อบรมหลักสูตร ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ | Smart City Leadership Development Program

November 13, 2018 836

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (COLA KKU) ร่วมกับ Lee Kuan Yew School of Public Policy, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดหลักสูตร "Smart City Leadership Development Program (ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ)" ในรูปแบบ Exclusive & Comprehensive Program ที่เน้นเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งภายในและต่างประเทศ

หลักสูตร Smart City Leadership Development Program ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ กระชับเครือข่ายเป็นกลไกในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ผู้ก่อตั้งโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และประธานบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงหลักสูตรอบรมครั้งนี้ว่า "งานสัมมนาในครั้งนี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นก็ได้ถอดบทเรียนจากเรื่อง ขอนแก่นโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขอนแก่นโมเดล และเมืองอัฉริยะว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดกับเมืองไทย ในงานสัมมนาครั้งนี้ได้ยกตัวอย่าง เรื่องการใช้ตลาดทุนเข้ามา หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้ blockchain หรือ ICO เพื่อให้การอบรมครั้งนี้เรียกว่าการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ และที่สำคัญที่สุดเรามีเคสในประเทศไทยให้ดู นั่นคือ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆ ตามที่รัฐบาลบอกมา เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่"

"นอกจากการอบรบในประเทศไทย ทั้งหมด 6 วัน เราใช้เวลาอีก 3 วัน เพื่อเดินทางไปดูเคสที่ประเทศสิงค์โปร ในเรื่องการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นจริงๆ และความสำเร็จแล้วในรูปแบบของสิงค์โปร ซึ่งได้รับความร่วมกับจาก Lee Kuan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยสิงค์โปร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมองเห็นอนาคตว่า ถ้าเกิดเราต้องการสร้างเมืองที่ดี เศรษฐกิจดี สังคมดี และสิ่งแวดล้อมดีนั้น ประเทศไทยเราควรจะมีแนวโน้มพัฒนาไปทางใดบ้าง และนี่ก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดอมบรมครั้งนี้ให้เกิดขึ้น" อ.สรุเดช กล่าวปิดท้าย

อบรมทั้งหมด 9 วัน คือ

  • วันที่ 9,11,26,30 มกราคม และ 13,21 กุมภาพันธ์ 2562
    ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel กรุงเทพฯ
  • วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
    ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

เปิดรับสมัครผู้สนใจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน  ลงทะเบียน ที่นี่ https://goo.gl/forms/t651zkG0TzpEwD1t1

ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : Smart City Leadership Development Program

X

Right Click

No right click