August 09, 2020

เครือเบทาโกรรับ 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2018

December 11, 2018 502

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 ใน 4 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านการตลาด และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมยินดี ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click