December 16, 2018
Thammasat Business School (TBS) การจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจหรือ Business School เป็นที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนานทั่วโลกว่า เป็นหนึ่งในสาขาของศาสตร์ชั้นสูง เพราะเป็นหลักสูตรเพื่อการปลุกปั้นและพัฒนานักบริหาร…
ความรู้และศาสตร์ในด้านการศึกษา ที่ต้องปรับตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เป็นความท้าทายอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ผศ. ดร. นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)…
การจัดวางหลักสูตร MBA ของยุคสมัยในปัจจุบันได้มีการปรับเป้าหมายเปลี่ยนแนวทางที่แตกต่างไปจากอดีต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ยังคงสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของศาสตร์ที่จะช่วยผู้ประกอบการและนักบริหารของยุคสมัย และนั่นคือทิศทางของหลักสูตร MBA ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์…
การบริหารและวางกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของ SEA Group ( ชื่อเดิม Garena ยักษ์ใหญ่ของธุรกิจเกมออนไลน์) ซึ่งมีพนักงานร่วมงานกว่า 1 พันคนนั้น…
สำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางเทรนเนอร์/โค้ช ระดับสากล ใช้เครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อการโค้ชอย่างแม่นยำ - ได้รับการรับรองการเป็นผู้สอน Everything DiSC Workplace - ตอบโจทย์องค์กร …
 ผลงานวิจัย ASEAN’s Top Corporate Brands 2018 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซี่งในปีนี้เพิ่มเติมไปถึงแบรนด์องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยแบรนด์อันดับหนึ่งในแต่ละประเทศมีดังนี้…
สุขภาพดีนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเอง ซึ่งการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อีกทั้ง ยังจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้นกัน ถือเป็นแรงกำลังที่ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดดังกล่าว แกร็บ จึงได้เชิญชวนผู้ใช้ที่รักสุขภาพ ร่วมออกกำลังกายพร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายในงาน…
ม.ธุรกิจบัณฑิต คว้า Dan Montgomery สุดยอดกูรูด้าน OKRs ผู้ให้คำปรึกษาชั้นแนวหน้าให้กับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา และผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของไทยใช้ OKRs นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ…
วีเอ็นยูฯ จัดใหญ่กับงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 ขนที่สุดของเทคโนฯ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ครบวงจร จาก 250 บริษัทชั้นนำ…
งาน “Study in Japan Fair นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38” ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป…
Page 1 of 11