การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลก ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคมนี้ ที่ศศินทร์

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเล ในวันทะเลโลก World Ocean Day ประจำปี 2565 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด “Revitalization: Collective Action for the Ocean” รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคคลทั่วไปให้มีส่วนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล  นอกจากนี้ ยังได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ของระยอง บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะครบวงจร ณ สวนสาธารณะโขดปอ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นความสนุกสนาน ควบคู่การเรียนรู้ธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทางทะเล 

วิกฤตน้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญแทบทุกปี ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต และระบบนิเวศ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC พาถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ซึ่งได้มุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับชุมชนมาตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปี สรุปเป็นแนวคิด ‘เก็บน้ำดี มีน้ำใช้’ ด้วยโมเดลจัดการน้ำ ‘2 สร้าง 2 เก็บ’ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรม เพื่อฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน

โชว์ศักยภาพฐานการผลิต 3 ประเทศในอาเซียน พร้อมเดินหน้านวัตกรรมเคมีภัณฑ์ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ตอกย้ำทิศทางบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็น “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click