New News

ยอดจดทะเบียน 5 เดือนแรกของปีนี้โต 14% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยตัวเลขการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.60) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 29,417 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 3,541 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 25,876 ราย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มเดินทางกลับเข้ามา และมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือน พ.ค.60 มีจำนวน 5,832 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,049 ราย คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.60 ที่มีจำนวน 4,783 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 1,466 ราย คิดเป็น 34% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.59 ที่มีจำนวน 4,366 ราย

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

1.  การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

 

จำนวน/ราย

เปรียบเทียบ เม.ย.60

เปรียบเทียบ พ.ค.59

พ.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.59

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

5,832

4,783

4,366

+1,049

+22

+1,466

+34

ทุน/ล้านบาท

เปรียบเทียบ เม.ย.60

เปรียบเทียบ พ.ค.59

พ.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.59

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

31,411

21,832

18,773

+9,579

+44

+12,638

+67

 

ขณะที่มีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการจำนวน 1,074 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 196 ราย คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.60 ที่มีจำนวน 878 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 103 ราย คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.59 ที่มีจำนวน 971 ราย

 

2. การจดทะเบียนนิติบุคคลเลิก

จำนวน/ราย

เปรียบเทียบ เม.ย.60

เปรียบเทียบ พ.ค.59

พ.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.59

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

1,074

878

971

+196

+22

+103

+11

ทุน/ล้านบาท

เปรียบเทียบ เม.ย.60

เปรียบเทียบ พ.ค.59

พ.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.59

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

เพิ่ม(+) / ลด(-)

 %

10,432

3,952

2,874

+6,480

+164

+7,558

+263

 

 

สถานะ

ราย

สัดส่วน %

ทุน

(ล้านล้านบาท)

สัดส่วน%

·        จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น

1,389,729

-

20.90

-

·       ดำเนินกิจการ

666,292

100.0

16.15

100.0

-  บจ.

483,568

72.9

10.63

65.8

-  บมจ.

1,169

0.2

5.05

31.3

-  หจ./หสน.

181,555

27.2

0.47

2.9

 

สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือน พ.ค.60 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,579 ล้านบาท คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.60 ที่มีจำนวน 21,832 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 12,638 ล้านบาท คิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.59 ที่มีจำนวน 18,773 ล้านบาท

 

โดยประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน  531 ราย
 • รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 346 ราย
 • ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 211ราย
 • ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 149 ราย
 • ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จำนวน 130 ราย

 

ทั้งนี้ส่งผลให้ปัจจุบัน (31 พ.ค.60) มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้นจำนวน 1,389,729 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.90 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 666,292 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.15 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 483,568 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,169 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,555 ราย

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ

 

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้