×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

Canon เติบโตพร้อมสร้างสรรค์โลก

July 28, 2017 1773

เป้าหมายการดำเนินกิจการธุรกิจในทุกองค์กรคือการสร้างผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่พลเมืองโลกมีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างมากขึ้น การดำเนินกิจการจึงไม่จำกัดอยู่เพียงเป้าหมายทางบัญชี

 
ผู้ประกอบการต่างต้องใช้ความรู้และทักษะที่มีในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ปลอดภัยกับพนักงานที่อยู่ภายในด้วย อีกทางหนึ่งผลกำไรที่สร้างขึ้นมาก็ถูกนำมาแบ่งส่วนไปใช้จ่ายในการคืนสู่โลกและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้มีร่วมกันคือ เราอยู่บนโลกใบเดียวกัน บริโภคทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
 
แคนนอนในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังของญี่ปุ่นคือหนึ่งในองค์กรที่มีเป้าหมายในการร่วมพิทักษ์รักษาโลกไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรดังที่  มร.มาซาฮิโระ อูชิดะ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของแคนนอนว่า
 
“ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแคนนอนทั่วโลกคือ ‘เคียวเซ’ (Kyosei) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลก และความสุขของมวลมนุษย์ ในการปฏิบัติตามปรัชญาเคียวเซนั้นแคนนอนมีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในทุกขั้นตอนการผลิตยึดหลัก EQCD (Environment, Quality, Cost and Delivery) มาใช้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไร้สารพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 
จากปรัชญาการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อกิจกรรมเพื่อโลกและสังคมของ
แคนนอน โดยเฉพาะเรื่องสภาวะแวดล้อม ภายใต้โครงการ “พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว” โดยแคนนอนซึ่งริเริ่มขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินกิจการ ครบ 15 ปี ของแคนนอนในประเทศไทยเมื่อปี 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก และทำให้โลกร้อน
 
มร.มาซาฮิโระ อูชิดะ อธิบายถึงโครงการนี้ว่า “การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำได้โดยการลดการใช้พลังงานฟอสซิล เช่นถ่านหิน น้ำมัน ด้วยการนำพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานจากลม และน้ำ ซึ่งไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตพลังงานมาใช้แทน และพลังสะอาดที่แคนนอนเลือกสนับสนุนก็คือการใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า”
 
“เหตุที่เราเลือกพลังงานลมเนื่องจากเราเห็นว่า เรื่องพลังงานเป็นปัญหาสำคัญของโลก และของประเทศไทย การใช้พลังงานจากฟอสซิลทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้โลกร้อน กังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทิ้งกากและมลภาวะ พลังงานลมมีอยู่ทั่วไปไม่ต้องซื้อหา ใช้ไม่มีวันหมด วันหนึ่งๆ มีระยะเวลาการให้พลังงาน 15-20 ชั่วโมง ค่าบำรุงรักษาไม่แพง นับเป็นพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าที่ไทยควรพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปัจจุบันและอนาคต”
 
การดำเนินโครงการนี้ แคนนอนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยกระแสไฟจากกังหันลมจะถูกจ่ายให้กับดวงไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องสมุด ห้องสมุดของโรงเรียนเหล่านั้นจึงได้ใช้กระแสไฟจากพลังงานสะอาด เราจึงขนานนามห้องสมุดเหล่านี้ว่า “ห้องสมุดพลังงานสีขาว โดยแคนนอน” และแคนนอนยังช่วยพัฒนาห้องสมุดเหล่านั้น โดยการมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงานให้ห้องสมุด พร้อมร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครในชุมชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดและบริเวณโรงเรียนให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย 
 
นับแต่ปลายปี 2551-2553 แคนนอนได้ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 19 ตัวทั่วประเทศ โดยในปี 2553 นี้ แคนนอนได้ติดตั้งกังหันลมเพิ่มใน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านชายทะเล อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบางปิดล่าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด, โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อ.แม่สอด จ.ตาก และ โรงเรียนบ้านบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 
 
มร.มาซาฮิโระ อูชิดะ กล่าวอีกว่า แคนนอนภูมิใจที่เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่มอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับโรงเรียน เรามีส่วนร่วมในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านทางการใช้พลังงานสะอาด และจากการที่เราไปติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้โรงเรียนแต่และแห่ง ครูและนักเรียนมีความสุขและตื่นเต้นกันมากที่จะได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพราะกังหันลมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษากระบวนการทำงานของกังหันลมจากของจริง ได้เข้าใจเรื่องการผลิตพลังงานสะอาด” 
 
นอกจากนั้นกิจกรรมนี้ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการบริจาคหนังสือและทุนกันอย่างคึกคัก
 
การพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลก และความสุขของมวลมนุษย์ ของแคนนอนผ่านกิจกรรมดีๆ ที่มุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชนของประเทศไทย ผ่านโครงการ พลังสีขาว เพื่อโลกสีเขียว โดยแคนนอน นับเป็นโครงการที่ช่วยได้ทั้งโลกและสังคม คือทางหนึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน อีกทางหนึ่งก็ช่วยให้เยาวชนไทยมีโอกาสใช้ห้องสมุดที่ดีมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป 
X

Right Click

No right click