Ad Top Header

Intelligent Network

ท่านผู้อ่านรู้สึกคุ้นเคยกับตัวเลข “4.0” บ้างไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น Industry 4.0 / Education 4.0 /…

Better Living

July 12, 2018
แรงขับเคลื่อนของสมการ CSR + [PER] = การพัฒนาที่ยั่งยืน อาจไม่เพียงพอที่จะพาเราไปสู่ ENV 4.0 ได้…
โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของสังคมที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง หลังมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว รวมไปถึงยังมีคำถามจากสังคมในหลายประเด็น โดยเฉพาะคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานและสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศ ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าจากสถิติการใช้ไฟฟ้าจริงย้อนในช่วงปี 2512–2559…
ปรากฏการณ์ ออเจ้า ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมไทยอย่างมาก ทั้งการท่องเที่ยวเมืองเก่า การแต่งกายย้อนยุค การศึกษาประวัติศาสตร์รวมถึงภาพนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในละคร ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีสิ่งที่ดูล้ำสมัยมากมายอย่างนั้นจริงหรือ? เราไปติดตามกันครับ…
"กษัตริย์นักพัฒนา" คำที่ปวงชนชาวไทยได้สัมผัสและรับรู้ได้ผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 70 ปีที่ผ่านมา โครงการในพระราชดำริหลายต่อหลายโครงการของพระองค์ได้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยของประชาชน นำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก โดยหนึ่งในหลายโครงการนั่นก็คือ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ…
บทเรียนเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในอดีตทำให้เราต้องตระหนักถึงหน้าที่ของเราทุกคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมดังนิยามที่ว่า "We drive Env 4.0" หรือ "พลังอันยิ่งใหญ่ (ของพวกเรา) มาพร้อมกับความรับผิดชอบ (ต่อสิ่งแวดล้อม)…
ถ่านหิน คือ อะไรถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปีทำให้เกิดเป็นแร่เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ โดยสามารถแบ่งตามคุณภาพจากต่ำไปสูงได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ 1)…
CSR ที่ถูกกล่าวถึงในยุค ENV 3.0 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยองค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีแนวคิดจะชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้กระทำลงไป แต่ทว่ากิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้ทำให้เกิดการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยตรง…
สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวังใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13…
Page 2 of 4

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries