การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน

Airbnb แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก สำหรับจองที่พักและประสบการณ์ชุมชนอันโดดเด่นให้นักเดินทางได้ร่วมสัมผัสโดยปัจจุบันมีที่พักให้บริการกว่า 7,000,000 แห่ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click