December 08, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

ยุคสมัยที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อโทรทัศน์นั้น  ส่งผลต่อธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง (Home Shopping) ขายสินค้าผ่านสื่อทีวี ต้องปรับเปลี่ยนมารุกตลาด ที่หลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทุกช่องทางและรองรับพฤติกรรมการรับสื่อหลายหน้าจอที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

X

Right Click

No right click