December 03, 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “The 21st TQA Winner Conference Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability” โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย EXIM BANK ได้นำเสนอแนวทางการนำกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งมั่นยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ในฐานะที่ EXIM BANK ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเยี่ยมชมบูท EXIM BANK (บูท H7) รูปแบบ “สวนหลังบ้านเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Urban Courtyard)” ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 (Money Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับ “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” เพื่อรับคำปรึกษาทางการเงิน แก้หนี้ และเติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทำธุรกิจที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก ด้วยแพ็กเกจจัดเต็มพร้อมโปรโมชันพิเศษโดยเฉพาะธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ อาทิ

  • สินเชื่อ EXIM Green Start วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน ลดดอกเบี้ยปีแรก เหลือเพียง 75% ต่อปี
  • สินเชื่อ 1 SMEs วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 25% ต่อปี พร้อมสิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 ลดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.25% ต่อปี ต่อที่ 2 ฟรี! ค่าดำเนินการค้ำประกัน บสย. เมื่อสมัครและได้อนุมัติสินเชื่อภายใน 31 ก.ค. 66 และยื่นคำขอค้ำประกันภายใน 15 สิงหาคม 2566 พิเศษ! ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดดอกเบี้ยตลอด 3 ปี เหลือเพียง 5% ต่อปี
  • สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit) วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 25% ต่อปี พิเศษ! ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดดอกเบี้ยปีแรก เหลือเพียง 4% ต่อปี

นอกจากนี้ EXIM BANK ขอเชิญ ช้อป ชม ชิม สินค้าส่งออกจากผู้ประกอบการ SMEs ของ EXIM BANK ประกอบด้วยของดีของอร่อยจากหลายจังหวัด สินค้าเพื่อคนรักสุขภาพ และเครื่องเงินแท้จากชนเผ่าอิวเมี่ยน จ.น่าน ตลอดงานทั้ง 4 วัน และพลาดไม่ได้มินิคอนเสิร์ตจาก “แพรวา ณิชาภัทร” ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-15.40 น.

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การพัฒนาบุคลากร เพื่อต่อยอดไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนของไทยและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคอาเซียน ณ EXIM BANK สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

เดินหน้าบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

X

Right Click

No right click