มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยง แห่งที่ 2 และระบบ Tele-Monitoring มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดึงชุมชนมีส่วนร่วมจัดการดิน ป่า น้ำ สู้ภัยแล้ง พร้อมเดินตามรอยเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบนวัตกรรม ชุดติดตามสุขภาพทางไกล ห้องตรวจและคัดกรองสร้างเสร็จใน 2 วัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลัก

X

Right Click

No right click