ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชนมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวางแผนการดำเนินงานอย่างมากมาย อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  ทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้

X

Right Click

No right click