December 08, 2022

ทิพยประกันภัย ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ ว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้าง มอบความอุ่นใจให้กับประชาชน เดินหน้ารับประกันภัย "ไวรัสโคโรนา (Covid-19)" ต่อไป

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุม กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ดร.รักษ์และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้ ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

แบรนด์ดีไฮจีนิค เดินหน้ากำจัดไรฝุ่นเชิงลึก + ส่งเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Anti Bacterial Coating ลุยตลาดโชว์ความเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics (ทีเอ็มบี อนาลิติกส์) เผย

X

Right Click

No right click