Seminar/Event

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้บรรยายถึงประเด็นสำคัญบนเวทีใหญ่งาน Thailand MBA Forum…
ในวันนี้คำว่า “Smart Farming” หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” ได้ถูกหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หยิบยกขึ้นพูดถึงว่าเป็นอนาคตและความอยู่รอดและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ…
สาวกผู้หลงใหลในเสน่ห์-วัฒนธรรมญี่ปุ่น ปักหมุดมางาน “Japan Expo Thailand 2018” ได้เลย! เพราะไม่เพียงเอาใจสายกิน-เที่ยว-ช็อป-ดนตรี-ธุรกิจ เชิงไลฟ์สไตล์เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ผู้สนใจศึกษาต่อแดนปลาดิบ…
MBA เปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต หากยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียน MBA หรือไม่ ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เข้าร่วมงาน The MBA Tour…
CareerVisa จึงขอเชิญน้องๆมาร่วมกัน"ถามคำถาม"และ"ฟังคำตอบ"ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนกับเหล่าพี่ๆ มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม Inspiration Talk and Insight Panel Discussion…
MBA จะเปิดประสบการณ์การเปลี่ยนแปลง! คุณสามารถได้รับโอกาสที่ดีกว่า ในด้านของเงินเดือนที่สูงขึ้น โอกาสในการทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจ และประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างที่เรียน MBA เปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต…
MBA CASE CONFERENCE สัมมนากลยุทธ์...หมัดเด็ดและเคล็ดลับ การตลาดอาหารแบบญี่ปุ่น
Page 2 of 2

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries