December 07, 2022

 

ครั้งแรก! กับการเปิดให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาพร้อมสัมผัสมนต์ขลังแห่ง พิพิธภัณฑ์ครุฑ (Garuda Museum) โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยและในอาเซียน ที่รวบรวมครุฑที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์จากทุกภาคของไทย โดยอัญเชิญครุฑที่ประดิษฐาน ณ ธนาคารสาขาต่าง ๆ มากกว่า 150 องค์ มาไว้ด้วยกัน โดดเด่นด้วยองค์ครุฑไม้ที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงความประณีตของศิลปิน พร้อมเรียนรู้เรื่องราว “พญาครุฑ” สัตว์หิมพานต์ สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์ 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ยกระดับแอปพลิเคชัน ทีทีบี ทัช (ttb touch) เวอร์ชันใหม่

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) แนะตัวช่วยสำคัญเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ส่งทีมดิจิทัล “ttb spark” เสริมแกร่งศักยภาพด้านดิจิทัล

X

Right Click

No right click