การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo ในชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2571 ของประเทศไทย

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

X

Right Click

No right click