February 16, 2019

Seminar/Event

สำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางเทรนเนอร์/โค้ช ระดับสากล ใช้เครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อการโค้ชอย่างแม่นยำ - ได้รับการรับรองการเป็นผู้สอน Everything DiSC Workplace - ตอบโจทย์องค์กร …
สุขภาพดีนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเอง ซึ่งการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อีกทั้ง ยังจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้นกัน ถือเป็นแรงกำลังที่ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดดังกล่าว แกร็บ จึงได้เชิญชวนผู้ใช้ที่รักสุขภาพ ร่วมออกกำลังกายพร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายในงาน…
ม.ธุรกิจบัณฑิต คว้า Dan Montgomery สุดยอดกูรูด้าน OKRs ผู้ให้คำปรึกษาชั้นแนวหน้าให้กับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา และผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของไทยใช้ OKRs นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ…
วีเอ็นยูฯ จัดใหญ่กับงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 ขนที่สุดของเทคโนฯ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ครบวงจร จาก 250 บริษัทชั้นนำ…
งาน “Study in Japan Fair นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38” ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป…
ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาค่าย…
“ชิมิซุ” เป็น “ธนาคารท้องถิ่น” ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านล้านสามหมื่นเยน และมีประวัติที่ยาวนานถึง 90 ปีในญี่ปุ่น…
ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด! นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง เปิดนิยามคำว่า ‘Good Life’ ครบทุกมิติ สะท้อนทัศนะ “คุณภาพชีวิตดี-สมดุล-ยั่งยืน” ผ่านเวทีเสวนา THAILAND…
Page 1 of 2

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries