September 27, 2022

ส่งบริษัทลูกมีกำไรโดดเด่น เตรียมปล่อยบริษัทประกันภัยดิจิทัล 100% บริษัทแรกของไทย ภายใต้ชื่อ “อินชัวร์เวิร์ส”

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์  และคณะผู้บริหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์  และคณะผู้บริหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่หุ้น  TIPH ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยคาดว่าการเข้าคำนวณในดัชนี SET 100 จะเพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสให้กับนักลงทุนสถาบันมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภาพรวมในระยะยาวต่อไป

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

Page 1 of 4
X

Right Click

No right click