กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ฝั่งอันดามัน สร้างมูลค่าเพิ่มทุกจังหวัดพร้อมสู่ Expo Phuket 2028

November 10, 2022 443

หลังจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดคลี่คลาย นักท่องเที่ยวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น

ฟันเฟืองการท่องเที่ยวขยับตัว ส่งผลให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมขยับตาม ดังนั้นในภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึ่งเป็นช่วง High Season ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการฟื้นตัวมากถึง 65% ส่งผลให้ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจในแถบจังหวัดกลุ่มอันดามันดีขึ้นในทุกมิติ

เชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กล่าวถึงข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เผยว่า ห่วงโซ่การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีอัตราส่วนต่อกัน 1:8 กล่าวคือถ้าเฟืองของธุรกิจการท่องเที่ยวเพียง 1 ชิ้นสามารถขยับตัวได้ ส่งผลให้เฟืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่อยๆ ขยับตามไปได้ถึง 8 ชิ้น 

1 ส่วน สร้างผลกระทบไปยังอีก 8 ส่วนได้ แต่อย่าลืมว่าผลกระทบมีทั้งดีและไม่ดี ดี 1 พาอีก 8 ไปได้ดีด้วย แต่ในทางกลับกัน แย่ 1 อีก 8 ส่วนก็จะแย่ตามไปด้วย เห็นได้จากวิกฤตที่ผ่านมาได้สร้างบทเรียนราคาแพงเอาไว้

การท่องเที่ยวเพียงเสาเดียวบอบบางเกินกว่าจะค้ำเศรษฐกิจทั้งหมดไว้ได้ จึงจำเป็นต้องมองหาเสาอื่นมาช่วยค้ำยันให้สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงมั่นคง โดยการนำทรัพยากรของที่มีอยู่แล้วทั้งหมดในโซนกลุ่มอันดามันมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ให้เฟืองทุกชิ้นสามารถหมุนไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งใน 6 จังหวัดกลุ่มอันดามัน

เชิญพร กล่าวว่า Expo Phuket 2028 จะเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลุ่มอันดามันกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยทั้ง 6 จังหวัดมีการสื่อสารกัน และหยิบสิ่งต่างๆ ที่มีมาเพิ่มมูลค่าเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับนักท่องเที่ยว 

ในส่วนของการคมนาคมมีการวางแผนเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดที่จัดงานอย่างภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เช่น กระบี่ เป็นจังหวัดใกล้เคียงและมีสนามบินนานาชาติเช่นเดียวกับภูเก็ต แต่เพื่อสร้างทางเลือกแก่นักเดินทางให้สามารถบินลงกระบี่และเดินทางไปยังภูเก็ตทางเรือได้ โดยมีเรามุ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เมื่อทุกอย่างเสร็จตามแผน นักท่องเที่ยวที่ลงสนามบินนานาชาติกระบี่จะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงบนเรือก็ถึงภูเก็ตแล้ว จากปกติการเดินทาง (ขับรถ) ระหว่างจังหวัดภูเก็ต-กระบี่ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ดังนั้น การคมนาคมจะดึงคนมากลุ่มอันดามันมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อการเดินทางสะดวกคนที่มางาน Expo Phuket 2028 สามารถแวะไปสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดโดยรอบได้

นี่คือการสร้างโอกาสให้กับจังหวัดในฝั่งอันดามันได้ทั้งหมด และทำให้ทุกจังหวัดเกิดการตื่นตัว กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายตัว ยกตัวอย่างกลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวยังสามารถส่งวัตถุดิบป้อนให้กับเมืองท่องเที่ยวหน้าด่านต่างๆ ได้ เช่น สตูล อาจจะผลิตสมุนไพรส่งให้ภูเก็ต หรือผลิตวัตถุดิบที่ต้องใช้ส่งไปให้ภูเก็ต ตลอดจนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นส่งไปได้อีกด้วย เนื่องจากทุกส่วนสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดนั่นเอง

เชิญพร กล่าวถึง Expo Phuket 2028 ว่า ได้นำ Health & Wellness มาเป็นประเด็นชูในงานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นความน่าสนใจ ทั้ง Expo Phuket 2028 และ Health & Wellness เป็น 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเทรนด์ของโลกอยู่แล้วด้วย

ปัจจุบัน ธุรกิจกลุ่ม Health & Wellness เป็นส่วนที่มาแรงมากในภูเก็ต และกำลังมีแหล่งพักอาศัยแบรนด์ใหญ่ 2-3    แบรนด์เปิดตัว ซึ่งครอบคลุมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รองรับตลาด Wellness Resort และยังมีโครงการ Property ที่พักอาศัยมุ่งตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เจาะกลุ่มกำลังซื้อในราคา 20-70 ล้านบาทขึ้นไป นั่นหมายความว่า เมื่อผู้คนมาพำนักอาศัยย่อมส่งผลให้ธุรกิจอื่นๆ ได้รับผลกระทบไปตามกัน เช่น ร้านอาหาร แหล่งขายวัตถุดิบ ธุรกิจส่วนอื่นๆ สามารถขยับตัวและโตตามไปได้ด้วย 

Education เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตภายใต้กรอบคำว่า GEMMSST สิ่งที่น่าสนใจของตลาดนี้ คือ เมื่อไหร่ที่จับตลาดนี้แปลว่าจะได้คนที่พำนักอยู่ในภูเก็ตระยะยาวขึ้นตั้งแต่คอร์สระยะสั้น 1 เดือนไปจนถึง 13 ปี ในส่วนของโรงเรียนหรือการศึกษาในระบบ ทำให้เกิดการใช้จ่ายระยะยาว ตั้งแต่ในส่วนของที่อยู่อาศัย รถ ไปจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และที่สำคัญ Education นั้นนำมาซึ่งการเพิ่มจำนวนคนในการใช้จ่ายมากกว่า 1 คน กล่าวคือ ลูกมาเรียน 1 คน จะต้องมีแม่หรือพ่ออยู่ด้วย 

ทำให้เกิดการใช้จ่ายนานขึ้น และมีจำนวนผู้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการกระจายไปถึงชุมชน คนที่ซื้อบ้านอยู่ เขาก็ต้องออกไปซื้อของปากซอย ซื้อของชาวบ้าน ไปตลาดนัดอาทิตย์ละครั้ง ไปทะเล ไปหาดนั่นนี่ ชุมชนได้รับการกระจายรายได้แบบทั่วถึง

เชิญพร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของกลุ่มอันดามัน เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มต่อยอดไปบ้างแล้ว เช่น ธุรกิจการศึกษา โดยปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอีก 2 แห่ง และมีการตั้งเป็นสมาคมการศึกษานอกหลักสูตร หรือการศึกษาระยะสั้น เช่น มวย, ภาษา, Cooking Class เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการศึกษานอกระบบ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการดึงให้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีคนเข้ามาเพื่อขอวีซ่าระยะยาวมากกว่า 30 วัน เพื่อมาเรียนคอร์สระยะสั้นต่างๆ ที่กล่าวมาเพิ่มขึ้นเยอะมาก 

แม้ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการเสนอตัว แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้น และเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ แล้ว เมื่อไหร่ที่ประกาศจัดงาน Expo Phuket 2028 ภูเก็ตและกลุ่มอันดามันสามารถรองรับผู้คนได้อย่างสบายๆ โดยการที่จะสามารถรองรับได้ เราต้องเตรียมในแต่ละส่วนให้พร้อมทั้งร้านอาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยด้านต่างๆ โดยหลักๆ เกิดจากการนำของที่เรามีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงคนมาสู่กลุ่มอันดามันมากขึ้น

X

Right Click

No right click