August 15, 2022

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน ได้เข้าหารือแผนธุรกิจของ บริษัท เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPCO) โดยมีคุณภารณ ธีรภานุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อม นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม รองผู้อำนวยการฝ่าย และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุขภัณฑ์ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และนางเรวดี เฮงประเสริฐ กรรมการ ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ให้การต้อนรับที่สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ให้การต้อนรับ ท่านนางสายสมร จันทะจัก  ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว  และทีมงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อเร็วๆนี้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM จัดหลักสูตรอบรมภายใน ครั้งที่ 2/2565 ให้กับพนักงาน

เดินหน้ารุกงานที่ปรึกษาการเงิน ให้กลุ่ม CLMV  เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click