Ad Top Header
ตัวเลขการเติบโตของที. แมน ฟาร์มา ที่ไต่ระดับ ก้าวกระโดดขึ้นมาจากหลัก 100 ล้านบาท เข้าสู่หลักพันล้านบาทภายในเวลาอันรวดเร็วไม่กี่ปี ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความสําเร็จของแนวคิดการขยายปีกธุรกิจ จากรุ่นหนึ่งที่บุกเบิกเข้ามาอยู่ในวงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา…
การปรับตัวรับคลื่นสึนามิดิจิทัลที่กระหน่ำเข้ามาทำให้เอ็ม ชาแนล (M Channel) อีกบิ๊กธุรกิจบันเทิง สามารถก้าวผ่านยุคอนาล็อกมาด้วยแต้มต่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ เพียบพร้อมด้วยเงินทุนมีสายป่านยาวไกล แต่วันนี้เมื่อถึงยุคดิจิทัล ต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวให้อยู่รอด รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด…
ทุกอุตสาหกรรม ถูกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้น เช่นเดียวกับวงการโฆษณา ที่มี ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์ หรือ หมอคิด ผู้บริหารหนุ่มที่เป็นคลื่นลูกใหม่มากด้วยประสบการณ์ความรู้ และความสามารถอันน่าติดตามถึงวิสัยทัศน์…
เปิดแนวคิดผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โค้ชหญิงแถวหน้าของไทย…
การเรียนการสอนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงคือปริญญาตรี-โท และเอกยังเน้นรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะทิศทางเดียว หรือ Lecture Based Classroom ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาจากอาจารย์ไปสู่นักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เป็นที่เห็นตรงกันในหลากหลายงานวิจัยทางด้านการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ…
“21-24 พ.ย. ไปพนมเปญและสีหนุวิลล์ 24 กลับมาไป หาดใหญ่และภูเก็ต และ 26 พ.ย. ไปสอนหนังสือเชียงใหม่…
เหตุผลการเลือกสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท ของแต่ละคนนั้น อาจจะมีหลายๆ ปัจจัยในการนำมาประกอบในการตัดสินใจ บางคนเลือกเรียนต่อที่แห่งหนึ่ง เพราะจุดแข็งทางด้านของวิชาการที่ตอบโจทย์รองรับกับความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต หรือบางคนเลือกเพราะเป็นศิษย์เก่าที่เคยเรียนมาก่อนหน้าในระดับปริญญาตรี และจากประสบการณ์ในการเรียนที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นข้อมูลนำมาตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ชลิตพงศ์…
พลังผลักวงล้อเศรษฐกิจ แห่งยามานาชิบทบาทสำคัญของสถาบันการเงินในโลก โดยหลักการแล้วล้วนตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินกิจการ และกิจกรรมด้านการเงินเพื่อเป็นกลไกในการรองรับและสนับสนุนการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจ ธนาคารยามานาชิ ชูโอ (The Yamanashi Chuo Bank,…
ก้าวที่เดินหน้าของประเทศไทย ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 หรือ “ประเทศไทย 4.0” มีเป้าหมายสำคัญ คือการยกระดับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart…
เธียร ทองลอย ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) อีกหนึ่งศิษย์กับความภาคภูมิใจในสถาบันที่ในหลวงรัชกาลที่…

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries