October 25, 2021
CSR

ปตท.สผ. มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาลสนามครบวงจร สนับสนุนงานบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

August 20, 2021 345

 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

มอบหุ่นยนต์ “คาร่า” (CARA) ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการนำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร จำนวน 10 ตัว และ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี “เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์” (Xterlizer) พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับโรงพยาบาลสนามครบวงจร ของกลุ่ม ปตท. ซึ่ง คาร่า และ เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์ เป็นนวัตกรรมที่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) บริษัทในเครือ ปตท.สผ. และพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นอีกหนึ่งพลังที่เคียงข้างคนไทย โดยได้สนับสนุนนวัตกรรม และงบประมาณกว่า 63 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ รถเข็นและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ กล่องทำหัตถการแรงดันลบ การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ ชุดอุปกรณ์ระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และควบคุมห่วงโซ่ความเย็น เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง หุ่นยนต์นำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี เป็นต้น

 

X

Right Click

No right click