January 30, 2023

ทิพยประกันภัย ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงิน ทริสเรทติ้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับสากล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.  ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย และคณะฯ  เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักการะ กราบถวายปฎิทินพระพุทธนิรันตราย มิ่งมงคลปี ๒๕๖๖ และรับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและดิจิทัลอินชัวรันส์ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด ผู้นำให้บริการสำรวจภัย ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ผู้นำให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยทดลองนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่มาใช้ในงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆ เพื่อต่อยอดและยกระดับการให้บริการลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงสร้างต้นแบบนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าแบบยั่งยืน

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง ESG และกระแสการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทิพยประกันภัย ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยนั้นมีพันธกิจหลักในการมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด ESG ที่พร้อมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งทิพยประกันภัยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

โดยการนำเอาแนวคิด ESG มาเป็นทิศทางหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทิพยประกันภัย ร่วมมือกับ ดีพี เซอร์เวย์ และ สวอพ แอนด์ โก พัฒนานวัตกรรมทางโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ผ่านการทดลองนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่มาใช้ในงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในการให้บริการลูกค้าที่ช่วยลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้สามารถลดการปลดปล่อยของมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ สอดคล้องกับแนวคิด ESG ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ได้เป็นอย่างดี”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวทิพยประกันภัยบนโลกเสมือนจริง Metapolis ผสานเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเข้ากับโลกความเป็นจริง 

ทิพยประกันภัย ได้ก้าวเข้าสู่ Next Generation Insurer โดยจับมือกับ บริษัท เมตาโพลิส จำกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บาเซโลนามอเตอร์จำกัด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับและตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ทางการตลาดที่ล้ำสมัยจึงเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง การพัฒนาการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทางการตลาดใหม่ๆเข้ามาแทนรูปแบบการทำการตลาดแบบเดิม รวมถึงนำนวัตกรรมแห่งอนาคตโลกเสมือน (Virtual) มาเชื่อมโยงเข้าสู่โลกแห่งความจริง โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบวงจรผ่าน Metaverse ตอกย้ำภาพลักษณ์ในการเป็น   แบรนด์ด้านนวัตกรรม

ดร.สมพร กล่าว “ถ้าพูดถึงเรื่องของอนาคต แทนที่เราจะไปรออนาคต เราก็ดึงอนาคตมาอยู่ตรงหน้าเราเลย ด้วย Power ของ Blockchain และ Metaverse ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องปรับตัว ทิพยประกันภัยเองก็เช่นกัน เราต้องปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้  นั่นจึงทำให้เราเป็น  Digital Insurer อย่างแท้จริง“ ทั้งนี้ทิพยประกันภัย เรามีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเตรียมความพร้อม เข้าสู่ Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลัก คือการสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่ล้ำสมัย มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้าถึงบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง (Omni-Chanel Experience) ซึ่งเราเห็นว่าช่องทาง Virtual Communication หรือ โลกเสมือนจริง (Metaverse) มีศักยภาพสูงในการเชื่อมต่อกับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์และตอบรับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ทิพยประกันภัย ได้มีการเริ่มต้นโดยการสร้างอาคารสำนักงานที่มีรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเป็น Landmark ที่สำคัญในโลก Metaverse และยังเป็นการยกระดับด้าน Digital Insurance  นอกจากนี้ด้านการบริการต่างๆของบริษัทฯ ก็มุ่งเน้นไปทางด้านการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ให้แก่ผู้ใช้งาน (Immersive Experience) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยมี Platform Metaverse ของ Metapolis โดยในอนาคตคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญของการให้บริการในรูปแบบที่ล้ำสมัย  โดยลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากทิพยประกันภัยบนโลกเสมือนจริงได้แล้ววันนี้ ทาง http://www.metapolis.in.th หรือ https://web.facebook.com/Bkkmetapolis/ 

Page 1 of 15
X

Right Click

No right click