกายหรือไม่ เมื่อรู้แล้วก็ย่อมเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง แม่นยำและละเอียดขึ้น    

 

“การรักษายุคนี้จะกลายเป็น Target Therapy อย่างการรักษาโรคมะเร็งก็จะมุ่งไปวินิจฉัยเลยว่ามะเร็งชนิดนี้เกิดที่ตรงไหน เพื่อให้การรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด การให้เคมีบำบัด หรือ ฉายแสง จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายมากกว่า อนาคตจะมีการให้ยาที่เจาะตรงไปที่เซลล์มะเร็งแบบจำเพาะมากขึ้น นี่เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ลงลึกในระดับโมเลกุล ระดับยีน มากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์แบบก้าวกระโดด และนวัตกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตามให้ทัน เพราะถ้าตามไม่ทัน ก็เท่ากับจะตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ได้ไม่ทันเหตุการณ์”

 

นั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแวดวงการแพทย์และการให้บริการทางสุขภาพในปัจจุบัน ทว่า เมื่อถามถึงแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ นายแพทย์นิธิวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นจุดแข็งของโรงพยาบาลเอกชนใจกลางเมืองที่มีประวัติมายาวนานกว่า 37 ปีให้ฟังว่า

 

“ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ หลักๆ เป็นการพูดกันในเรื่องของ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งจัดอยู่ใน Hard Side ที่แม้จะเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่หัวใจสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่ต้องคงอยู่ต่อไปนั่นคือเรื่องของ Soft Side เรื่องของ Touch เพราะภารกิจการดูแลสุขภาพคน  ใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และเทคนิคด้าน Soft Side นี้ก็เป็นจุดแข็งที่สุดในการให้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวชมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะให้ความใส่ใจในการให้บริการที่สุด ยิ่งในปัจจุบัน เมื่อเรากลายเป็น 1 ใน 9 โรงพยาบาลเสาหลักของกลุ่มโรงพยาบาล BDMS ซึ่งก็มีทิศทางที่ท่าน President ของ BDMS และ CEO ของกลุ่มสมิติเวช มอบไว้ชัดเจนว่า ในส่วนของโรงพยาบาลสมิติเวชให้เน้นการพัฒนาตาม Motto ในเรื่องของ Excellent คือการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ Empathy คือ การใส่ใจในความรู้สึกของผู้เข้ามารับบริการทางสุขภาพ เป็นเหตุให้เรากำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ทั้ง 2 Identities นี้เป็นจุดแข็งของเราอย่างยั่งยืน” 

 

 

สำหรับส่วนของ Hard Side ในแนวทางการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท นั้น นายแพทย์นิธิวัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า จะมุ่งพัฒนาด้วยการวางระบบการดูแลรักษาในเชิงป้องกัน และก้าวสู่การเป็น Specialize และเป็น Center of Excellence ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นศูนย์กลางร่วมของเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS ทั่วประเทศ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างครบครัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนี้ด้วยการสร้างความร่วมมือทางการแพทย์แลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยกับ University Hospital of Hannover ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับ Sano Hospital ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยวิธีส่องกล้องเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และหากตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อ หรือมีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ก็สามารถใช้เทคนิคทางการแพทย์นี้ทำการผ่าตัดเลาะเอาพื้นที่ส่วนเนื้อนั้นออกมาได้เลยโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่บริเวณหน้าท้อง ทำให้แผลไม่ใหญ่ และผู้ป่วยใช้เวลาในการรักษาตัวไม่นาน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้แล้วอย่างได้ผล

 

การเฝ้าระวังและดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์จากการคลอดก่อนกำหนด กำหนดกลยุทธ์ 3 P Concepts ขึ้นมา P ตัวแรก คือ Prediction ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลได้เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงว่า มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ เพราะถ้าคนไหนมีความเสี่ยงเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการป้องกัน หรือ P ตัวที่สอง Prevention และในกรณีที่ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดไม่ได้ ก็จะนำมาสู่การ Promotion หรือ Health Promotion ที่ทางโรงพยาบาลจะจัดทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กอ่อน เด็กแรกเกิด มาให้คำปรึกษา รวมถึงทางโรงพยาบาลยังมี หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต ที่จะดูแลทารกที่เกิดก่อนกำหนดกลุ่มนี้ให้ปลอดภัยด้วย

 

การผ่าตัดเน้น “แผลเล็กเจ็บน้อย” ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านกล้องสามมิติ ที่นำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี HI-DEFINITION เพื่อให้เห็นภาพที่คมชัดมากขึ้น เสริมให้การผ่าตัดผ่านกล้องมีความแม่นยำขึ้น อาการแทรกซ้อนน้อยลง 

 

และยังมีอีกหนึ่งจุดหมายร่วมกันของทุกโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS นั่นคือการก้าวไปเป็น Medical Hub ของพลเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนายแพทย์นิธิวัฒน์ 

ชี้ว่า

 

“ผมยังยืนยันว่า ด้วยศักยภาพทั้งในเรื่องของบุคลากร ความรู้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ความสามารถในการลงทุน เราพร้อมที่จะเป็น Medical Hub ได้จริงๆ แม้ทุกวันนี้

ทุกประเทศจะตั้งใจทำให้ตนเองเป็น Medical Hub แต่ผมเชื่อว่าศักยภาพของไทยยังมีอยู่ และจะพัฒนาไปได้ดีกว่าเก่า เพราะเรามีต้นทุนที่ดีในการทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และแม้ว่าการพัฒนาด้านการแพทย์จะเป็นเรื่องที่สั่งสมและแข่งขันกันได้ โดยทุกประเทศมีศักยภาพไม่น้อยไปกว่ากัน แต่สิ่งที่เราได้เปรียบ คือ ความเป็นคนไทยที่มีความละเอียดอ่อน โอบอ้อมอารีเป็นทักษะ Soft side ที่ดีงาม ฝังรากลึกอยู่ คนไทยจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ดี ครองใจคนไข้ทั่วโลกได้ไม่ยาก นี่เป็นต้นทุนที่จะทำให้การแพทย์ของเราพัฒนาได้เหนือประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 • May 19 , 2017

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google