×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน

หอการค้าไทยประเมินการลงทุนใน EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จะสร้างมูลค่าปีละ 3 แสนล้านบาท ด้านประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ระบุนักลงทุนญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 40 สนใจลงทุน

X

Right Click

No right click