New News

ระดมความคิดผ่านสัมมนาเทคโนโลยี Internet of Things ช่วยผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดการปฏิรูปดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ประเทศไทย กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านของการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจและองค์กรในทุกระดับ

แต่ปรากฏการณ์หลังนำ IoT มาใช้งานพบว่าผู้ประกอบการและหน่วยงานบริการของรัฐบาลไทย ที่กำลังเผชิญปัญหาต่อการประยุกต์และนำโครงการ IoT ไปใช้งาน รวมถึงการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรม IoT และ ICT ในประเทศ

เช่นเดียวกับการจัดงานสัมนา  Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นเวทีในการระดมความคิดจากหลายวงการ และมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้นำด้าน IT อาวุโสของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ที่มาร่วมอภิปรายและการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ในภูมิภาคนี้

ที่สำคัญ สัมนาครั้งจัดขึ้นเพื่อจะให้ความกระจ่างต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานบริการของรัฐบาลไทย ที่กำลังเผชิญต่อการประยุกต์และนำโครงการ IoT ไปใช้งาน รวมถึงการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรม IoT และ ICT ในประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 300 คน เพี่อรับฟังข่าวคราวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

รวมถึงหน่วยงานราชการ บริษัทโทรคมนาคม และผู้ให้บริการเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และภาคเอกชนของไทย เช่น เบทาโกร เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สายการบินนกแอร์ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และองค์กรอื่นๆ เข้ามาร่วมถ่ายถอดความรู้ ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมไปถึงแนวโน้มและภาพรวมในวงการ เทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรม การขนส่งและลอจิสติกส์ การบริการภาคประชาชน สมาร์ทซิตี้ การธนาคาร การเงิน การค้าปลีก และเทคโนโลยีสำหรับคนยุคต่อไป

ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าจะเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเพื่อเน้นย้ำถึงโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ริเริ่มเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พร้อมระบุว่า

“นับตั้งแต่ที่เราจัดงานในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2558 เราก็ได้เห็นการพัฒนาวงการ ICT ของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้ในจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ไปจนถึงโครงการ IoT ซึ่งจัดทำโดยธุรกิจภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยเดินหน้าโครงการประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นสังคมอุดมปัญญา และเราจะให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศนี้ต่อไป”

ขณะที่ อิลซ่า สุพับโต ผู้อำนวยการ Asia IoT Business Platform  (โครงการธุรกิจซึ่งจัดขึ้นโดยคนในวงการเพื่อคนในวงการ โดยมุ่งเน้นรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง) กล่าวว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในประเทศไทย ทำให้เกิดความต้องการใช้เทคโนโลยี IoT เป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยโครงการประเทศไทย 4.0 ให้การสนับสนุนความต้องการดังกล่าว

จากการสำรวจโดย Asia IoT Business Platform เมื่อเร็วๆ นี้พบว่า

•             ในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานและองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 70% ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจหรือค้นหาเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำมาใช้งานหรือนำมาปฏิบัติได้จริง

•             อย่างไรก็ตาม มี 7% ที่รายงานว่าได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี IoT

หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ชี้แจงอีกว่า ปัญหา 3 อันดับต้นๆ ที่พบในการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้งาน ได้แก่

1.             เรื่องราคา

2.             ระบบที่มีอยู่เดิม

3.             ความยุ่งยาก

เนื่องจากอัตราการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น อิลซ่าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญในขณะที่พยายามนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานในธุรกิจของตน

“อุปสรรคที่หน่วยงานต่างๆ เผชิญในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานนั้น จะส่งผลกระทบต่อมุมมองของหน่วยงานดังกล่าวที่มีต่อเทคโนโลยี IoT ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อความต้องการใช้งานเทคโนโลยี IoT ดังนั้น เราจึงเชิญผู้นำด้าน IT จากหน่วยงานต่างๆ ของไทยมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ IoT ของตนเองในงานครั้งนี้ รวมถึงอุปสรรคที่พวกเขาพบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งาน เพื่อช่วยให้มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานต่อไปเรื่อยๆ และไม่หยุดชะงักเพราะปัญหาสลับซับซ้อนต่างๆ”

นอกจากนั้น AIBP ยังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ซึ่งในปัจจุบันนี้คิดเป็นจำนวน 98.5% ของธุรกิจทั้งหมด และมีอัตราการจ้างงานนับเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งประเทศ SME ได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มสร้างธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ และการวิจัยและพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเทศไทย 4.0” อิลซ่า กล่าวเสริม

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้