November 28, 2022

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบของขวัญสำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรักและสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

ช่วยผู้ส่งออกปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิต เริ่มต้นส่งออก พร้อมลดค่าธรรมเนียมบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 360 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทอิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหาร EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนามธนาคารและที่ได้รับสมทบจากผู้บริหาร พนักงาน EXIM BANK ในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงานของ EXIM BANK และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้แก่ ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ. ดร. นพ. นพพร อภิวัฒนากุล (ที่ 3 จากซ้าย)  อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษาและการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

X

Right Click

No right click